F Sesungguhnya Nabi J  mengumpulkan dua mayat laki-laki kurban perang uhud, kemudian beliau bersabda: Mana diantara keduanya yang banyak menghafal Al-Qur’an? Maka ketika ditunjukkan pada salah satunya, beliau mendahulukan yang banyak membaca Al-Qur’an untuk menguburkannya, beliau berkata: Aku menjadi saksi mereka di hari qiyamat. Dan beliau memerintahkan untuk menguburkannya bersama darah-darah mereka, tidak di sholati, dan tidak pula dimandikan.[HR. Bukhoriy]

 

E  عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال: قال رسول الله J: إنّ الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ... ألحديث {1}.

F Sesungguhnya Alloh telah berfirman: Barang siapa menyakiti waliku, maka dia telah mengobarkan api peperangan.[HR. Bukhoriy]

 

E  عن أنس بن سيرين, قال: سمعت جندب بن عبد الله, يقول: قال رسول الله J: من صلّى الصّبح فهو في ذمّة الله. فلا يطلبنّكم الله بشيئ فيدركه فيكبّه في نار جهنّم {2}.

F Barang siapa yang sholat subuh maka dia dalam tanggungan Alloh, Alloh tidak akan menuntut kalian semua dengan sesuatu dari tanggungan-Nya. [HR. Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hiban, Thobaroniy, dan Thoyaalisiy]

 

{تحسين الصوة بقراءة القرآن}

286. Memperindah Suara Ketika Membaca Al-Qur’an

 

F Disunnahkan memperindah suara ketika membaca Al-Qur’an, walaupun pada dasarnya tidak mempunyai suara yang indah. Dalam Kitab Sunan Abi Dawud: Ibnu Abi Mulaikah ditanya oleh Abdul Jabbar Al-Wardi: Ya Aba Muhammad, adakah engkau tahu bagaimana ketika tidak mempunyai suara yang bagus, bagaimana bisa memperindah bacaan Al-Qur’an? Beliau menjawab: Ya, diperindah dengan kemampuan yang ada atau sebisanya. Rosululloh J bersabda: Tidak termasuk golonganku orang yang tidak mau memperindah bacaan qur’annya. Semuanya diterangkan dalam beberapa riwayat hadist:

 

E 1}. عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله J: ليس منّا من لـم يتغنّى بالقـرآن {1}.

F Bukan termasuk golonganku orang yang tidak memperindah bacaan Al-Qur’annya.[HR. Bukhoriy]

 

2}. عن البراء بن عازب, قال: قال رسول الله J: زيّنوا القـرآن بأصواتكم {2}.

F Hiasilah qur’an dengan indahnya suara-suaramu.[HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah]

 

3}. عن أبي هريرة أنّ رسول الله  Jقال: ما أذن الله لشيئ ما أذن لنبيّ حسن الصوت يتغنّ بالقرآن يجهر به {3}.

F Alloh tidak mengizinkan pada sesuatu sebagaimana Alloh mengizinkan pada Nabi-Nya mengindahkan suaranya dan berlagu dengan Al-Qur’an dengan mengeraskan suaranya (tidak boleh mengindahkan atau melagukan suara dengan keras kecuali ketika membaca Al-Qur’an). [HR.Abu Dawud]

 

4}. عن أبي هريرة, قال: دخل رسول الله J المسجد فسمع قراءة رجل, فقال: من هذا؟ فقيل: عبد الله بن قيس, فقال:  لقد أوتي هذا من مزامير آلـ داود {4}.

F Rosululloh J masuk kedalam masjid, beliau mendengar bacaan seseorang, kemudian beliau bertanya: Siapa ini? dikatakan: Abdullah bin Qois, lalu beliau bersabda: Sungguh dia telah dianugerahi seruling keluarga Nabi Dawud.[HR. Ibnu Majah]

 

5}. عن فضالة بن عبيد, قال: قال رسول الله J: الله أشدّ أذنا إلى الرّجل الحسن الصّوت بالقـرآن يجهر به {1}.

F Alloh sangat membolehkan pada orang yang indah suaranya untuk mengeraskan suaranya, dengan bacaan Al-Qur’annya. [HR. Ibnu Majah]

 

{بعض الأدعية في القرآن الكريم}

287.Sebagian Do’a-do’a Dalam Al-Qur’an

 

E 1}. ربّنا آتـنا في الدّنيا حسنـة وفي الأخـرة حسنـة وقـنا عذاب النّار {2}.

F Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikkan di dunia dan kebaikkan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. [QS. 2 : 201]

 

2}. ربّنا أفرغ علينا صبرا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين {3}.

F Ya Tuhan kami tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. [QS. 2 : 250]

 

3}. ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لّدنك رحمة, إنّك أنت الوهّاب {4}.

F Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (karunia). [QS. 3 : 8]

 

4}. ربّنا إنّك جامع النّاس ليوم لا ريب فيه, إنّ الله لا يخلف الميعاد {5}.

F Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Alloh tidak menyalahi janji. [QS. 3 : 9]

5}. [Do’a Nabi Nuh karena ketika didustakan kaumnya]

 

ربّ انصرني بما كذّبون {1}.

F Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakanku. [QS. Al-Mu’minun : 26/39]

 

6}. [Do’a Nabi Luth ketika kerusakan yang diperbuat kaumnya]

 

ربّ انصرني على القوم المفسدين {2}.

F Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan adzab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu. [QS. Al-Ankabut : 29]

 

7}. ربّ زدني علما {3}.

F Ya Tuhankau, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. [QS. Thoha : 114]

 

8}. ربّنا اكشف عنّا العذاب إنّا مؤمنين {4}.

F Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami adzab itu, sesungguhnya kami akan beriman. [QS. Ad-Dukhoon : 12]

 

9}. [Do’a Nabi Ibrohim setelah membangun ka’bah] 

 

ربّ اجعل هذا بلدا ءامنا وارزق أهله من الثمرت من ءامن منهم بالله واليوم الأخر {5}.

F Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizqi dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka yang beriman kepada Alloh dan hari kemudian. [QS. Al-Baqoroh : 126]

 

10}. ربّ اجعـل هذا البلـد ءامنا واجنبـني وبنيّ أن نّعبد الأصنام {6}.

F Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Makkah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. [QS. Ibroohiim : 35]

 

11}. ربّنا أخرجنا من هذه القرية الظّالم أهلها واجعل لّنا من لّدنك وليّا, واجعل لّنا من لّدنك نصيرا {1}.

F Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang dzolim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. [QS. An-Nisa’ : 75]

 

12}. ربّ أدخلني مد خل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لّي من لّدنك سلطانا نّصيرا {2}.

F Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah  (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. [QS. Al-Isroo’ : 80]

 

13}. ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرّيّتنا قرّة أعين واجعلنا للمتّقين إماما {3}.

F Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan  kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa. [QS. Al-Furqoon : 74]

 

14}. [Do’a Nabi Ibrohim]

 

ربّ هب لي حكما وألحقني بالصّالحين. واجعل لي لسان صدق في الأخرين {4}.

