. . . :

1.       .

2.       - .

3.       . . . ,

. . . . . , . ,

 

 

:

 

 

Wonten ing lughot, Fashhah anggadahi katah pengertian. Salah setunggalipun, inggih puniko , (Jelas lan Terang).

: .

 

Lan wonten ing istilahipun bulagh`, Fashohah anggadahi pengertosan sesuai kaliyan maushuf ipun piyamba-piyambak. Dene maushuf ipun fashohah puniko wonten tigo:

1.        Kalimat. :

2.        Kalam, :

3.        Mutakallim, :

 

 

*

 

Fashhah ipun mufrod/kalimat imggih puniko, selamet/bersih ipun kalimat saking perkawis tigo

1.        Saking Tanfur[1]

2.        Saking Ghorbah[2]

3.        Saking Mukhlafatul qiys

 

 

*

Fashhah ipun kalam imggih puniko, selametipun kalam (sarono fashhah kalimat-kalimat ipun) saking perkawis sekawan:

1.        Saking Tanfur ipun kalimat-kalimat ipun sewakdal kempal[3]

2.        Saking Dlufut ta`lif[4]

3.        Saking Takd[5]

4.        Saking kalimat-kalimat ingkan boten fashhah

Tanbiih:

-          Ingkang saget kangge mangertosi Tanaafur inggih puniko dzauq (rasa bahasa).

-          Ingkang kangge mangertosi Mukhlafatul qiys inggih meniko ilmu Shorf

-          Ingkang kangge mangertosi Dlufut ta`lf lan Taqd Lafdhiy inggih puniko, ilmu Nahwu

-          Ingkang kangge mangertosi Ghorbah inggih puniko, sering mirsani lan merhatosaken perkembangan bahasa arab

-          Ingkang kangge mangertosi Taqd manawiy inggih puniko, ilmu Bayan

-          Ingkang kangge mangertosi Hl lan Muqtadlonipun inggih puniko, ilmu Maniy

 

*

Fashhah ipun mutakallim inggih puniko, sifat/malakah (keahlian/kemampuan) ipun mutakallim ingkang lantaran sifat kolo wahu piyambak ipun saget ngungkap aken kekajengan ipun kanti kalam ingkang fashih.

 

:

Wonten ing lughot, Balaghoh puniko anggadahi mano wushl wal intih` (Dumugi). Kados tembung Balagho fulnun murdahu (si Polan dsumugi dateng tujuanipun).

Lan wonten ing istilahipun bulagh` Balghoh anggadahi mano sesuai maushuf ipun. Dene maushuf ipun wonten kalih

.

1.        Kalm :

2.        Mutakallim :

 

*

Balghoh ipun Kalam inggih puniko, cocok ipun kalam kaliyan muqtadlol[6] maqom/hal[7] ipun, sarono huruf lan kalimat-kalimat ipun netepi fashohah.

Balghoh ipun Mutakallim inggih puniko kemampuan ipun mutakallim nyampeaken tujuan ipun (nopo kimawon) mawi kalam ingkang Baligh.

:

*

*

*

-          Faidah ipun ilmu Maaniy inggih puniko ngerekso saking kesalahan sewakdal nyampeaken tujuan

-          Faidah ipun ilmu Bayan inggih puniko ngerekso saking Taqiid manawiy

-          Faidah ipun ilmu Badii inggih puniko kangge mangertosi toto coronipun damel kalam/ungkapan ingkang sahe[1] .

Sifat (keadaan) ingkang wonten ing kalimat ingkang dadosaken abot lan angel ipun ngucap aken kalimat kasebat tumerap lisan.

Tanfur puniko wonten kalih:

1.        Tanfur ingkang dadosaken kalimat sanget abot dipun ucapaken. Kados pengucap ipun arobiy ingkang dipun tangleti tentang untanipun

2.        Tanfur ingkan boten dadosaken kalimat sanget abot dipun ucapaken. Kados pengucap ipun Imri-il qois wonten ing syiir:

 

[2] .

Kawontenan ipun kalimat boten jelas mananipun lan boten dipun condongi kelampah ipun wonten kalangan ipun tiyang arab ingkan sami fashih

Ghorbah puniko wonten kalih:

1.        Ghorbah ingkang dadosaken bingung ipun sami mahami mano, keranten kalimat kasebat anggadahi mano kalih utawi langkung sarono boten wonten qorinah. Kados pengucap ipun Ru`bah bin ajjj wonten ing syiir:

*

Milo dipun kecualiaken lafad wonten ing dawuh: . Nyebataken lafadh puniko maujudaken qorinah bilih ingkang dipun kersaaken saking lafadh puniko mano tadhim sanes mano Ihnah

2.        Ghorbah ingkang dipun cacat kelampahipun, keranten mbetahaken penelitian bahasa lan katah ipun perhatian daten kitab-kitab Mujam lan Kamus

Ghorbah ingkang kaping kalih meniko wonten werni kalih:

1.        ingkang saget dipun mangertosi tafsir ipun, sak sampunipun kangelan lan nggatosaken. Kados lafadh kanti mano kumpul wonten ing pengucapipunIs bin Amr An-Nahwiy

2.        Ingkang boten saget dipun mangertosi tafsir ipun: Kados pengucap wonten ing syiir :

[3] .

Kawontenan kalimat-kalimat ipun kalam (saking arah susunan ipun) abot tumera ipun talingan lan angel dipun ucapaken (sewakdal kempal).

Tanfur ipun kalam puniko ugi wonten kalih:

1.        Tanfur ingkang dadosaken kalam sanget abot dipun ucapaken.

Keterangan:

Sebab Tanfur ipun, syiir kasebat inggih meniko cecaketane makhorijil huruf

2.        Tanfur ingkang boten dadosaken kalam sanget abot dipun ucapaken. Kados syiir.

[4] .

Keadaan kalam tidak sesuai dengan aturan main ilmu nahwu yang standar menurut tokoh-tokoh ulama ahli nahwu. Kados muttashilaken dlomir manshub kalih lan ngerumiyenaken dlomir ghoir akhosh.

[5] .

Kawontenane kalam samar anggen ipun nedahaken dating mano ingkang dipun kajengaken.

Sabab ipun Taqid puniko wonten kalih:

1.        Lafdhiy: Taqid ingkang sebab ipun arupi sabab lafdhiy. Kados taqdim, takhir, lan sanes-sanes ipun boteng ing papan ipun.

Ingkang urutan leresipun.

2.        Manawiy: Taqid ingkang sebab ipun arupi sabab manawiy. Kados duseaken lafadh majaz utawi kinayah sarono ginaaken mano lazim ipun ingkang tebih tanpo qorinah utiwi wonten qorinah nanging samar, sehinggo angil ngalihe atine sami saking mano asli dating mano majazi lan kinaiyne (mano ingkang dimaksud mutakallim: Kados lafadh ingkang wonten ing syiir:

[6] .

Bentuk-Bentuk ibarat tertentu

[7] .

Perkawis ingkan ndorong mutakallim nyampeaken ungkapan ipun ngginaaken bentuk-bentuk tertentu. Kados ngginaaken bentuk Ithnaab menwi maqom madh lan bentuk Ijaz menawi mukhothob ipun cerdas Alhasil madh lan dzuka` ipun mukhothob puniko maqom/hal lan ithnab sarto ijaz puniko muqtadlo.