Barangsiapa Yang Berhaji Tetapi Belum Berziarah Kepadaku, Maka Dia Telah Menjauhiku

Mukaddimah

Barangkali ada sebagian jema'ah haji kita yang pernah mendengar hadits tentang hal ini, lalu memaksakan diri untuk dapat berziarah ke kubur Rasulullah Shallallhu 'alaihi Wa Sallam sekalipun kondisinya berdesak-desakan. Padahal sebenarnya, yang dianjurkan Rasulullah adalah shalat di masjid beliau yang pahalanya amat besar dan hal itulah yang perlu diniatkan ketika akan datang ke Madinah. Baru kemudian, bila memungkinkan bagi jema'ah haji laki-laki bisa menyempatkan berziarah ke kubur Rasulullah sembari memberi salam kepada beliau dan dua orang shahabat beliau yang juga dikuburkan di situ.

Semoga saja, bagi pembaca yang kebetulan akan melaksanakan haji tahun ini atau ada keluarganya yang berhaji dan meyakini bahwa hadits yang berkenaan dengan hal ini adalah shahih, dapat mengetahui informasi ini atau menginformasikannya. "Maka, hendaklah yang hadir (membaca/menyaksikan) menyampaikan kepada yang ghaib."

Naskah Hadits

مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي

(Man Hajja Wa Lam Yazurn Fa Qad Jafn)
"Barangsiapa yang berhaji tetapi belum berziarah kepadaku, maka dia telah menjauhiku."

Imam as-Suythiy mengatakan,
"Hadits ini diriwayatkan oleh Ibn 'Adiy dan ad-Druquthniy di dalam kitabnya "al-'Ilal", Ibn Hibbn di dalam kitabnya "adl-Dlu'af`" serta al-Khathb al-Baghddiy di dalam ktabnya "Ruwtu Mlik" dengan Sanad Dla'if (Lemah) Sekali dari Ibn 'Umar."


CATATAN:

Syaikh Muhammad Luthfiy ash-Shabbaq (penahqiq) buku ad-Durar al-Muntatsirah F al-Ahdts al-Musytahirah karya Imam as-Suythiy (buku yang kita kaji ini) berkata,
KUALITASNYA MAWDLU' (PALSU);
Silahkan lihat,
1. al-Maqshid al-Hasanah F Bayn Katsr Min al-Ahdts al-Musytahirah '
Ala al-Alsinah, karya as-Sakhwiy, h.419
2. Tamyz ath-Thayyib Min al-Khabts Fm Yadr '
Ala Alsinah an-Ns Min al-Hadts, karya Ibn ad-Diba', h.165
3.
Kasyf al-Khaf` wa Muzl al-Ilbs 'Amma isytahara Min al-Ahdts 'Ala Alsinah an-Ns, karya al-'Ajlniy, Jld.II, h.262
4.
al-Khulshah F Ushl al-Hadts, karya ath-Thbiy, tahqiq, Shubhiy as-Smur`iy, h.84
5. Mzn al-I'tidl, karya Imam adz-Dzhabiy, jld.IV, h.265

(SUMBER: ad-Durar al-Muntatsirah Fi al-Ahadits al-Musytahirah karya Imam as-Suyuthiy, tahqiq oleh Syaikh.Muhammad Luthfiy ash-Shabbagh, h.178, hadits no.411)