F Ya Tuhanku, berilah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang sholih. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian. [QS. Asy-Syu’aroo’ : 83-84]

 

15}. حسبنا الله ونعم الوكيل {5}.

F Cukuplah Alloh menjadi Penolong kami dan Alloh adalah sebaik-baik Pelindung. [QS. Ali Imroon : 173]

 

F Dalam riwayat hadist Rosululloh J bersabda: Sesungguhnya Alloh mencela keteledoran, akan tetapi harus ada padamu sikap tanggap dan tegar, maka ketika usahamu tidak membuahkan hasil atau terhalang oleh suatu hal untuk bisa mendapatkannya, ucapkanlah “Hasbiyalloh Wani’mal Wakiil”. [HR. Abu Dawud 3627, juz. 2 : 177]

 

16}. ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك الّتي أنعمت عليّ وعلى ولديّ وأن أعمـل صلحا ترضه وأدخلـني برحمتك في عبادك الصّالحين {1}.

F Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk mensyukuri ni’mat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridloi, dan masukkan aku dengan rahmat-Mu kedalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. [QS. An-Naml : 19]

 

17}. ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك الّتي أنعمت عليّ وعلى ولديّ وأن أعمـل صلحا ترضه وأصلح لي في ذرّيّتي إنّي تبت إليك وإنّي من المسلمين {2}.

F Ya Tuhanku, tunjukkilah aku untuk mensyukuri ni’mat Engkau yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridloi, berilah kebaikkan kepadaku dengan (memberi kebaikkan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. [QS. Al-Ahqoof : 15]

 

18}. [Do’a pujian kepada Alloh] 

 

ألحمد لله الّذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوّأ من الجنّة حيث نشاء فنعم أجر العملين {3}.

F Segala puji bagi Alloh yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. [QS. Az-Zumar : 74]

 

19}. ربّ هب لي من الصّلحين {1}.

F Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang yang saleh. [QS. Ash-Shoofaat : 100]

 

20}.[Do’a Nabi Musa]

 

أعــوذ بالله أن أكـون من الجـهلـين {2}.

F Aku berlindung kepada Alloh agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. [QS. Al-Baqoroh : 67]

 

21}. [Do’a Nabi Hud] 

 

ربّ إنّي أعوذ بك أن أسئلك ما ليس لي به علم, وإلاّ تغفرلي وترحمني أكن مّن الخسرين {3}.

F Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakekatnya). Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. [QS. Huud : 47]

 

22}. [Do’a Dewi Maryam ketika didatangi jibril]

 

إنّي أعـوذ بالرّحمـن منك إن كنت تقـيّا {4}.

F Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertaqwa. [QS. Maryam : 18]

 

23}. ربّ أعوذ بك من همزت الشّيطين. وأعوذ بك ربّ أن يحضرون {5}.

F Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau Ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. [QS. Al-Mu’minuun : 97-98]

 

24}. [Do’a Nabi Adam dan Ibu Hawa]

 

ربّنا ظلمـنا أنفسنا وإن لم تغفـر لنا وترحمنا لنكـوننّ من الخسرين {1}.

F Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. [QS. Al-A’roof : 23]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما يقـرأ بعد صلاة المغـرب

{Bacaan Setelah Sholat Maghrib}

 

{آيـة العشـر}

288.Ayat Sepuluh

 

بسم الله الرّحمن الرّحيم

E 1} ألــمّ.

F Hanya Alloh yang tahu akan maksudnya.

 

2} ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتّقين.

F Kitab {Al-Qur’an} ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.

 

3} ألذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة وممّا رزقناهم ينفقون.

F {Yaitu} mereka yang beriman kepada yang ghoib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rizqi yang kami anugerahkan kepada mereka.

 

4} والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك, وبالأخرة هم يوقنون {1}.

F Dan mereka yang beriman kepada kitab {Al-Qur’an} yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka yang yaqin akan adanya {kehidupan} akhirat.

 

5} ألله لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم, لا تأخذه سنة وّلا نوم, له ما في السّموت وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلاّ بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيئ مّن علمه إلاّ بما شاء, وسع كرسيّه السّموت والأرض, ولايئوده حفظهما وهو العليّ العظيم {2}.

F Alloh, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Kekal lagi terus menerus mengurus makhluq-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaa’at di sisi Alloh tanpa izin-Nya. Alloh mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Alloh melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Alloh meliputi langit dan bumi. Dan Alloh tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Alloh Maha Tinggi dan Maha Besar. [QS. Al-Baqoroh : 255]

 

6} لا إكراه فى الدين قد تبيّن الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم {1}.

F Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thoghut dan beriman kepada Alloh, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Alloh Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. [QS. Al-Baqoroh : 256]

 

7} ألله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون {2}.

F Alloh pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan Orang-orang yang kafir, pelindungnya adalah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. [QS. Al-Baqoroh : 257]

 

8} لله ما فى السموات وما فى الإرض وان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيئ قدير {3}.

F Kepunyaan Allohlah segala apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Alloh akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Alloh mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya, dan Alloh Maha Kuasa atas segala sesuatu. [QS. Al-Baqoroh : 284]

9} آمـن الرسول بـما انــزل إليـه من ربه والمؤمنون كل أمـن بالله وملائكـته وكتـبه ورسـله لا نفـرق بين احد من رسـله وقالـوا سمعـنا واطعـنا غفـرانك ربنا واليـك المصير {1}.

F Rosul telah beriman kepada Al-Qur’an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Alloh, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rosul-rosul-Nya. (Mereka mengatakan): Kami tidak membeda-bedakan antara seorangpun (dengan yang lain) dari rosul-rosul-Nya, dan mereka mengatakan: Kami dengar dan kami taat. (Mereka berdo’a): Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah kami kembali. [QS. Al-Baqoroh : 285]

 

10} لا يكلّف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها مااكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمـلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفـرلنا وارحمـنا انت مولنا فانصرنا على القـوم الكافـرين.

F Alloh tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo’a): Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau Penolong kami, maka tolonglah kami, terhadap kaum yang kafir. [QS. Al-Baqoroh : 286]

 

 

 

 

 

{راتـب الحــدّاد}

289.Rootibu Al-Haddad

 

للعارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد قدّس الله سرّه

 

E 1} الفاتحة: بسم الله الرّحمن الرّحيم, الحمد لله ربّ العالمين, ألرّحمن الرّحيم, ملك يوم الدّين, إيّاك نعبد وإيّاك نستعين, إهدنا الصّراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالّين.

F Dengan nama Alloh Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Segala puji tertentu bagi Alloh, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. (Yaitu) jalan yang telah Engkau anugerahkan ni’mat kepada mereka. Bukan (jalan) mereka yang dimurkai (Yahudi), dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat (Nashroni). [QS. Al-Fatihah : 1-7]

 

E 2} ألله لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم, لا تأخذه سنة وّلا نوم, له ما في السّموت وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلاّ بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيئ مّن علمه إلاّ بما شاء, وسع كرسيّه السّموت والأرض, ولايئوده حفظهما وهو العليّ العظيم.

