MABIT DI MINA DAN NAFAR

 1. MABIT

  1. Apakah yang dimaksud mabit di Mina?
   Mabit di Mina ialah bermalam di Mina pada hari-hari tasyriq (malam tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah).

  2. Apa hukum mabit di Mina?
   Imam Malik, Ibnu Hambal dan Imam Syafi'i berpendapat wajib. Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Syafi'i yang lain (qaul jadid) sunat.

  3. Kapan dan berapa lama mabit di Mina?
   Mabit di Mina dilaksanakan pada hari-hari tasyriq, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bagi yang mengambil nafar awal di Mina pada 11 dan 12 Zulhijjah dan yang mengambil nafar tsani, mabit di Mina pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah.

  4. Apakah mabit di Mina harus dimulai sejak waktu maghrib (sebelum matahari terbenam)?
   Tidak harus dimulai dari waktu maghrib, asal bisa berada di Mina melebihi separuh malam (Mu'zamullail).
   Contoh, mulai pukul 20.00 s.d 03.00 atau 21.00 s.d 04.00

 2. NAFAR

  1. Apakah yang dimaksud nafar awal?
   Yang dimaksud nafar tsani ialah keberangkatan jamaah haji meninggalkan Mina pada tanggal13 Zulhijjah (bermalam di Mina tiga malam).

  2. Apakah yang dimaksud nafar tsani?
   Yang dimaksud nafar tsani ialah keberangkatan jamaah haji meninggalkan Mina pada tanggal13 Zulhijjah (bermalam di Mina tiga malam).

  3. Mana yang utama, nafar awal atau nafar tsani?
   Nafar awal maupun nafar tsani sama nilainya.

  4. Apa yang harus dilakukan apabila tidak mabit di Mina seluruh hari tasyriq?
   Apabila tidak mabit di Mina seluruh hari tasyrik, maka wajib membayar dam (satu ekor kambing). Tetapi apabila tidak mabit di Mina hanya satau atau dua malam, maka harus diganti dengan denda yaitu malam satu mud (3/4 kg beras/makanan pokok), dua malam dua mud (1 ½ kg beras/makanan pokok).

  5. Apakah Haratul Lisan sebagai tempat mabit termasuk Mina?
   Haratul Lisan termasuk daerah hukum Mina untuk mabit bagi jamaah haji.

  6. Apakah yang dilakukan apabila bus yang membawa jamaah dari Arafah sesat jalan ke Makkah?
   Yang dilakukan ialah tawaf ifada, sa'i dan bercukur, yang berarti sudah tahallul awal, kemudian di Mina melontar jamrah 'Aqabah, yang berarti sudah tahallul tsani dan seterusnya mabit.