: [1] [2]

 

:

: " "

: " "

: : ߿

: : ߿

߿

.....

: . , :

 

:

[3] [4]

[5] [6]

:

:

: ߿

:

: " ӿ

: " ߿

: " ߿

: " ߿

: " ߿

: " Ͽ

:

: " ߿

:

:

: "

: " ߿

: " ߿

:

:

:

. :

: . ˿ : {} .

: [7]

 

, ,

, ,

[8]

 

Tanbiih:

Musnad arupi isim anggadahi faidah tsubut lan dawam puniko, menawi sanes arupi isim ingkang ngamal. Dene menawi arupi isim ingkang ngamal puniko piyambaipun lumampah sami kaliyan fiil. Yakni, tedah faidah Tajaddud lan Huduts

[9]

: . . : . . .

-                                  ( )

-                                  .

-                                 

-                                 

 

:

:

 

*

*

*

 

:

:

 

:

:

- -

-                                 

-                                 

 

:

 

*

Nutur musnad arupi jumlah puniko keranten:

1.        Wonten sabab/dlomir ipun musnad ilaih

2.        Ngiyat-2 aken hukum kanti kahanan ipun tarkib

 

*

Musnad arupi jumlah fi'liyyah, Ismiyyah, lan syartiyyah puniko keranten faedah ingkang sampun katutur wonten ing bait:

* * *

 

:

 

 

................... *

*

 

*...

:

:

 

*

*

Nutur Fi'il sesarengan Maf'ul puniko tujuan ipun sami kaliyan nutur Fi'il sesarengan Fa'il, yakni mertelaaken persambungan ipun Fi'il kaliyan Fa'il utawi kaliyan Maf'ul. Benten ipun,

-          Menawi kaliyan Fa'il puniko, ateges persambungan kaliyan perkawis ingkang nibaaken pendamelan (menawi arupi fi'il muta'addiy) utawi kaliyan perkawis ingkang netepi pendamelan / kasunyatan (menawi arupi fi'il lazim)

-          Lan menawi kaliyan Maf'il puniko, ateges persambungan kaliyan perkawis ingkang ketibanan pendamelan

 

*

Fi'il Muta'addiy puniko lumampah kados Fi'il lazim, sewakdal ingkang dipun sejo puniko namung paring faidah nisbat kalamiyyah

 

 

 

.

 

 

 

 

*

Ma'mul Fudl-lah sanes ipun Maf'ul, kados Hal, Tamyiz, lan sanes-sanes ipun puniko lumampah sami kaliyan Maf'ul

Urutan ipun nutur ma'mul inggih puniko, Fa'il, Maf'ul I, Maf'ul II, Maf'ul Muthlaq, Maf'ul Lah, Dhorof Zaman, Dhorof Makan, Maf'ul Ma'ah.

Hal kedah katutur ba'da dzil hal, Na'at ba'dal man'ut. Selajeng menawi tawabi' kempal, urutan ipun inggih puniko, Na'at, Taukid, Badal, Bayan, 'Athof Nasaq

 

:

 

 

*

Qoshor: Nertamtuaken[10] perkawis mawi perkawis sanes[11] ngangge coro tertentu

: * . :

* . : .......

 

 

Qoshor puniko wonten kalih:

1.        Qoshrus Shifat 'Alal Maushuf

2.        Qoshrul Maushuf 'Alas Shifat

Qoshor, sami ugi Qoshrus Shifat 'Alal Maushuf[12] utawi Qoshrul Maushuf 'Alas Shifat[13], puniko wonten kalane Haqiqiy[14] lan wonten kalane Idlofiy[15]

 

*

Qoshor idlofiy puniko wonten tigo:

1.        Ifrood[16]

2.        Qolb[17]

3.        Ta'yiin[18]

*

Adat qoshor - ingkang masyhur - pniko wonten sekawan[19]:

1.        Illa (Nafyi ma'al Istitsna`

2.        Innamaa

3.        'Athof[20]

4.        Taqdiimu maa haqquhut Ta`khiir

 

:

*

Kalam Insya` inggih puniko kalam ingkang keranten dzat ipun piyambak boten mengku bener (nyoto) lan goroh (boten nyoto). :

Insya` Tholabiy : Insya` ingkang mengku tujuan nuprih hasilipun perkawis ingkang dereng hasil naliko disuprih[21] : :

Insya` Ghoiru Tholabiy[22] : Insya` ingkang boten ngandung tujuan nuprih hasil ipun setunggaling perkawis :