F Alloh, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Kekal lagi terus menerus mengurus makhluq-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaa’at di sisi Alloh tanpa izin-Nya. Alloh mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Alloh melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Alloh meliputi langit dan bumi. Dan Alloh tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Alloh Maha Tinggi dan Maha Besar. [QS. Al-Baqoroh : 255]

 

E 3} آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير, لا يكلّف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها مااكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفرلنا وارحمنا انت مولنا فانصرنا على القوم الكافرين.

F Rosul telah beriman kepada Al-Qur’an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Alloh, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rosul-rosul-Nya. (Mereka mengatakan): Kami tidak membeda-bedakan antara seorangpun (dengan yang lain) dari rosul-rosul-Nya, dan mereka mengatakan: Kami dengar dan kami taat. (Mereka berdo’a): Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah kami kembali. Alloh tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo’a): Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau Penolong kami, maka tolonglah kami, terhadap kaum yang kafir. [QS. Al-Baqoroh : 286]

 

E 4} لا إلـه إلاّ الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كلّ شيئ قدير 3×.

F Tiada Tuhan yang berhak disembah, selain Alloh Yang Maha Esa yang tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya seluruh kerajaan, bagi-Nya segala pujian, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa ke atas tiap-tiap sesuatu 3X.

 

E 5} سبحان الله والحمد لله, ولا إلـه إلاّ الله والله أكبر 3×.

F Maha Suci Alloh, dan segala pujian bagi-Nya,  dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Alloh, dan Alloh itu Maha Besar 3X.

 

E 6} سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 3×.

F Maha Suci Alloh dan dengan segala pujian-Nya. Maha Suci Alloh Yang Maha Agung 3X.

 

E 7} ربّنا اغفر لنا وتب علينا إنّك أنت التّوّاب الرّحيم 3×.

F Wahai Tuhan kami: Ampunilah kami, dan karuniakanlah taubat bagi kami, sesungguhnyalah Engkau Yang Maha Memberi Taubat lagi Maha Mengasihi 3X.

 

E 8} أللّهمّ صلّ على محمّد أللّهمّ صلّ عليه وسلّم 3×.

F Ya Alloh: Curahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad, Ya Alloh! Curahkanlah sholawat dan salam kepadanya 3X.

 

E 9} أعوذ بكلمات الله التّامّات من شرّ ما خلق 3×.

F Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Alloh yang sempurna dari kejahatan makhluk ciptaan-Nya 3X.

 

E 10} باسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيئ في الأرض ولا في السّماء وهو السّميع العليم 3×.

F Dengan nama Alloh yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah Yang Maha Mengetahui 3X.

 

E 11} رضينا بالله ربّا وبالإسلام دينا وبمحمّد نبيّا ورسولا 3×.

F Aku rela Alloh sebagai Tuhan-ku, Islam sebagai agama-ku, dan Muhammad صلى الله عليه وسلّم sebagai Nabi-ku 3X.

 

E 12} باسم الله والحمد لله والخير والشّرّ بمشيئة الله 3×.

F Dengan nama Alloh dan segala puji bagi-Nya. Yang baik dan buruk terjadi semata-mata atas kehendak Alloh 3X.

 

E 13} آمنّا بالله واليوم الأخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر 3×.

F Kami beriman kepada Alloh dan mengimani (kepastian datangnya) Hari Akhir. Kami bertaubat kepada Alloh lahir dan bathin 3X.

 

E 14} يا ربّنا واعف عنّا وامح الذي كان منّا 3×.

F Ya Alloh Tuhan kami, maafkanlah kesalahan kami dan hapuslah dosa perbuatan buruk yang kami perbuat 3X.

 

E 15} يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 7×.

F Ya Alloh, Tuhan Pemilik Kebesaran dan Karunia, wafatkanlah kami pada agama Islam (dalam keadaan sebagai muslim) 3X.

 

E 16} يا قويّ يا متين إكف شرّ الظّالمين 3×.

F Ya Alloh Yang Maha Kuat, Ya Alloh Yang Maha Sentosa, cegahlah kejahatan orang-orang yang dzolim 3X.

 

E 17} أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شرّ المؤذين 3×.

F Semoga Alloh memperbaiki urusan kaum muslimin dan menyingkirkan kejahatan kaum pengganggu 3X.

 

E 18} يا عليّ يا كبير, يا عليم يا قدير, يا سميع يا بصير, يا لطيف يا خبير 3×.

F Ya Alloh Yang Maha Tinggi, Ya Alloh Yang Maha Besar, Ya Alloh Yang Maha Mengetahui, Ya Alloh Yang Maha Kuasa, Ya Alloh Yang Maha Mendengar, Ya Alloh Yang Maha Melihat, Ya Alloh Yang Maha Lembut, Ya Alloh Yang Maha Pengamat 3X.

 

E 19} يا فارج الهمّ يا كاشف الغمّ يا من لعبده يغفر ويرحم 3×.

F Ya Alloh Yang Berkuasa Menghapus kesedihan, Ya Alloh Yang Maha Kuasa Melenyapkan kesusahan, Ya Alloh Yang Mengampuni dan Mengasihi hamba-hamba-Nya 3X.

 

E 20} أستغفر الله ربّ البرايا, أستغفر الله من الخطايا 3×.

F Kami mohon ampunan kepada Alloh, Tuhan segenap umat manusia, kami mohon kepada Alloh ampunan atas semua kesalahan dan dosa 3X.

 

E 21} لا إلــه إلاّ الله 10×, محمّد رسول الله J, وشرّف وكرّم ومجّد وعظّم ورضي عن أهل بيته المطهّرين وأصحابه المهتدين والتّابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين.

F Tiada Tuhan selain Alloh … tiada Tuhan selain Alloh 10X, Muhammad Rosululloh J (Alloh melimpahkan sholawat dan salam kepada beliau), memuliakan dan menjunjungnya, mengagungkan dan membesarkannya, dan Alloh meridloi Ahlul Baitnya (keluarganya) yang hidup suci, dan sahabat-sahabatnya yang telah ditunjukkan ke jalan yang lurus, dan orang-orang yang mengikuti jejak teladan mereka dengan kebajikan hingga hari kiamat.

 

E 22}- قل هو الله أحد. الله الصّمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن لّه كفوّا أحد 3×.

F Katakanlah, “Dialah Alloh, Yang Maha Esa, Alloh adalah Tuhan yang kepada-Nya bergantung segala sesuatu. Dia tidak berputera dan tidak diperanakkan (yakni tidak berputera dan bukan putera siapa dan apapun). Dan tiada sesuatu apapun yang setara (sepadan) dengan-Nya” 3X.

 

- قل أعوذ بربّ الفلق. من شرّ ما خلق. ومن شرّ غاسق إذا وقب. ومن شرّ النّفّثت في العقد. ومن شرّ حاسد إذا حسد.

F Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan Penguasa subuh, dari kejahatan makhluk ciptaan-Nya, dan dari kejahatan malam bila telah kelam, dan kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang meniup-niup buhul, dan dari kejahatan orang beriri hati bila sudah mendengki”.

