74- DOA ORANG YANG BERPUASA APABILA DIAJAK MAKAN

185- .

185. Apabila seseorang di antara kamu diundang (makan) hendaklah dipenuhi. Apabila puasa, hendaklah mendoakan (kepada orang yang mengundang). Apa-bila tidak puasa, hendaklah makan.[1]

 [1] HR. Muslim 2/1054.