64- DOA APABILA HUJAN TURUN

172- .

172.Ya Allah! Turunkanlah hujan yang bermanfaat (untuk manusia, tanaman dan binatang).[1]

 [1] HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 2/518.