 

- قل أعوذ بربّ النّاس. ملك النّاس. إلـه النّاس. من شرّ الوسواس الخنّاس. ألّذي يوسوس في صدور النّاس. من الجنّة والنّاس.

F Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan (Penguasa) manusia. Maharaja (Yang Menguasai) manusia, Tuhan sesembahan manusia dari kejahatan (bisikkan) setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan kedalam dada (hati) manusia, dari (jenis) jin dan manusia.

 

E 23} ألفاتحة للنّبيّ المصطفى محمّد J, وأصحابه الكرام, وآل بيته العظام والأئمّة الأعلام, خصوصا صاحب هذا الرّاتب قطب الإرشاد ألحبيب عبد الله بن علوي ألحدّاد وأجداده من ساداتنا ألـ با علوي بأنّ الله يعلي درجاتهم في الجنّة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدّين والدّنيا والأخرة ألفاتحة: ...

F Al-Fathah: Bagi Nabi Muhammad Nabi pilihan, para sahabatnya yang mulia, keluarganya yang agung dan menjadi para penghulu-penghulu alam, khusus bagi penyusun rotib ini, Al-Qutb Al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawiy Al-Haddad salah satu dari para pemuka keluarga Ba ‘Alawiy, yang semoga Alloh meninggikan derajat mereka di surga, dan memberikan manfaat serta mengembalikan kepada kita sebagian dari berkah mereka, rahasia ilmu mereka, dan cahaya mereka dalam agama, dunia, dan akhirat.

 

E 24} وإلى والدينا ووالديكم خاصّة وأموات المسلمين عامة بأنّ الله يتغشّاهم بالرّحمة ويسكنهم الجنّة وأنّ الله يكفينا وإيّاكم شرّ الظّالمين وشرّ المؤذين وشرّ الحاسدين, وأنّ الله يعطي كلّ سائل منّا ومنكـم سؤله على ما يرضـى الله ورسـوله J, الفاتحة : ...

F Al-Fatihah: Bagi para orang tua kita dan para orang tua kalian, khusus bagi semua kaum muslimin  yang telah meninggal dunia. Semoga Alloh mengampuni dosa mereka, mengasihani mereka, dan menempatkan mereka dalam surga. Dan semoga Alloh memperbaiki urusan kaum muslimin dan mencegah kejahatan orang-orang yang dzolim, para pengganggu, dan orang-orang yang iri hati. Semoga Alloh mengabulkan permohonan kita dan permohonan kalian, atas segala sesuatu yang Alloh dan Rosul-Nya meridloinya.

 

E 25} أللّهمّ إنّا نسألك رضاك والجنّة ونعوذ بك من سخطك والنّار 3×.

F Ya Alloh aku memohon keridloan-Mu dan surga, dan aku berlindung kepada-Mu Ya Alloh dari murka-Mu dan adzab neraka 3X.

 

E 26} يا عالم السّرّ منّا لا تكشف السّتر عنّا وعافنا واعف عنّا وكن لّنا حيث كنّا 3×.

F Wahai Dzat Yang Mengetahui rahasia kami, jangan Engkau buka tabir dari kami, ampunilah kami semua dimanapun kami berada  3X.

 

{حـزب الأوتـاد}

290. Hizbu Al-Autad

 

للسلطان الأولياء سيّدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدّس الله سرّه

 

E  ألله الكافي, ربّنا الكافي, قصدنا الكافي, وجدنا الكافي, لكلّ الكافي, كفانا الكافي, ونعم الكافي, ألحمد لله 7×.

F Alloh Dzat Yang Maha Mencukupi, Tuhan Yang Maha Mencukupi, kami menuju Dzat Yang Maha Mencukupi, maka kami menemukan Dzat Yang Maha Mencukupi, Yang Mencukupi segala sesuatu, cukuplah bagi kami Dzat Yang Maha Mencukupi, dan sebaik-baik Dzat Yang Maha Mencukupi, segala puji bagi Alloh 7X.

 

{راتـب العــطّاس}

291. Rotibu Al-Atthoos

 

للسيدنا الشيخ ألحبيب عمر بن عبد الرحمن العطّاس رحمه الله

 

E 1} الفاتحة: بسم الله الرّحمن الرّحيم, الحمد لله ربّ العالمين, ألرّحمن الرّحيم, ملك يوم الدّين, إيّاك نعبد وإيّاك نستعين, إهدنا الصّراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالّين.

F Dengan nama Alloh Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Segala puji tertentu bagi Alloh, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. (Yaitu) jalan yang telah Engkau anugerahkan ni’mat kepada mereka. Bukan (jalan) mereka yang dimurkai (Yahudi), dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat (Nashroni). [QS. Al-Fatihah : 1-7]

 

E 2} أعوذ بالله السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم 3×.

F Aku berlindung kepada Alloh Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari setan yang terkutuk 3X.

 

E 3} لو أنزلنا هذا القرأن على جبل لرأيته خاشعا متصدّعا من خشية الله, وتلك الأمثال نضربها للنّاس لعلّهم يتفكّرون, هو الله الذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب والشّهادة هو الرّحمن الرّحيم, هو الله الذي لا إلـه إلاّ هو الملك القدّوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر, سبحان الله عمّا يشركون, هو الله الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحسنى, يسبّح له ما في السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم.

F Kalau sekiranya Kami menurunkan Al-Qur’an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Alloh. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya berfikir. Dialah Alloh yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang mengetahui yang ghoib dan yang nyata. Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Alloh yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki Segala Keagungan, Maha Suci Alloh dari segala apa yang mereka persekutukan. Dialah Alloh Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbihlah kepada-Nya apa yang ada dilangit dan dibumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [QS. Al-Hasyr 21-24]

 

E 4} أعوذ بالله السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم 3×.

F Aku berlindung kepada Alloh Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari setan yang terkutuk 3X.

 

E 5} أعوذ بكلمات الله التّامّات من شرّ ما خلق 3×.

F Aku berlindung dengan kalimat Alloh yang sempurna (Al-Qur’an) dari kejahatan apa-apa yang diciptakan-Nya. [HR.Tirmidzi dan Thobaroniy]

 

E 6} بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيئ في الأرض ولا في السّماء وهو السّميع العليم 3×.

F Dengan nama Alloh yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah Yang Maha Mengetahui 3X. [HR.Ahlus Sunan dan Ibnu Hiban]

 

E 7} بسم الله الرّحمن الرّحيم, ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم 10×.

F Dengan menyebut nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Alloh Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung 10X.

 

E 8} بسم الله الرّحمن الرّحيم 3×.

F Dengan menyebut nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 3X.

 

E 9} بسم الله تحصّنا بالله, بسم الله توكّلنا على الله 3×.

F Dengan menyebut nama Alloh, kepada-Nya kami membentengi diri dan kami tawakal 3X.

 

E 10} بسم الله آمنّا بالله, ومن يّؤمن بالله لا خوف عليه 3×.

F Dengan menyebut nama Alloh, aku beriman kepada-Nya, dan orang yang beriman kepada Alloh tidak akan merasa takut 3X.

 

E 11} سبحان الله عزّ الله, سبحان الله جلّ الله 3×.

