[kepemimpinan ]	[]
[kepemimpinan, kepresidenan ]	[]
[kepemimpinan, pemerintahan ]	[]
[kepemimpinan, petunjuk, terkemuka, pelaksanaan, pengendalian, perintah, mengemudi, mengendarai, mengemudikan ]	[]
[kepemimpinan, presidensial ]	[]
[kependekan, kekurangan, keterbatasan ]	[]
[kependetaan ]	[]
[kependetaan, pendeta ]	[]
[kependudukan, populasi ]	[]
[kepercayaan ]	[  ]
[kepercayaan, ketergantungan ]	[]
[kepercayaan, keyakinan, anggapan, opini, asumsi ]	[]
[kepercayaan, keyakinan, ketentuan, orang yang dapat dipercaya, otoritas, tenaga ahli ]	[]
[kepercayaan, sandaran, ketergantungan, penggunaan, ikutan ]	[]
[kepergian, perjalanan, keberangkatan ]	[]
[keperluan, kebutuhan, permintaan, syarat, prasyarat, keharusan ]	[]
[keperluan, prasyarat, sangat dibutuhkan, penting, mutlak perlu ]	[]
[keperwiraan, kesatriaan ]	[ : ]
[kepingan salju, butiran salju ]	[ ]
[kepiting ]	[]
[kepolisian ]	[]
[kepolosan, kesederhanaan ]	[]
[kepompong ]	[]
[keponakan laki-laki ]	[  ]
[keponakan laki-laki ]	[  ]
[keponakan perempuan ]	[  ]
[keponakan perempuan ]	[  ]
[kepopuleran, ketenaran, popularitas ]	[]
[kepresidenan ]	[ ]
[kepribadian, karakter, identintas ]	[]
[kepuasan, kecukupan ]	[]
[kepuasan, kesenangan, kerelaan, persetujuan, pembenaran, pengizinan, penerimaan ]	[ǡ ]
[kepuasan, kesenangan, pembebasan, kelegaan ]	[]
[kepulauan ]	[ : ]
[kepulauan ]	[]
[kepunyaan mereka ]	[]
[kepunyaan, berhubungan dengan, menggabungkan diri dengan ]	[ - ]
[kepunyaan, hak milik, kepemilikan ]	[]
[kepunyaanku ]	[]
[keputusan hukum, keputusan legislatif ]	[  ]
[keputusan, resolusi, dekrit, ketetapan ]	[ʡ ]
[keputusasaan ]	[ : ]
[keputus-asaan ]	[  ]
[keputusasaan, kesiasiaan ]	[]
[keputus-asaan, yang sangat menyedihkan ]	[]
[kera, monyet ]	[]
[kerabat, pertalian keluarga ]	[ : ]
[keracunan alkohol, kecanduan ]	[  : ]
[keraguan, kebimbangan ]	[ : ]
[keraguan, kebimbangan ]	[ : ]
[keraguan, kebimbangan ]	[]
[keraguan, kebimbangan, kecanggungan, kebingungan ]	[]
[keraguan, kecurigaan, kebimbangan, keragu-raguan, kecanggungan ]	[]
[keraguan, kecurigaan, ketidakpercayaan, ketidakpastian, perasaan waswas, kebimbangan ]	[]
[keraguan, kesusahan, keprihatinan, kesedihan, kesusahan, kedukaan ]	[]
[keragu-raguan, kerisauan, kegelisahan, kegalauan ]	[]
[kerahasiaan, keleluasaan pribadi, di bawah tangan ]	[]
[kerajaan ]	[ : ]
[kerajaan ]	[ ]
[kerajaan Arab Saudi ]	[]
[kerajaan, kekuasaan, pemerintahan, otoritas, kewenangan, dominasi ]	[]
[kerajaan, wilayah kerajaan ]	[]
[kerajinan, industri, kerja keras, ketekunan ]	[]
[kerajinan, kerajinan tangan ]	[]
[kerajinan, kerajinan tangan, perdagangan, pekerjaan, lapangan kerja, profesi ]	[]
[kerakusan, kegemaran makan-minum, keinginan yang besar ]	[]
[kerakusan, kegembulan ]	[]
[kerakusan, ketamakan ]	[]
[kerakusan, ketamakan, keinginan besar, kegemaran, keserakahan ]	[]
[keramahan ]	[ : ]
[keramahan ]	[ : ]
[keramahan, kehalusan, kemurahan hati, kelembutan, kesejukan ]	[]
[keramahan, keramahtamahan, hiburan, pertunjukan, kesenangan ]	[]
[kerang ]	[ : ]
[kerang ]	[]
[kerang ]	[ڡ ]
[kerang, tiram, kerang-kerangan ]	[ݡ ]
[kerangka, bingkai, kader, lapisan, bidang, pengaturan, keliling, lis ]	[]
[keranjang ]	[ ]
[keranjang ayam, sangkar, kandang unggas, kandang burung ]	[]
[keranjang dari jerami ]	[ : ]
[keranjang sampah ]	[ ]
[keranjang, bakul, ember ]	[]
[keranjang, ember ]	[]
[keranjingan, kegilaan ]	[]
[kerapian, keanggunan, keserasian ]	[]
[kerapian, mode, gaya ]	[]
[kerapkali, seringkali ]	[ ]
[kerapuhan, kegetasan, mudah pecah ]	[]
[keras kepala, bebal ]	[ : ]
[keras kepala, ketegaran, keras hati, tegar, teguh pendirian ]	[]
[keras kepala, pembangkang, kaku ]	[]
[keras, nyaring lagi merdu ]	[]
[keras, padat, kaku, kokoh ]	[]
[keras, sulit, tabah, berat, kelelahan, pemerasan, kebosanan, kepenatan, keletihan, kehabisan tenaga ]	[]
[kerbau ]	[]
[kerbau asia ]	[]
[kerdipan, isyarat dengan mata, kerlingan ]	[]
[kerekan, rol, katrol ]	[]
[kerendahan, kehinaan ]	[ : ]
[kerendahan, kesederhaan, kehinaan, ketundukan ]	[]
[kereta api ]	[]
[kereta api expres ]	[ : ]
[kereta bawah tanah, metro ]	[]
[kereta beroda empat ditarik seekor kuda, taksi, kereta ]	[]
[kereta, sarana angkut, gerbong, van, pedati, troli, delman, dokar ]	[]
[kereta, sepatu luncur ]	[]
[keributan, huru-hara, kegaduhan, kebingungan, campur aduk, kacau balau ]	[]
[keributan, kegaduhan ]	[]
[keridhaan, kerelaan, kesenangan, kepuasan, persetujuan ]	[ ]
[kerikil, batu kecil ]	[]
[kerikil, batu kecil ]	[]
[kerikil, batu kecil ]	[ ]
[kerinduan ]	[ : ]
[kerinduan pada kampung halaman ]	[ :  ]
[kering, mengering, mengeringkan ]	[ - ]
