Kewajiban Kita

Posted by: admin on Wednesday, May 12, 2004 - 12:00 AM

Tarbiyah Islamiyah

Wahai Ikhwan! Berimanlah kepada Allah, milikilah 'izzah (kewibawaan) dengan ma'rifah kepada-Nya, dan bersandarlah kalian hanya kepada-Nya. Jangan takut kepada selain Dia, laksanakan apa-apa yang diperintahkan-Nya, dan jauhilah larangan-larangan-Nya.

Berakhlaqlah dengan segala keutamaan dan berpegang teguhlah dengan kebenaran. Jadilah kalian orang-orang yang kuat dengan akhlaq, orang-orang yang punya 'izzah dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian berupa keimanan orang-orang mukmin, dan kemuliaan orang-orang yang taqwa lagi shalih.

Terimalah Al Qur'an dengan ketekunan mempelajarinya, dan sambutlah Sirah Rasulullah yang suci dengan selalu mengingatnya. Jadilah kalian para pelaku amal dan bukan orang-orang yang pintar berdebat. Sungguh, jika Allah memberi hidayah kepada suatu kaum, tentu Dia akan mengilhamkan kepada mereka untuk
beramal (merealisasikannya). Tidaklah tersesat suatu kaum setelah datangnya petunjuk, kecuali mereka yang suka berdebat.

Hendaklah kalian saling mencintai satu sama lain. Jagalah selalu persatuan dan kesatuan, karena ia merupakan rahasia kekuatan dan penentu keberhasilan kalian. Teguhlah dalam prinsip, sampai Allah membukakan al haq di antara kalian dan di tengah kalian. Dia-lah sebaik-baik pembuka.

Dengar dan taatilah qiyadah (pemimpin) dalam kondisi sulit maupun mudah, dalam keadaan giat ataupun malas. Itulah syi'ar dari fikrah kalian dan mata rantai hubungan di antara kalian.

Setelah itu, tunggulah pertolongan dan dukungan Allah. Tidak diragukan lagi, peluang itu pasti datang.

"Dan di hari itu bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan
Allah. Dia menolong siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Dia-lah Yang Maha
Perkasa lagi Maha Penyayang." (QS. Ar Ruum: 4-5)

Semoga Allah berkenan memberikan taufiq kepada kita atas apa yang dicintai
dan diridhai-Nya, membimbing kita untuk meniti jalan mereka yang terpilih dan mendapatkan petunjuk, menghidupkan kita dengan kehidupan orang-orang yang punya 'izzah dan sejahtera, serta mematikan kita dengan kematian para mujahid dan syuhada. Sesungguhnya, Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

(Hasan Al Bana, "Antara Kemarin dan Hari Ini")

(PIP PKS-ANZ | pks-anz.org)