F Maha Suci Alloh Yang Maha Mulia, Maha Suci Alloh Yang Maha Agung 3X.

 

E 12} سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم 3×.

F Maha Suci Alloh dan segala puji bagi-Nya, Maha Suci Alloh Yang Maha Agung 3X.

 

E 13} سبحان الله والحمد لله ولا إلـه إلاّ الله ألله أكبر 3×.

F Maha Suci Alloh, dan segala puji hanya milik-Nya, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Alloh Yang Maha Besar 3X.

 

E 14} يا لطيفا بخلقه, يا عليما بخلقه, يا خبيرا بخلقه, ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير 3×.

F Wahai Dzat Yang Maha Lenbut pada setiap makluk-Nya, Maha Mengetahui makhluk-Nya, Maha Mengamati makhluk-Nya, kasihilah kami wahai Dzat Yang Maha Lembut, Maha Mengetahui, dan Yang Maha Mengamati 3X.

 

E 15} يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنّك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين 3×.

F Wahai Dzat Yang Maha Lenbut yang selalu ada, kasihilah kami pada sesuatu yang telah turun, sesungguhnya Engkau Dzat Yang Maha Lembut, kasihilah kami dan semua orang yang berserah diri 3 X.

 

E 16} لا إلـه إلاّ الله 40×, محمّد رسول الله J.

F Tiada Tuhan selain Alloh 40X, Muhammad sebagai utusan Alloh.

 

E 17} حسبنا الله ونعم الوكيل 7×.

F Cukuplah bagi kamiAlloh sebaik-baik Dzat Yang Diserahi 7 X.

 

E 18} أللّهمّ صلّ على محمّد أللّهمّ صلّ عليه وسلّم 11×.

F Ya Alloh semoga sholawat selalu tersanjungkan kepada Nabi Muhammad, Ya Alloh semoga sholawat dan salam selalu tersanjungkan keharibaan beliau 11X.

 

E 19} أستغفر الله 11×, تائبون إلى الله 3×.

F Aku mohon ampunan-Mu Ya Alloh 11X, kami bertaubat kepada Alloh 3X.

 

E 20} يا ألله بها, يا ألله بها, يا ألله بحسن الخاتمة 3×.

F Ya Alloh kami mohon dengan apa yang telah kami baca, Ya Alloh kami mohon dengan apa yang telah kami baca, Ya Alloh kami mohon husnul khotimah 3X

 

E 21} غفرانك ربّنا وإليك المصير, لا يكلّف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها مااكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفـرلنا وارحمنا انت مولنا فانصرنا على القوم الكافرين. أمـين.

F Alloh tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo’a): Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau Penolong kami, maka tolonglah kami, terhadap kaum yang kafir. [QS. Al-Baqoroh : 286]

 

{ألأسمـاء الحسنـى}

 292.Asmaul Husna

 

ولله الأسمــاء الحسنى فادعــوه بها:

 

يا اللـه

Alloh

1. يا رحـمن

Maha Pengasih

QS. 23 : 116

2. يا رحـيم

Maha Penyayang

QS. 1:3

3. يا ملك

Maha Merajai

QS. 1:3

4. يا قـدّوس

Maha Suci

QS. 62:1

5. يا سـلام

Maha Penyelamat

QS. 59:23

6. يا مـؤمن

Maha Pemelihara

QS. 59:23

7. يا مهيـمين

Maha Penjaga

QS. 59:23

8. يا عـزيز

Maha Mulia

QS. 3:62

9. يا جـبّار

Maha Perkasa

QS. 59:23

10. يا متـكبّر

Maha Megah

 