[kering, mengering, mengeringkan ]	[ - ]
[kering, mengering, menjadi kering, mengeringkan, menjadikan kering ]	[ - ]
[kering, yang kering, mengeringkan ]	[]
[keringanan, izin, lisensi, dispensasi, pengurangan harga, pemotongan harga, diskon ]	[]
[keringanan, kemurahan, izin, cuti, jaminan, lisensi, surat izin, dispensasi ]	[]
[keringanan, kesembronoan ]	[]
[keringanan, pembebasan, bantuan, pertolongan, penyelamatan ]	[]
[keriting, berombak, beriak, pengeritingan ]	[]
[kerlingan, pandangan sekilas, pandangan umum, ringkasan penelitian ]	[]
[kerohanian, kejiwaan, ruhaniah ]	[]
[kerosen, karosin, minyak yang keruh, minyak koal ]	[]
[kertas amplas, kertas ampelas ]	[ ]
[kertas kaca tipis ]	[]
[kertas perak, lembar tipis, pelat ]	[]
[kertas tembok, wallpaper ]	[ ]
[kertas toilet ]	[ ]
[kertas, karton, daun, lembaran, helai ]	[]
[kertas, lembaran kertas ]	[]
[kerucut ]	[]
[kerucut pohon cemara ]	[ ]
[kerugian, denda uang, barang sisa ]	[]
[kerugian, kehilangan, pemborosan ]	[]
[kerugian, kekurangan, ketiadaan, ketidakhadiran ]	[ϡ ]
[kerugian, kerusakan ]	[ɡ ѡ ]
[kerugian, kerusakan ]	[]
[kerugian, kerusakan, kecelakaan ]	[]
[kerugian, kerusakan, kekurangan, kehilangan ]	[]
[kerugian, kerusakan, luka-luka ]	[]
[kerugian, pemborosan, penyia-nyiaan, penghamburan ]	[]
[keruh ]	[ - ]
[keruh, berlumpur, penuh kesukaran, yang diganggu, tidak teratur, belum mapan ]	[]
[keruk, sisir tanah, garu ]	[]
[kerumunan, kawanan, kumpulan ]	[]
[kerumunan, kumpulan, gerombolan ]	[]
[kerumunan, publik, orang banyak, kebanyakan orang, pendengar, hadirin, mayoritas ]	[ : ]
[kerumunan, sumbatan, buntu ]	[]
[kerusakan gigi, kerapuhan gigi, pengeroposan gigi ]	[ ]
[kerusakan, jaminan, ganti rugi, perbaikan ]	[]
[kerusakan, kerugian, kejahatan, kelemahan, produksi cacat, rongsokan ]	[]
[kerusakan, kerugian, luka-luka, bahaya, kesalahan, kesulitan ]	[]
[kerusakan, kesalahan, kecacatan, kekurangan ]	[]
[kerusakan, kesalahan, kekurangan, cacat, kelemahan, aib ]	[]
[kerusakan, produksi cacat, perusakan, memboroskan, memakai, membusuk ]	[ - ]
[kerut pada perut/leher/muka ]	[ ]
[kerut, alur, parit, punggung bukit ]	[]
[kerut, galur ]	[ ()]
[kerutan, lipatan, kusut ]	[ ]
[kesabaran menderita, penderitaan, daya tahan, pengalaman, pelatihan ]	[]
[kesabaran, ketabahan, ketahanan diri, daya tahan, toleransi ]	[]
[kesadaran, keinsafan, pengertian, pemahaman, pengetahuan, persepsi, perhatian ]	[]
[kesaksian palsu, persaksian palsu, sumpah palsu ]	[ ]
[kesalahan, dosa, keadaan sakit hati ]	[]
[kesalahan, kekeliruan, kekurangan, salah, tidak benar, tersalah ]	[]
[kesalahan, ketidakadilan, himpitan ]	[]
[kesalahpahaman ]	[  ]
[kesalehan ]	[ : ]
[kesamaan, ekualitas ]	[]
[kesamaan, homogenitas, identitas, analogi, konsistensi ]	[]
[kesamaan, keserupaan, yang mirip, serupa, sama ]	[ ]
[kesan, impresi ]	[ڡ ]
[kesanggupan, kecakapan, kemampuan, kepantasan ]	[]
[kesatria, keperkasaan, ambisi, gairah, semangat ]	[]
[kesatuan (pemerintah), harmonis, serasi ]	[]
[kesatuan, korps, angkatan perang, legiun ]	[]
[kesatuan, wujud, struktur, esensi, alami, eksistensi ]	[]
[kesederhanaan, kemudahan, kebersahajaan, kelugasan, kepolosan ]	[]
[kesederhanaan, kesopanan ]	[]
[kesedihan mendalam, nyeri sekali, menderita, duka cita, kesusahaan ]	[ȡ ]
[kesedihan yang mendalam ]	[ : ]
[kesedihan, duka ]	[ : ]
[kesedihan, duka cita, kesusahan, kemurungan, kemuraman ]	[]
[kesedihan, kemuraman ]	[]
[kesehatan yang prima, sehat sejahtera ]	[]
[kesehatan, sehat wal afiat, higinis ]	[]
[keseimbangan, kesetaraan ]	[]
[kesejahteraan, kesehatan, kemewahan, kemakmuran, kekayaan, kesenangan ]	[ɡ ]
[kesejahteraan, kesehatan, ketenangan, hiburan, kemewahan, kemakmuran, kekayaan ]	[]
[keselamatan, keamanan, kesehatan ]	[]
[keselamatan, keamanan, perdamaian, sekuriti ]	[]
[keselamatan, perdamaian, salam, pemberian hormat ]	[]
[keselarasan, kesesuaian, kecocokan ]	[]
[keselarasan, persetujuan, keharmonisan ]	[]
[keselarasan, persetujuan, simfoni, kesatuan ]	[]
[keseleo, terkilir ]	[ - ]
[keseluruhan, secara umum, biasanya, seutuhnya ]	[ ]
[keseluruhan, secara umum, biasanya, umumnya ]	[ ]
[keseluruhan, semuanya ]	[]
[kesembilan ]	[]
[kesembronoan, ketergesaan, kegegabahan, kecerobohan ]	[]
[kesembuhan ]	[  ]
[kesembuhan, penyembuhan ]	[]
[kesemerbakan, bau harum, parfum, aroma, keharuman ]	[]
[kesempatan ]	[]
[kesempitan ]	[ : ]
[kesempitan, kesulitan, buruknya kehidupan ]	[ ]
[kesempitan, kesulitan, kesukaran ]	[ : ]
[kesempurnaan, kelengkapan, keutuhan, paripurna ]	[]
[kesenangan, kegembiraan ]	[]
[kesenangan, kesukaan ]	[]
[kesenangan, penyejuk mata ]	[ ()]
