MABIT DI MUZDHALIFAH

 1. Kapankah dan berapa lamakah jamaah haji melakukan mabit di Muzdhalifah?
  Jamaah haji melakukan mabit di Muzdhalifah mulai matahari terbenam sampai lewat tengah malam 10 Zulhijjah dan lamanya boleh sesaat asal sudah lewat tengah malam.

 2. Apakah jamaah haji boleh tidak mabit di Muzdhalifah?
  Bagi yang sehat wajib mabit di Muzdhalifah. Tetapi bagi yang sakit dan yang mengurus orang sakit ataupun yang mengalami kesulitan (masyaqqah), sehingga ia tidak mabit di Muzdhalifah, maka ia tidak dikenakan dam

 3. Apakah jamaah haji yang melakukan mabit di Muzdhalifah harus turun dari kendaraannya?.
  Jamaah haji yang melakukan mabit di Muzdhalifah tidak harus turun dari kendaraannya.

 4. Sebesar apakah batu yang dipergunakan untuk melontar jamrah?
  Batu yang dipergunakan untuk melontar jamrah sebesar kelereng (gundu) kecil.

 5. Berapa butir kerikil yang diambil di Muzdhalifah?
  Cukup 7 butir batu kerikil untuk melontar jamrah Aqabah. Sedangkan untuk melontar jamrah pada hari-hari tasyrik boleh diambil di Mina. Boleh juga mengambil di Muzdhalifah sebanyak yang diperlukan untuk melontar jamrah, yaitu 49 butir bagi nafar awal atau 70 butir bagi yang akan nafar sani.

 6. Apakah batu kerikil yang akan digunakan untuk melontar jamrah harus dicuci lebih dahulu?
  Batu kerikil yang akan digunakan untuk melontar jamrah tidak harus dicuci lebih dahulu.

 7. Kapan jamaah haji boleh meninggalkan tapal batas Muzdalifah?
  Jamaah haji baru boleh melintasi tapal batas akhir Muzdalifah apabila telah leat tengah malam.