Tata Cara Di Pesawat

Menempatkan Barang Di Pesawat.

  1. Sebelum anda duduk, simpanlah barang tentengan anda di tempat yang disediakan ( sebelah atas tempat duduk ).
  2. Janganlah meletakkan / menaruh barang yang berlebihan di gang-gang, disamping tempat duduk, upayakan di tempat yang aman, di bawah tempat duduk.
  3. Dilarang meletakkan / menaruh barang di tempat yang bukan tempatnya.