Novel juara

Bercerita tentang Nabi

Salam sejahtera bagimu wahai penghias para Nabi .

Salam sejahtera bagimu wahai manusia istimewa yang paling bertaqwa

Salam sejahtera bagimu wahai wahai manusia pilihan yang paling jernih hatinya.

Salam sejahtera bagimu wahai Pemimpin orang-orang yang suci

Salam sejahtera bagimu wahai Ahmad wahai kekasihku

Salam sejahtera bagimu wahai Thaaha wahai pelipur hatiku

Salam sejahtera bagimu wahai keharumanku dan pewangi hatiku

Salam sejahtera bagimu wahai Ahmad wahai Muhammad

Salam sejahtera bagimu wahai yang menghindarkan bencana-bencana

Salam sejahtera Atas Nabi yang memiliki charisma dan wajah yang indah

Salam sejahtera bagimu wahai bulan purnama yang terang benderang

Salam sejahtera bagimu wahai cahaya yang menerangi kegelapan

Salam sejahtera bagimu wahai Nabi yang paling mulia

Salam sejahtera atas pemimpin yang terkemuka

Salam sejahtera atas pemberi kabar gembira dengan keselamatan

Salam sejahtera atas Pemberi Syafaat pada hari kiamat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk.

 

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang.

 

Sesunggohnya Kami telah bukakan bagimu pembukaan yang nyata. Allah mahu mengampunkan bagimu apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Ia sempurnakan nikmatNya atasmu ditunjukiNya kamu jalan yang lurus. Allah menolong kamu dengan pertolongan yang besar.

 

*********

Sesunggohnya Alah dan sekalian malaikatNya berselawat atas Nabi (Muhammad), wahai sekalian orang yang beriman berselawatlah kamu keatasnya dan bertaslimlah.

 

sekalian malaikatNya berselawat atas Nabi (Muhammad), wahai sekalian orang yang beriman berselawatlah kamu keatasnya dan bertaslimlah.

Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk.

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang.

Sesunggohnya Kami telah bukakan bagimu pembukaan yang nyata. Allah mahu mengampunkan bagimu apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Ia sempurnakan nikmatNya atasmu ditunjukiNya kamu jalan yang lurus. Allah menolong kamu dengan pertolongan yang besar.

*********Sesunggohnya Alah dan sekalian malaikatNya berselawat atas Nabi (Muhammad), wahai sekalian orang yang beriman berselawatlah kamu keatasnya dan bertaslimlah

Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk.

 

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang.

 

Sesunggohnya Kami telah bukakan bagimu pembukaan yang nyata. Allah mahu mengampunkan bagimu apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Ia sempurnakan nikmatNya atasmu ditunjukiNya kamu jalan yang lurus. Allah menolong kamu dengan pertolongan yang besar.

 

*********

Sesunggohnya Alah dan sekalian malaikatNya berselawat atas Nabi (Muhammad), wahai sekalian orang yang beriman berselawatlah kamu keatasnya dan bertaslimlah.

 

sekalian malaikatNya berselawat atas Nabi (Muhammad), wahai sekalian orang yang beriman berselawatlah kamu keatasnya dan bertaslimlah.

Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk.

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang.

Sesunggohnya Kami telah bukakan bagimu pembukaan yang nyata. Allah mahu mengampunkan bagimu apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Ia sempurnakan nikmatNya atasmu ditunjukiNya kamu jalan yang lurus. Allah menolong kamu dengan pertolongan yang besar.

*********Sesunggohnya Alah dan sekalian malaikatNya berselawat atas Nabi (Muhammad), wahai sekalian orang yang beriman berselawatlah kamu keatasnya dan bertaslimlah

Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk.

 

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang.

 

Sesunggohnya Kami telah bukakan bagimu pembukaan yang nyata. Allah mahu mengampunkan bagimu apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Ia sempurnakan nikmatNya atasmu ditunjukiNya kamu jalan yang lurus. Allah menolong kamu dengan pertolongan yang besar.

 

*********

Sesunggohnya Alah dan sekalian malaikatNya berselawat atas Nabi (Muhammad), wahai sekalian orang yang beriman berselawatlah kamu keatasnya dan bertaslimlah.

 

sekalian malaikatNya berselawat atas Nabi (Muhammad), wahai sekalian orang yang beriman berselawatlah kamu keatasnya dan bertaslimlah.

Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk.

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang.

Sesunggohnya Kami telah bukakan bagimu pembukaan yang nyata. Allah mahu mengampunkan bagimu apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Ia sempurnakan nikmatNya atasmu ditunjukiNya kamu jalan yang lurus. Allah menolong kamu dengan pertolongan yang besar.

*********Sesunggohnya Alah dan sekalian malaikatNya berselawat atas Nabi (Muhammad), wahai sekalian orang yang beriman berselawatlah kamu keatasnya dan bertaslimlah

Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk.

 

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang.

 

Sesunggohnya Kami telah bukakan bagimu pembukaan yang nyata. Allah mahu mengampunkan bagimu apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Ia sempurnakan nikmatNya atasmu ditunjukiNya kamu jalan yang lurus. Allah menolong kamu dengan pertolongan yang besar.

 

*********

Sesunggohnya Alah dan sekalian malaikatNya berselawat atas Nabi (Muhammad), wahai sekalian orang yang beriman berselawatlah kamu keatasnya dan bertaslimlah.

 

sekalian malaikatNya berselawat atas Nabi (Muhammad), wahai sekalian orang yang beriman berselawatlah kamu keatasnya dan bertaslimlah.

Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk.

