88- CARA MENYELAMATKAN DIRI DARI DAJAL

199- .

199. Barangsiapa yang hafal sepuluh ayat dari permulaan surah Al-Kahfi, ma-ka terpelihara dari (gangguan) dajjal.[1] Begitu juga minta perlindungan kepada Allah dari fitnah dajjal setelah tasyahud akhir dari setiap shalat.[2]

 [1] HR. Muslim 1/555. Dan dalam riwayat lain, dari akhir surah Al-Kahfi, Muslim 1/556.

[2] Lihat hadits no. 55 dan no. 56 dari buku ini.