 

*

:

:

:

:

:

:

 

:

 

*

 

 

:

:

:

:

 

 

 

*

 

*

 

*

 

 

: . Ͽ

 

:

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ʿ

:

: ʿ

: ʿ

: ǿ

:

:

:

 

 

 [1]. Kados, katutur, kabuang, ta'rif, tanker, taqdim, ta`khir, lan sanesipun

[2]. Khobar, Fi'il tam, Isim fi'il, Mubtada` lahul faa'il, Khobar nawasikh, Mashdar ingkang gantos fi'il, maf'ul tsanine dhonna, lan tsalitse Aroo wa A'lama

[3]. Tinemune hadats sak wuse ora ono (ora tetep)

[4]. Tinemune hadats sak wuse ora ono secara terus menerus

[5] .Hasile manane musnad ono ing musnad ilaih tanpo nganggu qoyyid zaman

[6] .Hasile manane musnad ono ing musnad ilaih iku langgeng

[7] .Musnad rupo lafadz mufrod (ora rupo jumlah lan sibh jumlah)

[8] .Musnad sababiy: Jumlah kang dadi khobar kang nduwi a-id kang ora dadi musnad ilaih.

[9]. Maf'ul Bih, Muthlaq ghoiru mu`akkid, Fih, Lah, Ma'ah, Hal, Tamyiz, Mustatsna, lan Fi'il syarath

[10]. Sami ugi igkang dipun tertamtoni puniko sifat utawi mausuf, musnad utawi musnad ilaih, utawi sanes ipun

[11]. Selajeng ingkang dipun tertamtoni dipun sebat Maqshur 'Alaih lan ingkang dipun tertamtoaken dipun sebat Maqshur

[12]. Sewakdal shifat boten anggadahi maushuf kejawi maushuf ingkang dipun tutur dining mutakallim. Nanging maushuf kasebat saget nggadahi sifat sanes ipun

[13]. Sewakdal maushuf boten anggadahi shifat kejawi sifat ingkang dipun tutur dining mutakallim. an sifat kasebat saget nggadahi mausuf sanes ipun

[14]. Qoshor ingkang Maqshur ipun -blas - boten pinanggih wonten ing ghoiru Maqshur 'Alaih { --}. { --}

[15]. Qoshor ingkang Maqshur ipun boten pinanggih wonten ing ghoiru Maqshur 'Alaih -dipun nisbat aken dateng sebagian ghoiru Maqshur 'Alaih boten dipun nisbat aken dateng sedoyo ghoiru Maqshur 'Alaih- : { }. :

[16].Sewakdal mukhotob nekad aken: sekutonan ipun sifat kalih utawi langkung wonten ing maushuf setunggal (nisbat qoshrul maushuf 'alas sifat) utowo sekutonan ipun mausuf kalih utawi langkung wonten ing sifat setunggal (nisbat qoshrus sifat 'alal mausuf)

[17]. Sewakdal Mukhotob nekad aken sewalike hokum ingkang dipun tetep aken dining mutakallim

[18]. Sewakdal mukhotob taroddud fisifatain faaktsaro ingkang tetep wonten ing mausuf setunggal (nisbat qoshrul mausuf 'alas sifat) utowi fi mausufaini faaktsaro ingkang nggadahi sifat setunggal (nisbat qoshrus Sifat 'alal mausuf)

[19]. Saklintune sekawan meniko katah sanget. Kados, Dlomir Fashl, Ta'riful musnad ilaih, lan sanes-sanes ipun

[20]. Ingkang dipun kajengaken 'athof, inggih puniko 'Athof mawi:

1.        Laa,

2.        Bal ma'an Nafyi fil musnad ilaih,

3.        Laakin

Tanbih :

Kejawi mawi perabot ingkang sampun kasebat Qoshor puniko ugi kelampah ginaaken

1.        Ta'rifut thorofain .

2.        Dlomir Fashl

3.        Dll.

[21]. Milo, menawi wonten kalam Tholab kok kangge nyuprih perkawis ingkang sampun hasil puniko berartos piyambak ipun lumampah majaz, keranten nyuprih perkawis ingkang sampun hasil puniko muhal. :

[22]. Kados, Af'ālul madhi : ; Af'āludz-dzammi : ; Af'ālur Rojā`: ; Shiyaghil 'Uqűd : ; lan Shiyaghul Ǐqǒ' :