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang.

Sesunggohnya Kami telah bukakan bagimu pembukaan yang nyata. Allah mahu mengampunkan bagimu apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Ia sempurnakan nikmatNya atasmu ditunjukiNya kamu jalan yang lurus. Allah menolong kamu dengan pertolongan yang besar.

*********Sesunggohnya Alah dan sekalian malaikatNya berselawat atas Nabi (Muhammad), wahai sekalian orang yang beriman berselawatlah kamu keatasnya dan bertaslimlah

Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk.

 

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang.

 

Sesunggohnya Kami telah bukakan bagimu pembukaan yang nyata. Allah mahu mengampunkan bagimu apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Ia sempurnakan nikmatNya atasmu ditunjukiNya kamu jalan yang lurus. Allah menolong kamu dengan pertolongan yang besar.

 

*********

Sesunggohnya Alah dan sekalian malaikatNya berselawat atas Nabi (Muhammad), wahai sekalian orang yang beriman berselawatlah kamu keatasnya dan bertaslimlah.

 

sekalian malaikatNya berselawat atas Nabi (Muhammad), wahai sekalian orang yang beriman berselawatlah kamu keatasnya dan bertaslimlah.

Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk.

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang.

Sesunggohnya Kami telah bukakan bagimu pembukaan yang nyata. Allah mahu mengampunkan bagimu apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Ia sempurnakan nikmatNya atasmu ditunjukiNya kamu jalan yang lurus. Allah menolong kamu dengan pertolongan yang besar.

*********Sesunggohnya Alah dan sekalian malaikatNya berselawat atas Nabi (Muhammad), wahai sekalian orang yang beriman berselawatlah kamu keatasnya dan bertaslimlah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk.

 

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang.

 

Sesunggohnya Kami telah bukakan bagimu pembukaan yang nyata. Allah mahu mengampunkan bagimu apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Ia sempurnakan nikmatNya atasmu ditunjukiNya kamu jalan yang lurus. Allah menolong kamu dengan pertolongan yang besar.

 

*********

 

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

 

*********

Sesunggohnya Alah dan sekalian malaikatNya berselawat atas Nabi (Muhammad), wahai sekalian orang yang beriman berselawatlah kamu keatasnya dan bertaslimlah.

 

 

 

 

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

 

 

 

 

 

 

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

 

 

 

 

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

 

 

 

 

 

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

 

melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar

 

 

 

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

 

melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar

 

 

 

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

 

melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar

 

 

 

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

 

melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar

 

 

 

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

 

melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar

 

 

 

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

 

melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar

 

 

 

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

 

melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar

 

 

 

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

 

melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar.

Sesunggohnya telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat mengambil berat terhadap kamu, belas kasihan dan penyayang terhadap orang yang beriman. Sekirannya mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah Tuhan yang ampunya Arsh yang besar

 

 

 

 

YA ALLAH SELAWATLAH, BERTASLIMLAH DAN BERKATILAH KEATASNYA DAN KELUARGANYA.

QASIDAH YANG PERTAMA:

Tiada Tuhan melainkan Allah ( 3 kali ) , Sebaik-baik zikir bagi yang mengucapkannya.

Selawat Tuhan atas cahaya yang telah zahir, bagi kami dibulan Rabiel Awal yang syahir.

 

Cahaya yang menerangi bumi pada hari kelahirannya, maka Alam menjadi harum dari hembusan nafasnya.

 

Inilah dia si Yatim lagi si Faqir dengan kemuliaan dihiaskan , disebabkannya semua anak yatim dan orang fakir dimuliakan.

 

Itulah Dia Nabinya kalaulah tidak kerananya, tidaklah dijadikan makhlok baik jin mahu pun manusia.

 

Itulah Dia Nabinya barangsiapa menziarahi biliknya (maqamnya), akan tercapai segala kesenangan, hajat, maksud dan tujuannya.

 

Selawat Tuhan Yang empunya Arash keatasnya, selagi ada merpati yang bernyanyi diatas dahan pokok ketika sahur waktunya .

 

 

YA ALLAH SELAWATLAH, BERTASLIMLAH DAN BERKATILAH

KEATASNYA DAN KELUARGANYA.

 

 

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

PENGERTIAN QASIDAH YANG KEDUA:

 

 

Selawat atas Nabi Junjungan dan Salam atas Rasul Sanjungan, Nabi yang pemberi Syafaat arenanya luas di padang pasir , Muhamad yang berbangsa Arab.

 

Dialah sebaik-baik orang yang memijak bumi, sebaik-baik pemberi syafaat bagi manusia seluruhnya, dengan berkatnya terhias semua keaiban dari orang yang berdosa.

 

Tiada seorang yang menyerupainya, umat berjaya cemerlang kerananya,

siapa yang mati dalam kecintaan kepadanya, terkabul apa yang dikehendakinya.

 

Wahai Rasulullah , Wahai sebaik-baik Nabi dari segala para nabi, selamatkanlah kami dari neraka Hawiyah , Wahai yang indah martabatnya.

 

Salam ke atas Ahmad yang menghapuskan segala permusuhan ,

Kurniakan, Ya Allah, dengan kesejahteraan yang nyata ke atas Nabi dari Yathrib.

 

Salam atas baginda Rasul selagi ada dahan yang melambai dan bulan purnama di langit waktu malam yang gemerlapan.

 

 

YA ALLAH SELAWATLAH, BERTASLIMLAH DAN BERKATILAH

KEATASNYA DAN KELUARGANYA.

 

 


........
.......