Pemondokan Di Arab Saudi

Mengunakan Dapur Di Pemondokan Arab Saudi

  1. Pergunakanlah dapur yang telah disediakan untuk memasak.
  2. Dilarang memasak di dalam kamar, di gang-gang atau di tempat lain yang bukan tempatnya untuk memasak.
  3. Pergunakanlah peralatan dapur (bila ada), dengan sebaik-baiknya.
  4. Jangan sekali-kali mempergunakan kompor minyak tanah untuk memasak.
  5. Jagalah kebersihan selama dapur tersebut dipergunakan dan buanglah sampah sesuai dengan tempatnya.