90- DOA KEPADA ORANG YANG MENAWARKAN HARTANYA UNTUKMU

201- .

201. Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu.[1]

 [1] HR. Al-Bukhari dengan Fathul Baari 4/88.