[kesengsaraan, keadaan yang buruk ]	[]
[kesengsaraan, kemiskinan ]	[   ]
[kesengsaraan, kesulitan, paceklik ]	[ ]
[kesengsaraan, kesusahan ]	[]
[kesepadanan, kesamaan, kesetaraan ]	[]
[kesepahaman, persetujuan, perbuatan saling memahami ]	[]
[kesepakatan ]	[ : ]
[kesepakatan, kebulatan suara, konsensus ]	[]
[kesepian, rindu, merasa sunyi, tandus, gersang, sepi, terpencil, muram ]	[]
[keserasian, keselarasan, persetujuan, persatuan ]	[ : ޡ ]
[kesesatan, kesalahan, khayalan, penipuan ]	[ ]
[kesesuaian, kecocokan, keserasian, keharmonisan, harmoni ]	[]
[keset ]	[ ]
[keset jerami ]	[ѡ ]
[kesetiaan, keikhlasan, keloyalan, loyalitas, amanah ]	[]
[kesetiaan, keloyalan, loyalitas, ketaatan, kepatuhan ]	[]
[kesetiakawanan, solidaritas, tanggung jawab bersama, saling memikul ]	[]
[kesialan, kemalangan, nasib buruk ]	[ : ]
[kesiapsiagaan, persiapan, kecenderungan ]	[]
[kesibukan ]	[]
[kesimpulan, isu, efek, akibat, hasil, konsekwensi ]	[]
[kesombongan, keagungan, kecemerlangan, kehebatan ]	[ ]
[kesombongan, keangkuhan ]	[ : ]
[kesombongan, keangkuhan ]	[ : ]
[kesombongan, keangkuhan ]	[ : ]
[kesombongan, keangkuhan ]	[]
[kesopanan ]	[  ]
[kesuburan ]	[ : ]
[kesuburan, fertilitas ]	[]
[kesuburan, fertilitas, produktifitas ]	[]
[kesucian (dari cacat, noda) ]	[ : ]
[kesucian, kekeramatan, kekudusan ]	[]
[kesucian, suci, sesuatu yang tidak dapat dilanggar, kekebalan ]	[]
[kesukacitaan, keriangan, kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan, nyanyian, musik ]	[]
[kesukaran keuangan, dalam kemampuan membayar ]	[ ]
[kesukaran mencerna, salah cerna ]	[ ]
[kesukaran, kekerasan, ketabahan, kesulitan ]	[]
[kesukaran, kesulitan, kesusahan, kemiskinan ]	[]
[kesulitan, kesempitan ]	[]
[kesultanan ]	[]
[kesungguhan hati, keseriusan, kerajinan, kegiatan, pekerjaan berat ]	[]
[kesunyian, ketenangan, keheningan ]	[]
[kesunyian, ketenangan, keheningan ]	[]
[kesunyian, membisu ]	[]
[kesusahan, kekurangbaikan, gangguan ]	[]
[kesusahan, kesedihan, duka cita ]	[ ]
[kesusahan, kesedihan, duka cita ]	[ : ]
[ketaatan, kepatuhan, ketundukan, kesetiaan ]	[]
[ketaatan, kepatuhan, tetap mengikuti ]	[ ]
[ketaatan, pemenuhan, pemeliharaan, perhatian, penjagaan kehormatan ]	[]
[ketabahan ]	[ : ]
[ketabahan, ketekunan, keteguhan, perlawanan ]	[]
[ketajaman, pengertian yang mendalam, kecerdasan, kejelian, intelejensi, kecemerlangan ]	[]
[ketakjuban, kekaguman, keheranan, keterkejutan, yang mengherankan, keajaiban ]	[]
[ketakutan ]	[ : ]
[ketakutan ]	[ : ]
[ketakutan, kengerian ]	[]
[ketakutan, kengerian, teror, panik, horor ]	[]
[ketakutan, kepanikan ]	[ : ]
[ketakutan, perasaan ngeri, kagum ]	[]
[ketakutan, perasaan ngeri, perasaan kagum dan hormat, pemujaan, kemuliaan, kekhidmatan ]	[]
[ketam, cetok, pasah ]	[]
[ketam, kepiting ]	[ ]
[ketamakan, kerakusan ]	[]
[ketandusan, kemandulan, sterilitas ]	[]
[ketangkasan, kesigapan ]	[ : ]
[ketangkasan, kesigapan ]	[ : ]
[ketatausahaan, bersifat administrasi, administratif, eksekutif ]	[]
[ketebalan ]	[]
[ketebalan ]	[ߡ ]
[ketebalan, kepadatan, densitas ]	[]
[ketebalan, kepadatan, densitas ]	[]
[ketegangan, kejutan, menggentarkan ]	[]
[keteguhan, stabilitas, ketetapan, kemantapan, kesetiaan ]	[]
[keteguhan, tekad, penentuan, resolusi ]	[]
[ketekunan, kegigihan, kerajinan, kesungguhan, keaktifan ]	[]
[ketekunan, tekad, kemauan kuat ]	[ ]
[ketel uap, ketel, cerek, dandang besar ]	[]
[ketel, ceret ]	[]
[ketelanjangan, kepolosan, keterbukaan ]	[]
[ketelitian, keluasan, bertele-tele, elaborasi ]	[]
[ketelitian, ketepatan, akurasi, presisi ]	[]
[ketenangan hati, ketenangan ]	[]
[ketenangan, diam ]	[ : ]
[ketenangan, kedamaian, keheningan, ketentraman ]	[]
[ketenangan, kediaman, kesunyian, kedamaian, keheningan, istirahat, kemalasan ]	[]
[ketenangan, kekaleman, keheningan, kesunyian, kedamaian ]	[]
[ketenangan, kenyamanan, kemewahan, kemakmuran ]	[ϡ ]
[ketenangan, kesabaran, menguasai diri, kalem, santai ]	[ ]
[ketenangan, ketenteraman, ketentraman, kedamaian ]	[]
[ketenangan, ketentraman ]	[ : ]
[ketentraman, ketenangan hati ]	[ : ]
[keterampilan, kecakapan, kemahiran ]	[]
[keterampilan, kecakapan, kepintaran ]	[]
[keterampilan, ketangkasan, kecakapan, kepintaran, keahlian, kerajinan ]	[]
[keterangan, laporan, penentuan, keputusan, resolusi, penyelesaian ]	[]
[keterbatasan pandangan, rabun ]	[  ]
[keterbelakangan ]	[ :  ]
[keterbelakangan mental, cacat mental, kebodohan ]	[ ]
[keterbukaan, hal terang-terangan ]	[ ǡ ]
[keterbukaan, keterusterangan ]	[]
[keterbukaan, publik, terang-terangan, secara terbuka, di depan umum ]	[]
[ketercepatan, keterburu-buruan, ketergesaan, ketergesa-gesaan ]	[]
