82- DOA KETIKA MARAH

193- .

193. Aku berlindung kepada Allah dan setan yang terkutuk.[1]

 [1] HR. Al-Bukhari 7/99, Muslim 4/2015.