11. ياخالق

Maha Pencipta

QS. 13:16

12. يا بـارئ

Maha Pembuat

QS. 59:24

13. يا مصـوّر

Maha Pembentuk

QS. 59:24

14. يا غـفّار

Maha Pengampun

QS. 2:235

15. يا قـهّار

Maha Pemaksa

QS. 13:16

16. يا وهّاب

Maha Pemberi

QS. 3:8

17. يا رزّاق

Maha Pemberi Rizqi

QS. 51:58

18. يا فـتّاح

Maha Pembuka

QS. 34:26

19. يا علـيم

Maha Mengetahui

QS. 2:29

20. يا قابـض

Maha Penyempit

QS. 2:245

21. يا باسط

Maha Melapangkan

QS. 13:26

22. يا خافـض

Maha Menentukan

Hadits

23. يا رافـع

Maha Mengangkat

QS. 6:83

24. يا معـزّ

Maha Pemberi Kemuliaan

QS. 3:26

25. يا مـذلّ

Maha Memberi Kehinaan

QS. 3:26

26. يا سمـيع

Maha Mendengar

QS. 17:1

27. يا بصـير

Maha Melihat

QS. 57:4

28. يا حكـم

Maha Mengambil Hukum

QS. 40:48

29. يا عـدل

Maha Adil

QS. 6:115

30. يا لطـيف

Maha Lembut

QS. 67:14

31. يا خبـير

Maha Memeriksa

QS. 6:18

32. يا حليـم

Maha Penghiba

QS. 2:235

33. يا عظيـم

Maha Agung

QS. 42:4

34. يا غفـور

Maha Pengampun

QS. 3:89

35. يا شكـور

Maha Pembalas

QS. 35:30

36. يا علـيّ

Maha Tinggi

QS. 4:34

37. يا كبـير

Maha Besar

QS. 13:9

38. يا حفـيظ

Maha Menjaga\Pemelihara

QS. 11:57

39. يا مقيـت

Maha Pemberi

QS.4:85  

40. يا حسـيب

Maha Membuat Perhitungan\Penjamin

QS. 4:6

41. يا جليـل

Maha Memiliki Keagungan \ Luhur

QS. 55:27

42. يا كـريم

Maha Mulia

QS. 27:40

43. يا رقيـب

Maha Mengawasi\Peneliti

QS. 33:52

44. يا مجيـب

Maha Mengabulkan

QS. 11:61

45. يا واسـع

Maha Luas

QS. 2:26

46. يا حكيـم

Maha Bijaksana

QS. 6:18

47. يا ودود

Maha Pecinta

QS. 85:14

48. يا مجيـد

Maha Mulia

QS. 85:15

49.يا باعـث

Maha Membangkitkan

QS. 36:52

50.يا شهـيد

Maha Menyaksikan

QS. 5:117

51.يا حـق

Maha Benar

QS. 20:114

52.يا وكـيل

Maha Memelihara

QS. 6:102

53.يا قـويّ

Maha Kuat

QS. 8:52

54.يا متـين

Maha Kokoh

QS. 51:58

55.يا ولــيّ

Maha Melindungi

QS. 4:45

56.يا حمـيد

Maha Terpuji

QS. 4:131

57.يا محصـى

Maha Menghitung

QS. 19:94

58.يا مبـدئ

Maha Memulai

QS. 85:13

59.يا معـيد

Maha Mengembalikan

QS. 30:27

60.يا محـي

Maha Menghidupkan

QS. 30:50

61.يا مميـت

Maha Mematikan

QS. 40:68

62.يا حــيّ

Maha Hidup

QS. 20:111

63.يا قيّـوم

Maha Mandiri

QS. 20:11

64.يا واجـد

Maha Menemukan

QS. 93:6-8

65.يا ماجـد

Maha Mulia

QS. 11:73

66.يا واحـد

Maha Tunggal

QS. 2:133

67.يا أحـد

Maha Esa

QS. 112:1

68.يا صمـد

Maha Dibutuhkan

QS. 112:2

69.يا قـادر

Maha Kuasa

QS. 2:20

70.يا مقتـدر

Maha Menentukan

QS. 54:42

71.يا مقـدّم

Maha Mendahulukan

QS. 50:52

72.يا مؤخّـر

Maha Mengakhirkan

QS. 14:42

73.يا أوّل

Maha Pertama

QS. 57:3

74.يا آخـر

Maha Akhir

QS. 57:3

75.يا ظـاهر

Maha Nyata

QS. 57:3

76.يا بـاطن

Maha Bathin

QS. 57:3

77.يا والـي

Maha Memerintah

QS. 13:11

78.يا متعـال

Maha Tinggi Atas Segalanya

QS. 13:9

79.يا بــرّ

Maha Dermawan

QS. 52:28

80. ياتوّاب

Maha Penerima Taubat

QS. 4:16

81.يا منتـقم

Maha Penyiksa dengan Keadilan-Nya

QS. 32:22

82.يا عـفوّ

Maha Pemaaf

QS. 4:99

83.يا رؤوف

Maha Pengasih dan Maha Baik

QS. 2:207

84.يا مالـك المـلك

Maha Raja Diraja

QS. 55:27

 85.يا ذا الجـلال والإكـرام

Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan

QS. 3:26

 

86.يا مقسـط

Maha Adil

QS. 24:27

87.يا جامـع

Maha Pengumpul

QS. 34:26

88.يا غنـيّ

Maha Kaya

QS. 2:27

89.يا مغـني

Maha Memberi Kekayaan

QS. 53:48

90.يا مانـع

Maha Mencegah

(Hadits)

91.يا ضـارّ

Maha Pemberi Derita

QS. 6:17

92.يا نافـع

Memberi Manfaat

QS. 48:11

93.يا نـور

Maha Bercahaya

QS. 24:35

94.يا هـادي

Maha Pemberi Petunjuk

QS. 22:54

95.يا بـديع

Maha Pencipta Yang Baru

QS. 2:117

96.يا باقـي

Maha Kekal

QS. 20:73

 

97.يا وارث

Maha Pewaris

QS. 15:23

98.يا رشـيد

Maha Pandai

QS. 72:10

 

99.يا صبـور

Maha Penyabar

(Hadits)

 

{سـورة يـس}

293.Surat Yasin

 

E  الفاتحة, ويـس هدية واصلة وبركة نازلة إلى حضرة أبوي السّيد محمّد بن علوي المالكي الحسني بأنّ الله يتغشّاه بالرّحمة ويسكنه الجنّة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدّين والدّنيا والأخرة بسرّ أسرار الفاتحة : ...

E  بسم الله الرّحمن الرّحيم, الحمد لله ربّ العالمين, الرّحمن الرّحيم, ملك يوم الدّين, إيّاك نعبد وإيّاك نستعين, إهدنا الصّراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالّين. أميـن

E  يـس {1} والقرأن الحكيم {٢} إنّك لمن المرسلين {٣} على صراط مستقيم {4} تنزيل العزيز الرّحيم {5} لتنذر قومامّا أنذر أباؤهم فهم غفلون {6} لقد حقّ القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون {7} إنّا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون {8} وجعلنا من بين أيديهم سدّا ومن خلفهم سدّا فأغشينهم فهم لا يبصرون {9}  وسواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنـون {10} إنّما تنذر من اتبع الذّكر وخشي الرّحمن بالغيب فبشّره بمغفرة وأجر كريم {11}  إنّا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدّموا وأثارهم وكـلّ شيئ أحصينـه في إمـام مّبين {12} واضرب لهم مّثلا أصحاب القـرية إذ جاءها المرسلون {13} إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذّبوهما فعزّزنا بثالث فقالوا إنّا إليكم مرسلون {14} قالوا ما أنتم إلاّ بشر مثلنا وما أنزل الرّحمن من شيئ إن أنتم إلاّ تكذبون {15} قالوا ربّنا يعلم إنّا إليكم لمرسلون {16} وما علينا إلاّ البلغ المبين {17} قالوا إنّا تطيّرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنّكم وليمسنّكم منّا عذاب أليم {18}  قالوا طائركم مّعكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مّشرفون {19} وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتّبعوا المرسلين {20} إتّبعوا من لا يسئلكم أجرا وّهم مهتدون {21} ومالي لا أعبد الذي فطـرني وإليه ترجعـون {22} ءأتّخذ من دونه ألهة إن يردن الرّحمن بضرّ لا تغن عنّي شفاعتهم شيئا وّلا ينقـذون {23} إنّي إذا لفي ضلل مّبين {24} إنّي أمنت بربّكم فاسمعون {25} قيل ادخل الجنّة, قال يليت قومي يعلمون {26} بما غفر لي ربّي وجعلني من المكرمين {27} وما أنـزلنا على قومه من بعده من جند مّن السّماء وما كنّا منزلين {28} إن كانت إلاّ صيحة وّاحدة فإذا هم خامدون {29} يحسرة على العباد ما ياتيهم مّن رّسول إلاّ كانوا به يستهزءون {30} ألم يروا كم أهلكنا قبلهم مّن القرون أنّهم إليهم لا يرجعـون {31} وإن كلّ لمّا جميع لّدينا محضـرون {32} وأية لّهم الأرض الميتة, أحيينها وأخرجنا منها حبّا فمنه يأكلون {33} وجعلنا فيها جنّت من نّخيل وّأعناب وفجّرنا فيها من العيون {34} ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون {35} سبحن الذي خلق الأزواج كلّها ممّا تنبت الأرض ومن أنفسهم وممّا لا يعلمون {36} وأية لهم الّيل نسلخ منه النّهار فإذا هم مظلمون {37} والشّمس تجري لمستقرّ لّها ذلك تقـدير العزيز العليم {38} والقمر قدّرنه منازل حتّى عاد كالعرجون القديم {39} لا الشّمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الّيل سابق النّهار, وكلّ في فلك يسبحون {40} وأية لّهم أنّا حملنا ذرّيّتهم في الفلـك المشحون {41} وخلقنا لهم من مّثله ما يركبون {42} وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون {43} إلاّ رحمة مّنّا ومتاعا إلى حين {44} وإذا قيل لهم اتّقوا مابين أيديكم وما خلفكم لعلّكم ترحمون {45} وما تأتيهم مّن أية مّن ايت ربّهم إلاّ كانوا عنها معرضين {46} وإذا قيل لهم أنفقوا ممّا رزقكم الله قال الذين كفروا للذين أمنوا أنطعم من لّويشاء الله أطعمه, إن أنتم إلاّ في ضلل مّبين {47} ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صدقين {48} ما ينظرون إلاّ صيحة وّاحدة تأخذهم وهم يخصّمـون {49} فلا يستطيعون توصيّة وّلا إلى أهلهم يرجعـون {50} ونفخ في الصّور فإذا هـم من الأجداث إلى ربّهم ينسلـون {51} قالوا يويلنا من بعثنا من مرقدنا, هذا ما وعد الرّحمن وصدق المرسلون {52} إن كانت إلاّ صيحة وّاحدة فإذا هم جميع لّدينا محضرون {53} فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلاّ ما كنتم تعملون {54} إنّ أصحب الجنّة اليوم في شغل فكهون {55} هم وأزواجهم في ظلل على الأرائك متّكئون {56} لهم فيها فاكهة وّلهم مّا يدّعون {57} سلم قولا مّن ربّ رحيم {58} وامتازوا اليوم أيّها المجرمون {59} ألم أعهد إليكم يبني أدم أن لا تعبدوا الشيطن, إنّه لكم عدوّ مّبين {60} وأن اعبدوني هذا صراط مّستقيم {61} ولقد أضلّ منكم جبلاّ كثيرا أفلم تكونوا تعقلون {62} هذه جهنّم التي كنتم توعدون {63} إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون {64} اليوم نختم على أفـواههم وتكلّمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون {65} ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصّراط فأنّى يبصرون {66} ولو نشاء لمسخنهم على مكانتهم فما استـطاعوا مضيّا وّلا يرجعون {67} ومن نعمّره ننكّسه في الخلق أفلا يعقلون {68} وما علّمنه الشّعر وما ينبغي له, إن هو إلاّ ذكر وّقرأن مّبين {69} لينذر من كان حيّا وّيحق القول على الكافرين{70} أولم يروا أنّا خلقنا لهم ممّا عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكـون {71} وذلّلنـها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون {72} ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون {73} واتّخذوا من دون الله ألهة لعلّهم ينصرون {74} لايستطيعون نصرهم وهم لهم جند مّحضرون {75} فلا يحزنك قولهم إنّا نعلم ما يسرّون وما يعلنون{76} أولم ير الإنسان إنّا خلقنه من نطفة فإذا هو خصيم مّبين {77} وضرب لنا مثلا وّنسي خلقه, قال من يحي العظام وهي رميم {78} قل يحييها الذي أنشأها أوّل مرّة وهو بكلّ خلق عليم {79} ألذي جعل لكم من الشّجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون {80} أوليس الذي خلق السّموت والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم, بلى وهو الخلّق العليم {81} إنّما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون {82} فسبحن الذي بيده ملكوت كلّ شيئ وإليه ترجعون {83}