[ketergelinciran, kekeliruan, kesalahan ]	[]
[ketergelinciran, ketersandungan, kesalahan ]	[]
[keterkejutan, kekaguman, keheranan, kejutan ]	[ ]
[keterlaluan dalam, berbuat terlalu jauh ]	[ - ]
[keterpencilan, kejauhan ]	[]
[keterpencilan, kejauhan ]	[]
[ketersandungan, keterjegalan, ketergelinciran ]	[]
[keterwakilan, representasif, yang mencerminkan, memerankan ]	[]
[ketetapan hati, kemauan kuat, tekad bulat ]	[]
[ketiadaan, nihil, ketidakberdayaan, ketidaksahan, kekurangan, ketidakpunyaan, ketidakhadiran ]	[]
[ketiak ]	[  ]
[ketiak, bagian dalam ketiak ]	[ : ]
[ketidakadilan, ketidakwajaran ]	[]
[ketidakadilan, kezaliman, kesalahan, prasangka, kecurangan, kerusakan ]	[ ]
[ketidakadilan, secara tak wajar, tekanan, kekejaman, penindasan ]	[]
[ketidakbahagiaan, kesengsaraan ]	[]
[ketidakharmonisan, pertentangan ]	[]
[ketidakjelasan, kesamaran, kerancuan, ketidakpastian ]	[]
[ketidakmungkinan, kemustahilan ]	[]
[ketidakrelaan, kebencian, kemarahan ]	[ء ]
[ketidaksenangan, kebencian, keengganan, kemuakan, ketidaksukaan, kejijikan ]	[ ]
[ketidaktahuan, kebodohan ]	[]
[ketidakterbatasan ]	[ ɡ ]
[ketika diperlukan, bila dibutuhkan, jika perlu ]	[ ɡ ]
[ketika, segera, pada waktu, sekali ketika ]	[]
[ketimpangan, kepincangan ]	[]
[ketimuran, yang dikaitkan dengan dunia timur ]	[]
[ketinggalan, berkeliaran, berlambat-lambat ]	[ - ]
[ketinggalan, ketertinggalan, keterlambatan, keterbelakangan, kegagalan ]	[]
[ketinggalan, tertinggal, terbelakang, gagal ]	[ - ]
[ketololan, kebodohan, kedunguan ]	[]
[ketololan, kebodohan, kelemahan akal ]	[]
[ketombe, kelelumur ]	[ ]
[ketua parlemen ]	[ ]
[ketua sidang, pemimpin sidang ]	[  ]
[ketua, kepala, pemimpin, dekan, brigadir jenderal, komodor ]	[]
[ketuaan, kepikunan ]	[]
[ketuaan, lanjut usia ]	[ ]
[ketuhanan ]	[ : ]
[ketuhanan ]	[   ]
[ketuhanan ]	[]
[ketuhanan ]	[]
[ketulian ]	[]
[ketulian ]	[ԡ ]
[ketulusan, kejujuran, integritas, loyalitas, kesetiaan ]	[]
[ketumbar ]	[ɡ ]
[ketumpulan, ketololan, kedunguan, kelambanan, kemalasan ]	[]
[ketundukan, ketaatan, kepatuhan ]	[ : ɡ ]
[keturunan ]	[ : ]
[keturunan ]	[  : ]
[keturunan ]	[]
[Keturunan bangsawan ]	[ ]
[keturunan jahat ]	[ ]
[keturunan, anak cucu, garis keturunan, nasab, jalur keluarga, silsilah ]	[]
[keturunan, nasab ]	[ : ]
[keturunan, silsilah, garis keturunan ]	[ ]
[keturunan, turunan, anak cucu ]	[ɡ ]
[keturunan, turunan, anak cucu, anak-anak, generasi ]	[]
[keunggulan, kecapakan, pembedaan, keahliaan, penguasaan ]	[]
[keuntungan bersih, laba bersih, net profit ]	[  ]
[keuntungan, jasa, kenyamanan ]	[]
[keuskupan ]	[]
[keuskupan ]	[ɡ ]
[kewajiban ]	[]
[kewajiban, hutang ]	[]
[kewajiban, keperluan, kebutuhan ]	[]
[kewajiban, pemaksaan, keharusan ]	[]
[kewanitaan, feminitas ]	[]
[kewanitaan, keperempuanan ]	[]
[kewarganegaraan, kebangsaan ]	[ɡ ]
[kewibawaan, ketenangan, kekhidmatan, ketetapan hati, martabat, prabawa ]	[]
[keyakinan, kepastian ]	[]
[kezaliman, aniaya, ketidakadilan, tak wajar, kekejaman, tekanan ]	[]
[kezaliman, kesewenang-wenangan ]	[]
[kezaliman, kesewenang-wenangan ]	[]
[kezaliman, ketidakadilan, penganiayaan ]	[]
[kezuhudan ]	[]
[khalifah ]	[ : ]
[khalifah, pengganti, suksesor ]	[ : ]
[khamar, minuman keras ]	[ѡ ]
[khatulistiwa, equator, ekuator ]	[  ]
[khianat, penipuan ]	[ : ]
[khitan, sunat ]	[ ɡ ]
[khuntsa, banci, hermafrodit, berkelamin ganda ]	[]
[khususnya ]	[]
[khususnya, terutama sekali, secara khusus, secara rinci ]	[ ]
[khutbah yang tak menyebut nama allah dan sholawat nabi saw ]	[ ]
[khutbah, nasehat, pelajaran ]	[]
[kiamat ]	[ : ]
[kibas, domba ]	[ : ]
[kidal ]	[]
[kijang betina, rusa betina, menjangan betina ]	[]
[kikir, alat parut ]	[]
[kilasan, kilas berita ]	[ ]
[kilat yang tak diikuti hujan ]	[ ]
[kilat, kilasan, kedipan, kejapan, cahaya redup ]	[֡ ]
[kilauan, kemilau, permukaan halus, pancaran, kemegahan ]	[]
[kilauan, kilapan, kemilau, sinaran, kilatan, kerlipan, kecemerlangan ]	[]
[kilauan, yang berkilau, yang terang, kilatan cahaya ]	[]
[kilo ]	[]
[kilometer ]	[]
[kimia, ilmu kimia ]	[]
[kinayah, sindirian, penggunaan kata-kata yang tidak terang-terangan ]	[]
[kincir air ]	[ ]
[kini, sekarang, aktual ]	[]
[kini, sekarang, aktual ]	[]
[kios, warung, stan, kedai, kotak ]	[ߡ ]
[kipas angin, lubang angin, ventilator ]	[]
[kipas angin, ventilator, lubang angin ]	[]
[kira-kira, sekitar, hampir, mendekati, sekeliling ]	[]
[kiri ]	[ : ]
[kiri, arah kiri ]	[ ]
[kiri, ke kiri ]	[ ]
[kiri, sisi kiri, bagian kiri, tangan kiri ]	[]
[kiri, sisi kiri, sayap kiri ]	[]
[kiri, sisi kiri, tangan kiri ]	[]
[kiriman, pengiriman ]	[]
