KUMPULAN BUKU
Tuntunan Bertaubat kepada Allah SWT
- DR. Yusuf Al-Qardhawi -
    Judul Asli: at Taubat Ila Allah - Penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani

BACK

DAFTAR ISI

NEXT

 


 

Dari Dustur Ilahi
Bismillahirrahmanirrahim

 

"Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Tuhan kami, sempurnakan bagi kami cahya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas Segala sesuatu." (At Tahriim: 8)

 

 

 

 

BACK

DAFTAR ISI

NEXT


Berasal dari Pustaka Online Media ISNET
dirubah ke dalam bentuk seperti ini oleh Pakdenono 2006

Download:
http://www.geocities.com/pakdenono/
www.pakdenono.com

pakdenono@yahoo.com