BAB TAQWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Hadirin rokhimakumulloh, ingkang tansah pikantuk kamulyan saking Allah SWT. Monggo kita tansahmuji syukur dumateng Alloh SWT ingkang sampun paring kamulyan kalawau.