 

{دعاء بعد قـراءة سـورة يس}

294.Do’a Setelah Membaca Surat Yasin

 

للعارف بالله قطب الإرشاد الحبيب عبد الله علوي الحداد رحمه الله

 

E  أللّهمّ إنّا نستحفظك, ونستودعك أدياننا, وأنفسنا, وأهلنا, وأولادنا, وأموالنا, وكلّ شيئ أعطيتنا. أللّهمّ اجعلنا وإيّاهم في كنفك, وأمانك, وعياذك, من كلّ شيطان مريد, وجبّار عنيد, وذي عين, وذي بغي, ومن شرّ كلّ ذي شرّ, إنّك على كلّ شيئ قدير. أللّهمّ جمّلنا بالعافية والسّلامة, وحقّقنا بالتّقوى والإستقامة, وأعذنا من موجبات النّدامة, إنّك سميع الدّعاء. أللّهمّ اغفر لنا, ولوالدنا, وأولادنا, ومشايخنا, وإخواننا في الدّين, وأصحابنا ولمن أحبّنا فيك, ولمن أحسن إلينا, والمؤمنين والمؤمنات, والمسلمين والمسلمات, يا ربّ العالمين. وصلّى الله على عبدك ورسولك سيّدنا ومولانا محمّد, وعلى آلـه وصحبه وسلّم, وارزقنا كمال المتابعة له, ظاهرا وباطنا, في عافية وسلامة, برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

 

{دعاء في رواية الإمام الخطيب وأبو نعيم رحمهما الله}

295.Bacaan Do’a Menurut Riwayat Al-Khotib Dan Abu Nu’aim

E لا إلـه إلاّ الله الملك الحقّ المبين (100×) }1{.

F Menurut Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Khotib dan Imam Abu Nu’aim mengeluarkan sebuah hadist dari Sahabat Ali dari Rosululloh J: Barang siapa pada setiap harinya membaca do’a “LAA ILAAHA ILLALLOH AL-MALIKUL HAQUL MUBIN” sebanyak 100X, maka dia akan selamat dari kefakiran,  merasa gembira dalam kemurungan alam kubur, dan dibukakan untuknya pintu-pintu surga {1}. [HR. Al-Khotib dan Abu Nu’aim]

 

{دعاء بعد قـراءة سـورة يس 4×}

296.Do’a setelah membaca Surat Yaasin 4X dengan niat tertentu

 

E 1}. سبحان المنفّس عن كلّ مديون.

F 1}.Maha Suci Dzat yang menghilangkan kesusahannya orang yang punya  hutang.

 

E 2}. سبحان المفرّج عن كلّ محزون.

F 2}.Maha Suci Dzat yang telah menggembirakan orang yang susah.

 

E 3}. سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنّون.

F 3}.Maha Suci Dzat yang telah menjadikan gudang-Nya diantara huruf Kaaf dan Nuun.

 

E 4}. سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.

F 4}.Maha Suci Dzat Yang Apabila menghendaki sesuatu hanya mengucapkan  KUN “Jadilah Maka Terjadi”.

 

E 5}. يا مفرّج فرّج (3×), فرّج عنّا همّنا, وغمّنا, فرجا عاجلا, برحمتك يا أرحم الرّاحمين, وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آلـه وصحبه أجمعين.

F 5}.Wahai Dzat yang telah menggembirakan, gembirakanlah 3X!, susah dan gelisahku, dengan hilang yang cepat, dengan rahmat-Mu. Wahai Yang Paling Maha Kasih Sayang diantara orang-orang yang penyayang, dan semoga Alloh selalu merahmati Baginda Nabi Muhammad sholallahu 'alaihi wassallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau semua.

