1.      Ngurip agomo kanti ngaji

2.      Demen kanjeng Nabi

3.      Nuladani kanjeng Nabi

4.      Manut Nabi

 

 

-

-

 

Ayate qur`an kabeh nem ewu * punjul nematus suwidak kerungu

Kang sewu nerangake perintah * Sekehe wajib fardlu lan sunnah

 

Lan sewu neerangake laarangan * Kang sewu neerangake janjian

Sewu peengancam ingkang medeni * Sewu cerito dongeng kang peni

 

Sewu aanerangake tulodo * supoyo ngerti njur manjing dodo

Kang limang atus anerangaken * Halal lan haram dijogo temen

 

Satus ing tahlil tasbih aanutur * Supoyo podo den tur tiinutur

Ingkang suwidak nyalini ayat * Kang den salini tinutur tammat

 

Sing moco saben sak huruf qur`an * Ginanjar siji sutero sandangan

Besok naliko ono suwargo * Langgeng lan tetep jembar lan lego

 

Sing sopo wonge podo kepengen * Mocoho qur`an kang luwih dingin

Hukum wacane den gatek ake * mano den pikir den amalake

 

Amin yaa Allooh - Amin yaa Allooh

Amin yaa Allooh - Aamin ya Allooh

Amin yaa Allooh - Aamin yaa Allooh

Ya Allooh Rabbal aalamiin x2

 

Yaa Alloh Kulo Nyuwun - Gesang kulo istiiqoomah

Yaa Alloh Kulo Nyuwun - Benjang pejah husnul khootiimah x2

 

Yaa Alloh Kulo Nyuwun - pinaringan panjang umur

Gangge ibadah lan syukur - Dunyo akherat saagetoo makmuur x2

 

Yaa Alloh Kulo Nyuwun - Anak sholeh kang purun dungo

Manut syareat agomo - Tuntunane poro ngulomo x2

 

Yaa Alloh Kulo Nyuwun - Rizqi halal kang baarookah

Kanggo sanguine ibadah - Iman Islam supoyoo taambah x2

 

Sangu maatii dudu bondo - Emas berlian sawah oombo

Nangiing iiman islam sempurno - Kelaakuan kang utoomoo x2