75- UCAPAN ORANG YANG PUASA BILA DICACI MAKI

186- .

186. Sesungguhnya aku sedang ber-puasa. Sesungguhnya aku sedang ber-puasa. [1]

 [1] HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 4/103, Muslim 2/806.