[kisah, cerita, narasi, fiksi, novel, laporan ]	[]
[kisah, cerita, narasi, hikayat ]	[]
[kisah, mitos, hikayat, legenda ]	[  ]
[kismis kering daro aprikot ]	[]
[kismis, anggur kering ]	[]
[kismis, jenis anggur ]	[]
[kitab injil ]	[ :    ]
[kitab injil yang diturunkan kepada nabi isa as ]	[ ]
[Kitab Karya Hadratus Syekh KHA. Nawawi Abd. Djalil Sidogiri Pasuruan (dalam ilmu tauhid) ]	[ ]
[kitab taurat ]	[ɡ ]
[kitab undang-undang, kodifikasi hukum ]	[]
[kitab zabur, mazmur ]	[]
[klaim, pernyataan tanpa bukti, pertikaian ]	[]
[klasifikasi, penggolong-golongan ]	[]
[klasik, klasikal ]	[]
[klien, pelanggan, penyokong ]	[]
[klien, pemilih, konstituen ]	[]
[klorofil, chlorophyl, zat hijau daun ]	[]
[klorofil, zat hijau daun ]	[]
[klub ]	[]
[klub, perkumpulan, asosiasi ]	[ ]
[knalpot ]	[ ]
[koalisi (antara partai, organisasi atau negara) ]	[ (   )]
[koboi, penggembala sapi ]	[ ]
[kode ]	[ɡ ]
[kodifikasi, pengkodean, penjatahan ]	[]
[koefisien ]	[]
[koin, mata uang logam ]	[]
[kokang, kunci, senjata api model lama, kunci senapan, picu ]	[]
[kokok ayam jantan ]	[ ]
[kokpit ]	[ ]
[koktail ]	[]
[kolam ]	[ : ]
[kolam renang ]	[ ]
[kolega, asosiasi, rekan, teman, peserta ]	[]
[koleksi, pengumpulan ]	[]
[koleksi, variasi, pemilihan ]	[]
[kolektif ]	[ : ]
[kolektif, secara bersama-sama ]	[]
[kolera ]	[]
[kolom, pilar, tiang, tonggak, dermaga ]	[]
[kolom, tiang, tonggak ]	[]
[kolonel ]	[]
[kolonel, kapten ]	[]
[kolong, gudang bawah tanah, terowongan ]	[]
[koloni, perkampungan, komunitas ]	[]
[koloni, tanah jajahan ]	[]
[kolonialisme, penjajahan, imperialisme, kolonisasi, pendudukan ]	[]
[koma ]	[]
[koma ]	[]
[komandan pasukan ]	[ : ]
[Komando Keamanan Muhammadiyah (KOKAM) ]	[  ( )]
[Komando Strategi Angkatan Darat (KOSTRAD) ]	[  ]
[Komando Strategi Angkatan Darat (KOSTRAD) ]	[  ]
[komedi ]	[]
[komedi ]	[]
[komedi putar ]	[ ]
[komentar, catatan, catatan kaki, ulasan, pengamatan, pengawasan, persepsi ]	[]
[komentar, ulasan ]	[]
[komentar, ulasan ]	[]
[komersial, yang bersifat bisnis, berhubungan dengan perdagangan ]	[]
[komet, bintang berekor ]	[ ]
[komisaris daerah, wakil gubernur, wakil ]	[ ]
[komisaris polisi ]	[ ]
[Komisi Energi Atom PBB (UNAEC) ]	[  (  )]
[Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI) ]	[   ]
[komisi pengawas, keperantaraan ]	[]
[Komisi Perdagangan Antar Wilayah (ISO) ]	[  ]
[Komisi Tinggi Urusan Pengungsi PBB (UNHCR) ]	[  (  )]
[komitmen, keterikatan, kewajiban ]	[]
[komoditas, benda, barang ]	[]
[kompas ]	[ ]
[kompas ]	[ ]
[kompas ]	[]
[kompas ]	[]
[kompas, jangka ]	[]
[kompas, jangka ]	[]
[kompas, jangka ]	[]
[kompetisi, pasang surut ]	[]
[kompetisi, persaingan ]	[]
[kompetisi, persaingan, pertandingan ]	[]
[kompi, detasemen, brigade, satuan pasukan ]	[]
[komplain, keluhan, protes, klaim ]	[]
[kompleks, campuran, gabungan, komposisi kimia ]	[]
[kompleks, campuran, kumpulan, kelompok ]	[]
[komplikasi, bertolak belakang ]	[]
[komplotan, konspirasi, kolusi, intrik, sekongkol, komplotan rahasia ]	[]
[kompor gas, alat pemanas, perapian, tungku ]	[]
[komposer, penggubah lagu ]	[]
[komposisi, esai ]	[]
[kompres, balutan, ramuan ]	[]
[kompromi ]	[ ]
[komputer ]	[ ]
[komputer ]	[ ]
[komputer ]	[]
[komputer ]	[]
[komuni ]	[]
[komunisme ]	[  ]
[kondisi, prasyarat, kebutuhan, ketetapan, syarat, ketentuan, terminologi, persyaratan ]	[ : ]
[koneksi, kontak, relasi, sangkut-paut, keterkaitan, hubungan, ikatan ]	[]
[koneksi, pertalian, hubungan, kontak, komunikasi, pergaulan, pemanggilan, menghubungi ]	[ ]
[Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) ]	[   ]
[konferensi pers ]	[ ]
[konferensi pers ]	[ ]
[konferensi tingkat tinggi ]	[ ]
[konfirmasi, pernyataan, penegasan, tekanan, penekanan ]	[]
[konflik, berselisih, bertentangan, berlawanan ]	[ - ]
[konflik, perselisihan, pertengkaran, pertentangan, kontradiksi ]	[]
[konflik, perselisihan, pertentangan, perlawanan, kontradiksi, inkonsistensi ]	[]
[konflik, tidak sependapat, berlawanan, bertentangan ]	[ - ]
[konfrontasi, berhadapan, bertatapan, pertemuan, bertemu ]	[]
[Konggres Organisasi Perindustrian (CIO) ]	[  ]
[konklusi, kesimpulan, keputusan, kesudahan ]	[]
[konprensi perdamaain ]	[ ]
[Konprensi Perekonomian Dunia (WEC) ]	[  ]
[konsekwensi, hasil akhir, akibat, kesudahan ]	[]
[konspirasi, kolusi, persekongkolan, intrik ]	[ : ѡ ]
[konspirator, anggota komplotan, yang bersekongkol ]	[]
[konsul ]	[]
[konsulat ]	[]
[konsultasi, musyawarah, nasehat, pertimbangan ]	[ɡ ]
[konsultasi, nasehat, konseling ]	[]
[konsumen, konsumer ]	[]
[konsumsi ]	[]
[kontainer ]	[]
[kontestan, pesaing, penantang, peserta ]	[ ]
[kontinental ]	[]
