Sudah Dibahas Tim LBMNU KP

Tempat : Masjid Pak Ngadimin Cerme Panjatan

Tanggal : 19 Oktober 2009 / 30 Syawwal 1430 H

 

Masail No 1

TRANSAKSI ELEKTRONIK

 

Pertanyaan :

1)                 Bagaimana Hukumnya Transaksi Via Elektronik, Seperti Media Telepon, E-Mail Atau Cybernet Dalam Akad Jual Beli Dan Nikah ?

2)                 Sahkah Pelaksanaan Akad Jual Beli Dan Akad Nikah Yang Berada Di Majlis Terpisah ?

3)                 Mungkinkah Dapat Dilakukan Transaksi Dengan Cara Pengiriman Sms Dari Calon Pengantin Pria Berisi Catatan Pemberian Kuasa Hukum (Wakalah) Kepada Seseorang Yang Hadir Di Majlis Tersebut ?

 

Jawaban :

1)      bagian A : jual beli Via Elektronik

JAWAB : hukum akadnya sah dan boleh jika menetapi syarat-syarat dan rukun yang ditentukan.

MAROJI' :

1.      Al Fiqhu 'Alal Madzahib Al Arba'ah

- Kitabul Bai', Arkanul Bai', Syuruth

2.      Kifayatul Akhyar

bagian B : akad nikah Via Elektronik

JAWAB : hukum akadnya sah dan boleh jika menetapi syarat-syarat dan rukun yang ditentukan.

 

2)      akadnya sah dan boleh jika menetapi syarat-syarat dan rukun yang ditentukan

3)      SMS = bisa. Karena wakalah bisa berupa rosul (utusan) atau kitabah (SMS masuk dalam kategori kitabah)