Tabel Pengambilan Warisan dan Syarat-Syaratnya

 

الوارث

الكيفية

الشرط

الابن

ع

Tanpa syarat

ابن الابن وإن نزل

م

Kumpul turun laki-laki yang lebih dekat dengan mayit

 

ع

Tidak محجوب

بنت

ع

Kumpul ابن

 

2/3

Bilangan dan tidak kumpul ابن

 

1/2

Seorang dan tidak kumpul ابن

بنت الابن

م

Kumpul ابن atau turun laki-laki yang lebih  dekat atau bilangan بنت tanpa ada ابن الابن وإن نزل

 

ع

Kumpul ابن الابن atau turun laki-laki yang lebih jauh waktu ada bilangan بنت

 

2/3

Bilangan dan tidak kumpul ابن الابن atau بنت

 

½

Seorang dan tidak kumpul ابن الابن atau بنت

 

1/6

Kumpul بنت satu sekalipun بنت الابن itu bilangan tanpa ada ابن atau ابن الابن

أب

ع

Tidak kumpul turun laki-laki dan menguntungkan

 

1/6

Kumpul turun laki-laki atau turun perempuan bila menguntungkan

جد \ أب الأب

م

Bila kumpul  أب atau جد yang lebih dekat dengan mayit

 

ع

Tidak kumpul turun laki-laki dan bila menguntungkan

 

1/6

Kumpul turun laki-laki atau turun perempuan bila menguntungkan

أم

1/6

Kumpul turun mayit atau bilangan saudara mutlak walaupun itu mahjub

 

1/3

Tidak kumpul turun mayit atau bilangan saudara mutlak

جدة \ أم الأم

م

Kumpul أم atau جدة yang lebih dekat dari jurusan أم

 

1/6

Tidak mahjub

جدة \ أم الأب

م

Kumpul أب atau  أم  atau جدة yang lebih dekat

 

1/6

Tidak mahjub

زوج

½

Tidak kumpul turun mayit

 

¼

Kumpul turun mayit

زوجة \ زوجات

¼

Tidak kumpul turun mayit

 

1/8

Kumpul turun mayit

أخ \ أخت لأم

م

Kumpul turun mayit atau أب atau جد

 

1/3

Tidak mahjub dan bilangan

 

1/6

Tidak mahjub dan seorang

أخ  ق

م

Kumpul turun laki-laki mayit atau أب

 

ع

Tidak mahjub

أخت  قة

م

Kumpul turun laki-laki mayit atau أب

 

ع

Tidak mahjub dan kumpul أخ  ق atau turun perempuan

 

½

Seorang tanpa kumpul turun atau أب atau أخ  ق

 

2/3

Bilangan tanpa kumpul turun atau أب atau أخ  ق

أخ لأب

م

Kumpul turun laki-laki mayit atau أب atau أخ  ق atau أخت  قة ع

 

ع

Tidak mahjub

أخت لأب

م

Kumpul turun laki-laki mayit atau أب atau أخ  ق atau أخت  قة ع atau أخت  قة bilangan  tanpa ada أخ لأب

 

ع

Kumpul أخ لأب atau turun perempuan mayit

 

1/6

Kumpul أخت  قة seorang sekalipun أخت لأب itu bilangan

 

½

Seorang tanpa أخت  قة atau أخ لأب atau turun mayit

 

2/3

Bilangan tanpa أخت  قة atau أخ لأب atau turun mayit

ابن الأخ  ق

م

Kumpul turun laki-laki atau أب atau جد atau أخ  ق atau أخت  قة ع atau أخ لأب atau أخت لأب ع

ابن الأخ  ق

ع

Tidak mahjub

ابن الأخ لأب

م

Kumpul turun laki-laki atau أب atau جد atau أخ  ق atau أخت  قة ع atau أخ لأب atau أخت لأب ع atau ابن الأخ  ق

 

ع

Tidak mahjub

عم ق

م

Kumpul turun laki-laki atau أب atau جد atau أخ  ق atau أخت  قة ع atau أخ لأب atau أخت لأب ع atau ابن الأخ  ق atau ابن الأخ لأب

 

ع

Tidak mahjub

عم لأب

م

Kumpul turun laki-laki atau أب atau جد atau أخ  ق atau أخت  قة ع atau أخ لأب atau أخت لأب ع atau ابن الأخ  ق atau ابن الأخ لأب atau عم ق

 

ع

Tidak mahjub

ابن العم ق

م

Kumpul turun laki-laki atau أب atau جد atau أخ  ق atau أخت  قة ع atau أخ لأب atau أخت لأب ع atau ابن الأخ  ق atau ابن الأخ لأب atau عم ق atau عم لأب

 

ع

Tidak mahjub

ابن العم لأب

م

Kumpul turun laki-laki atau أب atau جد atau أخ  ق atau أخت  قة ع atau أخ لأب atau أخت لأب ع atau ابن الأخ  ق atau ابن الأخ لأب atau عم ق atau عم لأب atau ابن العم ق

 

ع

Tidak mahjub