Hakikat Manusia (Haqiqatul Insan)"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan" (QS.
Al Isra': 70)


1. Makhluk

 

 1. Berada dalam Fitrah (30:30)
 2. Lemah (4:28)
 3. Bodoh (33:72)
 4. Fakir (35:15)


2. Mukarram (makhluk yang dimuliakan)

 

 1. Di tiupkan Ruh (32:9)
 2. Memliki Keistimewaan (17:70)
 3. Di tundukkan alam padanya (45:12, 2:29, 67:15)


3. Mukallaf (makhluk yang dibebankan tugas)

 

 1. Ibadah (51:56)
 2. Khilafah (2:30, 11:62)


4. Mukhoyyar (Bebas Memilih) 90:10, 76:3, 64:2, 18:29

 

 1. Iman
 2. Kafir


5. Mujzi (makhluk yang mendapatkan balasan atas amalannya)

17:36, 53:38-41, 102:2

 

 1. Surga (32:19, 2:25, 22:14)
 2. Neraka (32:30, 2:24)