:

Ilmu Maany, inggih puniko Ilmu ingkang kangge mangertosi setunggaling lafadh puniko cocok utawi boten dateng Muqtadlol hal ipun

 
 


:

* Dž

 

: . . ( ) . . : . ,

 

 
:

:

 

:

1.                                . , ,

2.                               

 

:

. : 471

 

:

.

 

 

 

 

Pokok bahasan Ilmu Maaniy puniko ngeliputi:

1.Isnad 2.Musnad ilaih 3.Musnad 4.Mutaalliqotul Fili 5.Qoshor 6.Khobar lan Insya` 7. Fashol lan Washol 8.Ijaz 9.Ithnab 10. Musawah

 
* .

*

*

 

 

[1]

 

Isnad Aqliy : Sumendeh ipun fiil utawi lafadh ingkang nyerupani fiil[2] dateng Shohib[3] utawi Mulaabas[4] ipun

Isnad Aqliy puniko wonten kalih

1.        Haqiqat Aqliyyah

2.      Majaz Aqliy

 

 
 


* .....

 

 

Haqiqat Aqliyyah : Isnad ipun fiil utawi ingkang nyerupani, dateng Shohib ipun.. Kados isnad ipun fiil utawi ingkang nyerupani fiil dateng fail haqiqi sarono mabni malum : utawi dateng Maful bih haqqiqi sarono mabni majhul :

 
 

 


.....................................* .............

*

Haqiqat Aqliyyah (ditingali saking arah cecek lan boten ipun kaliyan kasunyatan lan Itiqod ipun mutakallim) puniko wonten sekawan.:

. :

:

. :

. :

 

 
 

 


*

 

 

 

 

 

 

 

*

Majaz Aqliy : Isnad[5] ipun fiil utawi ingkang nyerupani, dateng Mulaabas ipun. Kados isnad ipun fiil utawi ingkang nyerupani fiil dateng fail haqiqi sarono mabni majhul : utawi dateng Maful bih haqqiqi sarono mabni malum :

*

Majaaz Aqliy (dipun tingali saking arah Haqiqat Lughowiyyah lan Majaaz Lughowine musnad ilaih lan musnad ipun) puniko ugi wonten sekawan:

1.                                . :

2.                                . :

3.                                . :

4.                                . :

 

*

Damel majaz aqliy puniko kedah wonten qorinah ipun. Sami ugi arupi aorinah Lafdhiyyah (qorinah ingkang tinemune wonten ing lafadh ipun) utawi qorinah Manawiyyah (qorinah ingkang tinemune wonten ing pengangen-angen. Kados muhale tetepe manane musnad wonten ing musnad ilaih. Sami ugi muhal aqliy utawi muhal adiy

 

Tanbih:

Miturut Aktsarul Bulaghoo`, Majaz Aqliy puniko tamtu anggadahi Haqiqot Aqliyyah. Namung kimawon, mangertosi Haqiqoh Aqliyyah ipun majaz aqliy, puniko:

-          Wonten ingkang angil sanget, keranten samare Fail lan Maful kasebat:

-          Wonten ingkang gampil, keranten pertelane Fail lan Maful kasebat :

Benten miturut Imam .Abdul Qohir, Majaz Aqliy puniko mboten tamtu gadah Haqiqot Aqliyyah. : . Makno bungahaken wonten ing ngeriki boten gadah Faile, keranten ginaaken makno Isroor boten Suruur

 

: [6] [7]

 

1.                               . : ( ) ( ) ( ). " ..."

2.                               : 1. .

2. . .

 

(1)

 

- [8]- - - [9] [10] [11]

 

Isnad : Ngempalaken setunggaling kalimat utawi lafadh ingkang lumampah kados kalimat kasebat- dateng kalimat sanes utawi lafadh ingkang lumampah kados kalimat sanes kasebat-, sekinten saget paring faidah hukum

 

(2)

 

Isnd : Ngukumi tetep utawi boten tetepipun nisbat kalamiyyah. Kados ngukumi tetep utawi boten tetepipun dlribiyyatu Zaidin lan Madlrbiyyatu Amri kanti tembung: Dloroba / M dloroba Zaidun Amron

 

 

 

*

 

(1)

 

 

1.                               

2.                               

3.                               

4.                               

5.                               

6.                               

7.                               

8.                               

9.                               

10.                            

11.                            

12.                            

13.                            

14.                            

 

 

(2)

:

1.                               . :

2.                               . :

3.                               . :

4.                              . :

 

................................* ....... [12]

*

*

*

*

1.                                . :

2.                                , :

3.                                . :

 

:

*

 

Gegandengan, tujuan ipun mukhbir puniko namung ifdatus smi nafsal hukmi au kauna mukhbirin bih dz ilmi, milo piyambak ipun kedah ngeringkes kalm ipun sesuai kebetahan, supadoso boten wonten tembung-tembung ingkang boten dipun perluaken. Kados ngandap puniko:

 
 


 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanbiihaat:

1.      Sewakdal kalam ipun Mukhbir cecek kaliyan salah setunggale tingkah tigo meniko, kalam kasebat dipun sebat kalam ingkan nyocoki muqtadlodh-dhhir

2.      Tembung Muqtadlodh-dhohir puniko pengertian ipun langkung khusus tinimbang Muqtadlol hal, keranten, Muqtadlodh-dhohir puniko maksud ipun Muqtadlol hal Adh-dhohir (hal ingkang tetep wonten ing kenyataa). Sanes Hal ingkan khofiy (hal ingkang tetep kanti milang-milang Itiqod ipun mutakallim).

Al-hasil: Saben-Saben Muqtadlodh-dhohir puniko mesti Muqtadlol hal. Nanging boten saben Muqtadlol-hal puniko, Muqtadlodh-dhohir

3. Mukhotob puniko wonten sekawan:

1.      Âlimun bil hukmi

2.      Khlidh-dhihni

3.      Thlibun lil hukmi

4.      Munkirun lil hukmi

4. Kalam khobar ingkang dipun sampeaken dateng mukhotob ingkang Âlimun bil-hukmi meniko mesti Ala khilaafi Muqtadlodh-dhohir. Boten kengeng arupi kalam ingkang Muqtadlodh-dhohir keranten piyambak ipun sampun mangertos hokum

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perabot taukiid puniko katah sanget. Nanging ingkang langkung katah kelampahipun inggih puniko:

.

 

 

Tanbih :

  1. Ingkang dados Muakkad wonten ing ngeriki, inggih puniko madlmun ipun kalam khobar. Boten musnad lan musnad ilaih ipun. :
  2. Kalam manfiy puniko ugi saget lumampah Ala Khilaafi Muqtadlodh-dhohir
  3. Jumlah ismiyyah puniko lumampah dados taukid menawi dipun sejo dados taukid lan sesarengan kaliyan perabot taukid sanes

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 [1] . . .

[2] . { } { } " "

[3] . . : : .

[4] .

[5]. . : , :

[6] . . : 1. 2. 3. 4.

[7] . . .

:

: .

:

:

[8] .

[9] .

[10] . .

[11] . .

[12] .