Tata Cara Di Pesawat

Menggunakan Lampu Baca Di Pesawat

  1. Tekanlah tombol lampu baca bila memerlukan lampu untuk membaca.
  2. Tekan sekali lagi tombol tersebut bila mematikan.