Alhamdu lillah kito kunjuk aken wonten ngayunan dalem Alloh Swt. Ingkang sampun katah-katah peparing ipun nu知at dateng kito sedoyo, ingkang setengah saking ipun ni知at-ni知at kolowahu kito sedoyo saget sami rawuh nindaaken kewajiban tholabil 訴lmi lan dedepe wonten ngersanipun Alloh sesarengan wonten ing panggenan puniko.

 

Mugi-Mugi rawuh kito ngahos lan dedepe kito wonten ing dalu meniko katampi wonten ngersanipun Alloh Swt. Nukul aken ridlo lan barokah ipun Alloh kangge kito sedoyo. Amin

 

Mugi-Mugi kanti barokah ipun majlis lan pengahosan dalu meniko, kito lan sanak sedulur kito sami:

 

-          Pinaringan tambah ipun Iman lan Islam. Amin

-          Mundak sergep lan terengginas ibadah ipun. Amin

-          Ingkang nembe sakit mugi enggal pinaringan saras. Amin

-          Ingkang kecingkerangan rizqi mugi enggal pinaringan kajemabaran. Amin

-          Ingkang saampun jembar mugi sami sergep sodaqoh. Amin

-          Ingkang sami sergep sodaqoh mugi pinaringan stentrem uri. Amin

-          Sehat dhohir batine. Amin

-          Ketekanan kabeh rembuge. Amin

-          Keturutan kabeh penyuwunane. Amin

-          Kaleksanan kabeh panejane. Amin

-          Sing during duwe bojo enggal ketemu jodone. Amin

-          Sing wis nduwe bojo enggal lahir anak turune. Amin.

-          Sing wis nduwe anak enggal nggendong putu-putune. Amin

-          Sing wis dadi simbah-simbah mugi mindak istikomahe. Amin

 

( Hasbunalloh wa ni知al Wkil

Ni知al Maulaa wani知an Nashir) X2

 

Zaman wis akhir akeh wong tuwo

Kakehan polah ora rumongso

Cepak mangkate neng kuburane

Tingkah polahe koyo putune.

 

Rino lan wengi anggur-angguran

Penting korane timbang Qur`an

Nandangi sholat wegah-wegahan

Po meneh teko nang pengajian

 

Aduh ya Alloh nyuwun pitulung

Ibadah kulo sageto langkung

Supados boten kepahug-pahung

Ngadepi pejah boten tulung-tulung

 

Amin yaa Alloh Amin yaa Alloh

Amin yaa Alloh Amin yaa Alloh

Amin yaa Alloh Amin yaa Alloh

Amin yaa Alloh Robbal 疎lamin

モテハ メ翩 レワ碆 テ飜 睇 ネヷ ン 聿 ヌ矗ワムツ ムモ聢

趁ヌ 聿 ヌ眷モ睇 ナ睇 ナモ肄.