81- DOA SEBELUM BERSETUBUH

192- .

192. Dengan Nama Allah, Ya Allah! Jauhkan kami dari setan, dan jauhkan setan untuk mengganggu apa yang Engkau rezekikan kepada kami.[1]

 [1] HR. Al-Bukhari 6/141, Muslim 2/1028.