93- DOA UNTUK ORANG YANG MENGATAKAN: BAARAKALLAHU FIIKA

204- .

204. Semoga Allah juga melimpahkan berkah kepadamu.[1]

 [1] Ibnu Sunni h. 138, no. 278, lihat Al-Waabilush Shayyib Iibnil Qayyim, hal. 304. Tahqiq Muhammad Uyun.