[kontradiksi, berlawanan, menjadi bertentangan, berlawanan dengan ]	[ - ]
[kontrak kerja ]	[]
[kontrak, perjanjian, persetujuan, kesepakatan ]	[]
[kontraktor, usahawan, entrepreneur ]	[]
[kontrasepsi, alat pembatas kelahiran ]	[ ]
[kontrol pada kredit ]	[  ]
[kontrol, pengawasan, inspeksi, peninjauan, pengamatan ]	[]
[kontroversi, kebalikan, kurang baik, tandingan, sebaliknya, pantulan, mundur ]	[]
[kontroversi, perdebatan, perselisihan, pertengkaran ]	[]
[konvensi, tradisi, istilah, ungkapan ]	[]
[kooperatif, bersifat kerjasama ]	[]
[koordinasi, pengaturan ]	[]
[koordinator ]	[]
[kopi, serbuk kopi, biji kopi ]	[]
[kopiah, songkok ]	[]
[kopiah, songkok, peci ]	[]
[kopor, kotak, peti, tempat barang, peti kayu, paket ]	[]
[kopral (jabatan dalam ketentaraan) ]	[ ]
[kopral (pangkat dalam ketentaraan) ]	[  ]
[korban kejahatan ]	[]
[korban, pihak yang dikecewakan ]	[ ]
[korban, pihak yang dikecewakan, yang diserang, diserbu, dilanggar, diinvasi ]	[ ]
[korek api ]	[]
[korek api ]	[]
[korek api, batang korek api ]	[]
[korek api, batang korek api ]	[ ]
[koreksi, pembetulan ]	[]
[koreksi, pembetulan ]	[]
[koresponden, wartawan, reporter surat kabar ]	[ ]
[koresponden, yang berkirim surat ]	[]
[kornea mata ]	[]
[korset, sabuk, angkin ]	[]
[korupsi, pencurian, penggelapan ]	[]
[kosmetik, dandanan ]	[ ]
[kosmetik, peralatan kecantikan ]	[ ]
[kosong, lowong ]	[]
[kosong, lowong, tak terpakai, terbuka, hampa ]	[]
[kota beserta penduduknya yang dimusnahkan allah ]	[ :  ]
[kota pelabuhan ]	[ : ]
[kota, daerah, negeri, tanah air ]	[]
[kota, kota besar ]	[ :  ]
[kota, kota besar, kampung ]	[]
[kotak kartun ]	[ ]
[kotak kecil ]	[ : ]
[kotamadya ]	[]
[kotor, kekotoran, kecemaran, pencemaran ]	[]
[kotor, menjadi kotor ]	[ - ]
[kotor, najis, kekotoran ]	[]
[kotoran ]	[ : ]
[kotoran (tahi) kambing ]	[ : ]
[kotoran, endapan, sedimen ]	[]
[kotoran, limbah ]	[]
[kotoran, pencemaran, kejorokan ]	[]
[kotoran, sampah, limbah ]	[]
[kotoran, tinja, tahi ]	[]
[kotornya mulut ]	[ ]
[krah baju ]	[]
[krah baju ]	[]
[kreatif, baru, pencipta, pembuat, pemula ]	[]
[kredibilitas ]	[]
[kredit ]	[ : ]
[kredit bank ]	[ ]
[kredit industri ]	[ ]
[kredit jangka pendek ]	[  ]
[kredit komersial ]	[ ]
[kredit konsumtif ]	[ ]
[kredit macet ]	[  : ]
[kredit pertanian ]	[ ]
[kredit, pinjaman, utang ]	[]
[kreditor, pemberi pinjaman ]	[]
[krim atau busa cukur ]	[ ]
[krim, susu krim ]	[]
[kriminal, kejahatan ]	[]
[kriminal, kejahatan ]	[]
[kriminalitas, kejahatan ]	[]
[krisis ]	[  ]
[krisis ]	[]
[krisis ekonomi ]	[ ]
[krisis finansial ]	[ ]
[krisis jiwa/moral ]	[ ]
[krisis kabinet ]	[ ]
[krisis moral ]	[ ]
[krisis politik ]	[ ]
[krisis, kemelut ]	[  ]
[kristal ]	[ѡ ѡ ɡ ]
[kriteria, standar, ukuran, meteran, norma ]	[]
[kriteria, standar, ukuran, takaran, alat pengukur ]	[]
[kritik, rewel, bawel ]	[]
[kritikan, pengaduan ]	[ :  ]
[kritikus, penulis resensi buku ]	[]
[kritis, rumit, genting, serius, sulit ]	[]
[kritisnya demam ]	[ : ]
[krom, chrom ]	[]
[kronis, kecanduan, mendalam, berlangsung lama, berurat berakar ]	[]
[kronis, kecanduan, tak dapat disembuhkan, tak dapat diperbaiki ]	[]
[kuah daging, air kaldu, saus ]	[ޡ ]
[kuali dari batu, periuk ]	[ : ]
[kualitas, hak milik, atribut, karakteristik, sifat, corak ]	[]
[kuantitas, jumlah, ukuran, volume, tingkat, lingkup ]	[]
[kuantitas, kwantitas, jumlah ]	[]
[kuantitas, kwantitas, jumlah ]	[]
[kuantitatif ]	[]
[kuantitatif dan kualitatif ]	[ ]
[kuas cat ]	[  ]
[kuasa usaha ]	[ ]
[kuasa, surat kuasa ]	[ : ]
[kuat ]	[ : ]
[Kuat ]	[ ]
[Kuat leher atau persendiannya ]	[ :  ]
[kuat, kejam, bersifat merusak, destruktif ]	[]
[kuat, kokoh ]	[   :  ]
[kuat, lemah (kata berlawanan) ]	[  :  ()]
[kubah, permukaan yang berbentuk kubah ]	[]
[kubis ]	[ȡ ]
[kubu, benteng, kastil ]	[]
[kubu, benteng, pertahanan ]	[]
[kubur, kuburan, makam, pusara ]	[]
[kuburan, makam ]	[]
[kuburan, makam ]	[]
[kuburan, makam ]	[ɡ ]
[kuburan, pusara, makam ]	[]
[kuburan, pusara, makam ]	[]
[kuburan, pusara, makam ]	[]
[kubus, bentuk kubus ]	[]
[kucing ]	[ : ]
[kucing ]	[]
[kucing betina, kucing ]	[]
[kucing buas, kucing liar ]	[ ]
[kucing musang ]	[ ]
[kucing yang mirip macan ]	[]
[kucing, kucing betina ]	[]
[kucing, kucing jantan ]	[]
[kucing, kucing jantan ]	[]
[kuda beban, kuda pembawa beban berat ]	[ : ]
[kuda laut ]	[ ( ) ]
[kuda laut ]	[ ]
[kuda nil ]	[ ]
[kuda nil ]	[ ]
[kuda pengangkut barang, binatang tunggangan, binatang buas, hewan melata ]	[]
[kuda yang bagus ]	[  : ]
[kuda yang bagus (cepat larinya) ]	[ : ]
[kuda yang berwarna putih kedua pahanya ]	[  ]
[kuda yang cepat larinya ]	[ ( ) : ]
