Tata Cara Di Pesawat

Merokok di Pesawat

  1. Dilarang merokok pada waktu pesawat lepas landas, mendarat dan atau di dalam WC/ kamar Kecil.
  2. Bila ingin merokok, di tempat tanda boleh merokok atau tanyakan pada awak pesawat di mana tempat merokok yang diizinkan.
  3. Upayakan merokok pada waktu - waktu tertentu saja, apabila keinginan untuk merokok tidak dapat ditahan lagi.