71- DOA TAMU KEPADA ORANG YANG MENGHIDANGKAN MAKANAN

182- .

182. Ya Allah! Berilah berkah apa yang Engkau rezekikan kepada mereka, ampuni-lah dan belas kasihanilah mere-ka.[1]

 [1] HR. Muslim 3/1615.