 

 

{ألذكـر الجمـاعي}

297.Dzikir Jama’i

 

أفضـل الـذّكر فاعـلم أنّــه:

 

E 1} لا إلـه إلاّ الله  .....................................100×

1.Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Alloh. 100 X

 

E 2} ألله  ................................................100×

2.Alloh … 100 X

 

E 3} صلّى الله على النّبي محمّد ..........................100×

3.Semoga Alloh melimpahkan rahmat-Nya pada Nabi Muhammad J.100 X

 

E 4} حسبنا الله ونعم الوكيل  ............................450×

4.Alloh telah mencukupi kami dan Dia sebaik-baik Dzat yang melindungi. 450 X

 

E 5} يالطيف, يالطيف, يالطيف, ألله لطيف ...............129×

5.Wahai Dzat Yang Lembut. 129 X

 

E 6} يا لطيفا بخلقه, يا عليما بخلقه, يا خبيرا بخلقه, الطف بنا يا لطيف, يا عليم, يا خبير. (3×)

6.Wahai Dzat Yang Maha Lembut, Yang Maha Tahu, Yang Maha Mewaspadai makhluq-Nya, kasihilah hamba-Mu, Wahai Dzat Yang Maha Lembut, Maha Tahu, dan Maha Mewaspadai makhluq-Nya. 3 X

 

E 7} يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل, إنّك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. (3×)

7.Wahai Dzat Yang Maha Lenbut yang selalu ada, kasihilah kami pada sesuatu yang telah turun, sesungguhnya Engkau Dzat Yang Maha Lembut, kasihilah kami dan semua orang yang berserah diri.3 X

 

E 8} لا إلـه إلاّ الله محمّد رسول الله في كلّ لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. (4×)

8.Aku ucapkan “Laa Ilaaha illalloh Muhammaddurrosululloh” pada setiap kedipan mataku, dan hembusan nafasku, sebanyak luasnya ilmu Alloh. 4 X [Amalan ahli Thoriqoh Idrisiyyah]

 

E 9} حسبي ربّي جلّ الله, ما في قلبي إلاّ الله على الهادي صلّى الله (لآ إله إلاّ الله 3×) محمّد رسول الله عليه صلاة الله. (3×)

9.Alloh Tuhan Yang Mencukupiku, dalam hatiku hanya ada nama-Mu, atas bimbingan Nabi muhammad J, (Laa Ilaaha Illalloh 3 X), Semoga rahmat Alloh selalu tersanjungkan kehadirat Nabi Muhammad sholallohu 'alaihi wassallam. 3X

 

E 10} يا عالم السّر منّا, لا تكشف السّتر عنّا, وعافنا واعف عنّا, وكن لّنا حيث كنّا. (3×)

10.Wahai Dzat Yang Mengetahui rahasia kami, jangan Engkau buka tabir dari kami, ampunilah kami semua dimanapun kami berada. 3 X

 

11.Allohumma Ya Robbanaa cukupono loberono beras akeh duwit akeh, kanggo ngaji lungo haji barokahe nabi wali 7X.

 

E 11} يا ربّ بالمصطفى بلّغ مقاصدنا

                                    واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم 7×

12. –Ya Tuhanku dengan lantaran Nabi Muhammad yang dijuluki musthofa (Nabi Pilihan) sampaikan maksud kami.

      - Dan ampunilah dosa yang telah kami lakukan, Wahai Dzat Yang Maha Luas kekayaan-Nya. 7 X

 

E 12} ألله ... ألله ... إرحمنا ... أنت مولانا

              ألله ... ألله ... واقبلنا ... ما لنا غيرك 3×

13. – Alloh … Alloh … Rahmatilah kami.

      - Alloh … Alloh … Terimalah amal ibadah kami, tiada yang kumiliki selain Engkau. 7 X

 

E 13} سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون وسلام على المرسلين, والحمد لله ربّ العالمين.

E 14} ربّنا تقبّل منّا واقبلنا بسرّ الفاتحة : ....{1} [رواه البخاري (6502) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه], أنظر صحيح البخاري بحاشية السندي واللفظ فيه: 4/248, مطبعة دار الكتب العلمية, سنة : 1998م / 1418هـ, وكتاب التبيان للنواوي: 29, مطبعة دار ابن حزم, سنة : 1996م / 1417هـ.

{2} [رواه مسلم (657) وأخرجه الترمذي (222) وابن ماجه (3946) وابن حبان وأحمد والطبراني في الكبير (1683) والطيالسي في مسنده (938) من حديث سمرة بن جندب بن عبد الله القسريّ رضي الله عنه], أنظر صحيح مسلم واللفظ فيه: 1/368, مطبعة دار الكتب العلمية, سنة : 1998م / 1418هـ, وسنن الترمذي : 1/260, مطبعة دار الفكر, سنة: 1994م / 1414هـ, وسنن ابن ماجه: 1/1301, مطبعة دار الفكر بدون السنة, وكتاب التبيان للنواوي واللفظ فيه : 29, مطبعة دار ابن حزم, سنة : 1996م / 1417هـ.

{1} [رواه البخاري (7527) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه], أنظر صحيح البخاري بحاشية السندي واللفظ فيه: 4/586, وسنن أبي داود : 1/343, مطبعة دار الفكر, سنة : 1994م / 1414هـ.

{2}  [رواه أبي داود (1468) وابن ماجه (1342) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه], أنظر سنن أبي داود: 1/343, وسنن ابن ماجه: 1/426, مطبعة دار الفكر بدون السنة.

{3} [رواه أبو داود (1473) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه], أنظر سنن أبي داود: 1/343.

{4} [رواه ابن ماجه (1341) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه], أنظر سنن ابن ماجه: 1/425, مطبعة دار الفكر بدون السنة.

{1}  [رواه ابن ماجه (1340) من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه], أنظر سنن ابن ماجه: 1/425, مطبعة دار الفكر بدون السنة.

{2} سورة البقرة : 2 /201.

{3} سورة البقرة : 2/250.

{4} سورة آلـ عمران : 3/8.

{5} سورة آلـ عمران : 3/9.

{1} [سورة المؤمنون 23 : 26/39]

{2} [سورة العنكبوت 29 : 30]

{3} [سورة طـه 20 : 114]

{4} [سورة الدخـان 44 : 12]

{5} [سورة البقرة 2 : 126]

{6} [سورة إبـراهيم 14 : 35]

{1} [سورة النساء 4 : 75]

{2} [سورة ألإسـراء 17 : 80]

{3} [سورة الفرقان 25 : 74]

{4} [سورة الشّعراء 83-84]

{5} [سورة ألـ عمران 3 : 173]

{1} [سورة النـمل 27 : 19]

{2} [سورة ألأحقاف 46 : 15]

{3} [سورة الزّمـر 39 : 74]

{1} [سورة الصّافات 37 : 100]

{2} [سورة البقرة 2 : 67]

{3} [سورة هود 11 : 47]

{4} [سورة مريم 19 : 18]

{5} [سورة المؤمنون 23 : 97]

{1} [سورة ألأعــراف 7 : 23]

{1} [سورة البقرة 2 : 1-3]

{2} [سورة البقرة 2 : 255]

{1} [سورة البقرة 2 : 256]

{2} [سورة البقرة 2 : 257]

{3} [سورة البقرة 2 : 284]

{1} [ سورة البقرة 2 : 285]

{1} [رواه ابو نعيم والخطيب في رواية مالك والديلمي من حديث علي كرّم الله وجهه], أنظر كتاب أباب الفرج لأبي السيّد محمّد بن علوي المالكي الحسني المكي: 51.

{1} Lihat Kitab Al-Ulama’ Wa Aqwaalihim Fi Sya’nil Amwaati Wa Ahwalihim, yang dikumpulkan oleh Faisal Murod Aliy Ridlo, th. 1996 M / 1416 H.