TAHALLUL

 1. Apakah yang disebut tahallul?
  Tahallul adalah keadaan seseorang yang sudah bebas (halal) dari ihramnya karena telah menyelesaikan amalan-amalan hajinya. Tahalul terbagi dalam 2 bagian, yaitu: Tahallul awal dan tahallul tsani.

 2. Apakah tahallul awal itu?
  Tahallul awal ialah melepaskan diri dari keadaan ihram setelah melakukan dua di antara tiga perbuatan, yaitu:

  1. Melontar jamrah aqabah dan mencukur

  2. Melontar jamrah aqabah dan tawaf ifadah beserta sa'i

  3. Tawaf ifadah beserta sa'i dan mencukur

 3. Apakah tahallul tsani itu?
  Tahallul tsani yaitu melakukan ketiga perbuatan melontar jamrah aqabah, bercukur dan tawaf ifadah beserta sa'i.

 4. Larangan apakah yang masih berlaku bagi jamaah haji yang sudah tahallul awal?
  Yang dilarang adalah bersetubuh. Sedang hal-hal lain yang dilarang sewaktu berihram diperbolehkan (seperti mencukur rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian, memakai pakaian biasa bagi laki-laki, menutup muka atau memakai sarung tangan bagi wanita dan membunuh binatang buruan).

 5. Bagaimana cara memotong rambut?

  1. Bagi pria, disunatkan mencukur habis atau memotong / memendekan rambut kepala atau sekurang-kurangnya memotong sebelah kanan, tengah dan kiri.

  2. Bagi wanita afdolnya rambut dikumpulkan menjadi satu kemudian ujungnya dipotong atau memotong sekurang kurangnya 3 helai rambut sepanjang jarum.

  3. Boleh menggunting sendiri atau dengan bantuan orang lain. Pria boleh menggunting wanita atau sebaliknya, apabila ada hubungan mahram; bila tidak ada, hukumnya haram.

 6. Apakah perbedaan antara tahallul haji dan tahallul umrah?
  Tahallul haji terdiri dari tahallul awal dan tahallul tsani, sedangkan tahallul umrah hanya satu saja.

 7. Kapankah tahallul awal (gunting rambut) bagi orang sakit (uzur) yang melontar jamrahnya diwakilkan?

  1. Tahallul awalnya setelah melakukan dua dari tiga perbuatan.

  2. Menggunting rambutnya dilakukan setelah lontar jamrahnya dilaksanakan oleh yang mewakili.