[kuda yang sigap, tangkas ]	[ ( )]
[kuda yang sigap, tankas ]	[ ( )]
[kuda yang tangkas ]	[ ( ) : ]
[kuda zebra ]	[ ]
[kuda zebra ]	[ ]
[kuda, kuda betina ]	[]
[kuda, kuda jantan ]	[ : ]
[kudeta, perebutan kekuasaan ]	[]
[kudis, ruam ]	[]
[kudung, tudung, selubung ]	[]
[kue ]	[ ]
[kue ]	[ߡ ]
[kue kering, pastel, kue dadar ]	[ . ]
[kufur, ingkar, tidak beriman, mengkafiri, mengingkari, tidak percaya ]	[ - ]
[kuintal, kwintal, seratus kilo ]	[]
[kuintal, kwintal, seratus kilo ]	[]
[kuku ]	[ѡ ѡ ]
[kuku binatang ]	[]
[kuku binatang, cakar ]	[ : ]
[kuku binatang, kuku ]	[]
[kulah, kolam, kolam renang, telaga ]	[ : ]
[kuli penangkut barang, porter ]	[]
[kuli pengangkut barang, pengangkut, porter ]	[]
[kuli pengangkut barang, porter, pengangkut ]	[]
[kulit ]	[  ]
[kulit (yang telah disamak atau belum) ]	[   ]
[kulit biji gandum ]	[ ]
[kulit buah ]	[ѡ ]
[kulit jelai, jewawut ]	[  : ]
[kulit kepala dan rambutnya, scalp ]	[ ]
[kulit luar, kulit ]	[ : ]
[kulit yang disamak ]	[ : ]
[kulit yang disamak ]	[ ( )]
[kulit yang disamak ]	[ : ]
[kulit, berkaitan dengan kulit ]	[]
[kulit, jangat, sepotong kulit ]	[ϡ : ]
[kulup ]	[ : ]
[Kulup ]	[ : ]
[kuman, basil ]	[]
[kumbang ]	[ ɡ ]
[kumis ]	[]
[kumis, misai ]	[ȡ ]
[kumpul, bertemu ]	[ - ]
[kumpulan bintang, rasi bintang ]	[  ( ) : ]
[kumpulan kambing, kawanan kambing, kerumunan kambing ]	[ : ]
[kumpulan orang ]	[ :  ]
[kumpulan orang dalam kesusahan, upacara pemakaman ]	[ :  ]
[kumpulan, gerombolan orang ]	[ ]
[kumpulan, kawanan, kelompok, golongan ]	[]
[kumpulan, kerumunan orang banyak yang bercampur baur ]	[ : ]
[kunang-kunang ]	[   : ]
[kunci ]	[ : ]
[kunci, kancing, palang, gembok ]	[]
[kuning telur ]	[]
[kuning telur ]	[]
[kuning, pucat ]	[]
[kuningan ]	[ ]
[kuningan ]	[]
[kuningan ]	[ ]
[kunjungan, kedatangan ]	[]
[kunjungan, ziarah ]	[]
[kunyit ]	[]
[kunyit ]	[ ]
[kunyit ]	[]
[kuorum, jumlah anggota yang harus hadir dalam rapat ]	[]
[kupasan, kritik, tinjauan ]	[]
[kupon ]	[]
[kupon ]	[]
[kupu-kupu ]	[  : ]
[kupu-kupu, rama-rama, ngengat ]	[]
[kura-kura ]	[]
[kurang perhatian, ketidaktelitian, kelengahan, kekhilafan, kekeliruan tak disengaja, keteledoran ]	[]
[kurban, persembahan ]	[]
[kurikulum ]	[  ]
[kurikulum pelajaran ]	[  ]
[kurma yang matang ]	[]
[kursi goyang ]	[ ]
[kursi kecil berbentuk bulat dan tak bersandaran ]	[ ]
[kursi, tempat duduk ]	[]
[kurva, tikungan, lengkungan, belokan, putaran ]	[]
[kuskus, sejenis kucing Eropa yang berbau busuk ]	[]
[kusut, lusuh, kotor ]	[     : ]
[kutang, bra ]	[ ]
[kutang, bra ]	[]
[kutil ]	[ : ]
[kutu ]	[ : ]
[kutu ]	[ ]
[kutu ]	[]
[kutu busuk ]	[]
[kutu, kutu anjing ]	[ : ]
[kutub selatan ]	[ ]
[kutub utara ]	[ ]
[kutukan, makian, cacian, cercaan, hinaan ]	[]
[kutukan, permohonan untuk melaknati, laknat, umpatan, doa agar celaka ]	[]
[kwarsa ]	[]
[kwartal ]	[ ]
[kwartal pertama ]	[  ]
[laba-laba ]	[]
[laba-laba raksasa, tarantula ]	[]
[laboratorium ]	[]
[laboratorium ]	[]
[laboratorium, workshop, bengkel, studio, tempat kerja, pabrik ]	[]
[laci ]	[]
[laci ]	[]
[lada ]	[ ]
[lada, rempah-rempah ]	[]
[ladam, sepatu kuda ]	[ɡ ]
[lagak jalan (seperti menari) ]	[ : ]
[lagak jalan yang bagus ]	[ : ]
[lagi, sekali lagi ]	[ ]
[lagi, sekali lagi, suatu waktu ]	[]
[lagu kebangsaan ]	[  ]
[lagu, nyanyian, himne, lagu nasional ]	[]
[lahan perkebunan, sawah ]	[]
[lahan, landasan, bumi, tanah ]	[]
[lahap, tamak, pelahap, rakus, loba, kemaruk ]	[]
[lahir, muncul, timbul, hilang tersembunyi, tenggelam (kata berlawanan) ]	[ : ѡ ()]
[lahir, muncul, tinggi ]	[  : ]
[lain kali, sekali lagi, lain waktu ]	[  ]
[laki-laki pengiring pengantin ]	[ ()]
[laki-laki yang kuat ]	[ : ]
[laki-laki yang lemah (kata berlawanan) ]	[ : ]
[laki-laki yang melamar ]	[ȡ ]
[laki-laki, pria, jantan ]	[]
[laksamana/komandan angkutan laut ]	[ ]
[laku, laris ]	[ ]
[lalai, gagal membayar tepat waktu, menunggak hutang ]	[ ]
[lalat ]	[ȡ ]
[lalat kerbau, tawon ]	[]
[lalu lintas laut ]	[ ]
[lamaran, pertunangan ]	[]
[lamaran, pinangan ]	[]
[lamban, lambat ]	[ : ]
[lamban, pelan ]	[ : ]
[lamban, pelan ]	[ : ]
[lambang kerajaan ]	[ :  ]
[lambat atau cepat ]	[ ]
[lambat, pelan-pelan ]	[ - ]
[lambung (sebelah atas pangkal paha) ]	[ : ]
[lambung (sebelah pangkal paha) ]	[  ]
[lampiran, suplemen, lanjutan, akhir ]	[]
[lampu ]	[]
[lampu hijau ]	[ ]
[lampu sorot ]	[ ]
[lampu, bohlam ]	[]
[lampu, pelita, obor, penerang ]	[]
[lampu, pelita, penerangan ]	[ : ]
[lampu, penerangan, suluh, pelita ]	[]
[landak ]	[ : ]
[landak ]	[ ]
[landak ]	[]
[landak ]	[]
[landak ]	[]
[landak ]	[ ]
[landak ]	[]
[landak laut ]	[ ]
[landasan pesawat terbang darurat ]	[ ]
