Shalawat Pembuka

bismillah

. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

#

Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat kepada Nabi Muhammad
Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan salam kepadanya

diba01_02

Ya Allah sampaikanlah kepadanya sebagai perantara
Ya Allah, khususkanlah kepadanya dengan keutamaan

diba01_03

Ya Allah, anugerahkanlah keridaan kepada sahabatnya
Ya Allah, anugerahkanlah keridaan kepada keturunannya

diba01_04

Ya Allah, anugerahkanlah keridaan kepada para guru
Ya AIlah, rahmatilah orang-orang tua kami

diba01_05

Ya Allah, rahmatilah kami semua.
Ya Allah, rahmatilah semua orang islam

diba01_06

Ya Allah, ampunilah semua orang yang berbuat dosa.
Ya Allah, janganlah Engkau putuskan harapan kami.

 

diba01_07

Ya Allah, wahai Zat Yang Maha Mendengar doa kami.
Ya Allah, sampaikan kami ziarah ke makamnya

diba01_08

Ya Allah, sinarilah kami dengan nurnya.
Ya Allah, aku selalu mengharap pemeliharaan dan keamanan-Mu.

diba01_09

Ya Allah, tempatkanlah kami dalam surga-Mu.
Ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa-Mu.

diba01_10

Ya Allah, anugerahilah kematian kami dengan syahid.
Ya AIIah, liputilah kehidupan kami dengan penuh kebahagiaan

diba01_11

Ya Allah, balaslah kebaikan orang yang berbuat kebaikan.
Ya Allah, hindarkanlah dari semua orang yang menyakiti.

diba01_12

Ya Allah, akhirilah kami dengan mendapat syafaat Nabi Muhammad saw.
Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad

***.

 

 

allahumma

Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan salam serta keberkahan kepadanya (Nabi Muhammad saw)

#

. Wahai utusan Allah, semoga keselamatan tetap padamu
Wahai yang berbudi luhur dan bermartabat tinggi

#

Rasa kasihmu wahai pemimpin tetangga
Wahai ahli dermawan dan pemurah hati

#

Kami tetangga di tanah haram ini
Tanah haram tempat berbuat baik dan memberi kebaikan.

#

Kami dari kaum yang tinggal di tempat itu.
Tempat yang mereka merasa aman dari ketakutan.

#

Dengan ayat-ayat Al-Quran mereka mendapat inayah.
Renungkanlah di hati kita, wahai yang berjiwa lemah.

 

#

Kami mengenal padang pasir dan ia mengenal kami
Bukit Shafa dan Baitil-Haram menawan hati kami.

#

Kami punya Mala dan masjid Khaif di kota Mina.
Ketahuilah ini, beradalah dan beribadahlah di sana.

#

Kami mempunyai ayah sebaik-baik makhluk.
Dan adalah keturunan AIi yang diridlai.

#

Kepada kedua cucunya kami berketurunan,
Keturunan suci bersih dari kotoran.

#

Banyak Imam yang menggantikan sesudahnya,
Dengan gelar sayyid mereka dikenal

#

Dengan gelar itu benar-benar mereka disebut.
Dari sepanjang tahun dan zaman.

#

Seperti Zainal Abidin yakni Ali
Dan putranya Baqir itu sebaik-baiknya wali.

#

Dan Imam Jafar Ash-shadiq yang penu keberkahan
Dan Ali yang mempunyai ketinggian dan keyakinan

#

Merekalah kaum yang memperoleh hidayah.
Dan dengan karunia Allah mereka benar-benar berbahagia.

#

Kepada selain Allah mereka tak bertujuan.
Dan besertaAl-Quran mereka berpegangan.

#

Ahli rumah Nabi pilihan yang disucikan.
Mereka itu pengaman bumi, maka ingatlah.

#

Mereka itu bagaikan bintang gemerlapan.
Perumpamaan itu telah benar-benar datang di dalam hadits Nabi.

#

Dan bagaikan bahtera penyeIamat ketika
Engkau takut dari topan badai segala duka.

#

Maka selamatlah engkau di dalamnya tiada khawatir lagi.
Dan berpegang teguhlah kepada Allah serta mohonlah pertolongan.

#

Ya Allah, dengan barokah mereka, berilah kami kemanfaatan.
Dan dengan kehormatan mereka, tunjukkan kami kepada kebaikan

#

Dan wafatkanlah kami di jalan mereka
Dan selamat dari segala fitnah

***