68- DOA KETIKA BERBUKA BAGI ORANG YANG BERPUASA

176- .

176. Telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah basah serta pahala akan tetap, insya Allah.[1]

177- .

177. Ya Allah! Sesungguhnya aku me-mohon kepadaMu dengan rahmatMu yang meliputi segala sesuatu, supaya memberi ampunan atasku.[2]

 [1] HR. Abu Dawud 2/306, begitu juga imam hadits yang lain. Dan lihat Shahihul Jami 4/209.

[2] HR. Ibnu Majah 1/557. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Takhrij Al-Adzkar, lihat Syarah Al-Adzkar 4/342.