[landasan terbang, landasan pesawat terbang ]	[]
[landasan, lantai dasar ]	[ ]
[langit, berwarna biru, lapisan langit ]	[]
[langkah, langkah kaki, gerak, tindakan ]	[]
[langkah, tahap, periode, fase, tingkat ]	[]
[langsung ]	[]
[langsung, relevan, bersangkutan, tepat ]	[ ]
[lanjutan, kesinambungan, kontinyuitas ]	[]
[lanjutan, lampiran, kesimpulan, penutup, penyelesaian ]	[]
[lantai ]	[ ]
[lantai bawah (ground floor) ]	[ ]
[lantai bawah ]	[ ]
[lantai dasar (basement) ]	[ /]
[lantai tanah ]	[ ]
[lantai, tingkat ]	[ޡ ]
[lapangan balap, jalur lomba, aliran, hamparan rumput ]	[ ]
[lapar ]	[  : ]
[lapar, kelaparan ]	[ : ]
[lapar, menjadi lapar, kelaparan ]	[ - ]
[lapisan dalam pakaian ]	[ ()]
[lapisan gigi, enamel ]	[ ]
[lapisan, lapisan kayu halus ]	[ ]
[laporan cuaca ]	[ ]
[laporan, pembukuan, perhitungan, akuntansi ]	[]
[laras bedil ]	[ ]
[lari ]	[  : ]
[lari ]	[ : ]
[lari kencang ]	[ :  ]
[lari, adu lari, pelari, pembalap ]	[]
[lari, berlari ]	[]
[lari, melarikan diri ]	[]
[lari, menyelamatkan diri, melarikan diri, meloloskan diri, melepaskan diri, berlalu dengan cepat ]	[ - ]
[larutan, solusi ]	[]
[larva, ulat ]	[ɡ ]
[larva, ulat ]	[]
[laser ]	[]
[laser ]	[ѡ ]
[latar belakang gambar ]	[ ]
[latar belakang, pengaturan, setting, landasan ]	[]
[latihan, praktek, pelatihan ]	[]
[latin ]	[]
[lauh mahfudh ]	[  : ]
[lauk pauk ]	[ ]
[laut ]	[    ]
[laut ]	[ : ѡ ]
[laut atlantik ]	[ ]
[laut bebas, laut lepas ]	[ ]
[laut tengah ]	[ ]
[laut tengah ]	[  : ]
[laut, segara ]	[]
[lautan kutub selatan ]	[ ]
[lautan kutub utara ]	[  ]
[lava, lahar ]	[]
[lawan beranggar, berduel ]	[ : ]
[lawan, musuh ]	[ : ]
[lawan, musuh, saingan, rival ]	[]
[layak, pantas menerima ]	[ - ]
[layanan, pelayanan, kebaikan, tugas, pekerjaan ]	[]
[layang-layang ]	[ ]
[layar di pinggir panggung, sisi layar, area belakang panggung, koridor, lobi ]	[]
[layar, gundukan tanah, benteng, penghalang, rintangan, blok, yang berjalan, pejalan kaki ]	[]
[layar, monitor ]	[]
[layar, perahu layar ]	[]
[lazuardi, biru langit ]	[]
[lebah jantan ]	[]
[lebah, tawon ]	[]
[lebar, luas, lapang, besar, sangat banyak, meluap ]	[]
[lebar, presentasi, demonstrasi, pertunjukan, pameran, penyajian, penawaran, usul, proposal, proposisi ]	[]
[lebat ]	[  ]
[lebat ]	[  :  ]
[lebat (tumbuh-tumbuhan) ]	[  : ]
[lebat tumbuh-tumbuhannya ]	[  : ]
[lebatnya pohon-pohon hingga sukar dilalui ]	[ ]
[lebih baik, terbaik, lebih utama ]	[ ]
[lebih baik, yang terbaik ]	[]
[lebih banyak, paling banyak, terbanyak ]	[]
[lebih besar ]	[ - ]
[lebih besar, terbesar, paling besar ]	[]
[lebih buruk, yang terburuk ]	[ ]
[lebih buruk, yang terburuk ]	[ ]
[lebih dahulu, di depan ]	[]
[lebih dari, di atas, lebih ]	[ ]
[lebih dekat, semakin dekat ]	[]
[lebih dekat, semakin dekat, paling dekat ]	[]
[lebih kecil, lebih muda, paling kecil, terkecil ]	[]
[lebih menyukai, lebih mengutamakan ]	[ - ]
[lebih mirip, lebih mungkin, lebih patut ]	[]
[lebih muda daripada ]	[ - ]
[lebih mulia, paling mulia, termulia ]	[]
[lebih panjang ]	[]
[lebih rendah, minimum, di bawah ]	[ ]
[lebih sedikit, lebih kecil, lebih rendah, inferior ]	[]
[lebih sempurna, lebih lengkap, paling sempurna, terlengkap ]	[]
[lebih tepat, lebih layak, lebih cocok, lebih pantas, lebih baik ]	[]
[lebih tua ]	[ ]
[lebih tua ]	[ - ]
[lebih-lebih, terutama ]	[ǡ ]
[ledakan, goncangan, dentuman ]	[]
[ledakan, letusan ]	[]
[legenda, mitos, dongeng, fabel ]	[]
[leher ]	[ : ]
[leher ]	[]
[leher ]	[ޡ ]
[leher, kerongkongan ]	[]
[lelah, lesu, letih, jemu, lemah ]	[ - ]
[lelah, letih ]	[]
[lelah, payah ]	[  : ]
[lelah, payah ]	[ȡ ]
[lelah, penat, kehabisan tenaga, berat, jenuh ]	[]
[lelah, penat, letih ]	[  : ]
[lelaki yang sabar, tahan uji, teguh ]	[  ( )]
[lelang, penjualan ke publik ]	[]
[lelucon, humor, guyon, senda gurau, kelakar, olok-olok, anekdot ]	[]
[lem ]	[ ]
[lemah akalnya ]	[  : ]
[lemah akalnya ]	[   : ]
[lemah badan ]	[ ]
[lemah dan kecil ]	[   : ]
[lemah lembut, penuh kasih ]	[ ]
[lemah pikiran ]	[ ]
[lemah, kecil ]	[]
[lemah, lelah ]	[ - - ]
[lemah, lesu, rubuh, tidak bersemangat, mati kutu, tak berdaya ]	[]
[lemah, mudah pecah, tidak penting, sepele, remeh, tidak kokoh ]	[ ]
[lemah, suram ]	[  : ]
[lemah-lembut ]	[  : ]
[lemak ]	[ : ]
[lemak punuk ]	[ : ]
[lemak yang tipis ]	[ : ]
[lemak, lumas ]	[]
[lemak, pelumas, gemuk ]	[]
[lemari es, kulkas, refrigerator, lemari pendingin ]	[]
[lemari es, ruang pendingin, refrigerator ]	[]
[lemari makan ]	[]
[lemari, bufet ]	[]
[lemari, lemari pakaian, kamar kecil, loker, lemari kabinet, peti, peti besi ]	[]
[lemas, lembek ]	[  :  ]
[lembab, berembun, uap, basah ]	[]