76- DOA APABILA MELIHAT PERMULAAN BUAH

187- ǡ ǡ ǡ .

187. Ya Allah! Berilah berkah buah-buahan kami, berilah berkah kota kami, berilah berkah gantangan kami (sehing-ga di antara kami tidak sering mengu-rangi timbangan) dan berilah berkah mud kami.[1]

 [1] HR. Muslim 2/1000.