[pemohon, aplikan ]	[ ]
[pemrakarsa, yang memulai, yang berinisiatif, pencipta, pembuat ]	[]
[pemuda yang pandai ]	[ : ]
[pemudi ]	[]
[pemudi, anak perempuan ]	[]
[pemudi, anak perempuan, gadis ]	[]
[pemuja berhala ]	[ : ]
[pemuja berhala, penyembah berhala, penyembah patung ]	[]
[pemula, tidak berpengalaman, kurang pengalaman ]	[]
[pemulihan kesehatan, kesembuhan, penyembuhan ]	[]
[pemulung, pengumpul sampah, penyapu jalan ]	[]
[pemungutan suara, voting, jajak pendapat ]	[]
[pen peniti ]	[ޡ ]
[pena, bulu ayam ]	[ڡ ]
[pena, pulpen, bolpoin ]	[ ]
[penaburan benih ]	[ : ]
[penafsiran ]	[ : ]
[penafsiran ]	[ : ]
[penafsiran mimpi ]	[ ]
[penahanan, pemenjaraan, penguncian ]	[]
[penakluk, pemenang ]	[ ]
[penakut ]	[ : ]
[penakut ]	[  : ]
[penakut, pengecut ]	[ : ]
[penakut, pengecut ]	[]
[penamaan, pemberian nama, judul ]	[]
[penambahan ]	[]
[penampikan, penampilan, aspek, sikap, roman muka, wajah ]	[]
[penampilan, ekspresi, wajah, roman ]	[]
[penampilan, kemunculan, penampakan, kejelasan, penjelmaan ]	[]
[penampilan, penampakan, sikap, suasana, aspek, roman muka ]	[]
[penampung, kontainer, kapal, bak penumpang, muatan, beban ]	[]
[penanaman hutan, menghutankan, menumbuhkan kayu, menghijaukan ]	[ - ]
[penanaman, pemeliharaan, penggarapan sawah, pembajakan tanah, agrikultur, pertanian ]	[]
[penandatangan, yang turut menandatangani, yang bertanda tangan ]	[]
[penanggung, penjamin ]	[]
[penantang, penentang, yang bersifat menantang, menentang ]	[ ]
[penari ]	[ա ա ɡ ]
[penarik ]	[]
[penarikan, pengunduran ]	[]
[penata rambut, tukang cukur, juru rias, perias ]	[]
[penataan rambut, tata rias rambut, model rambut ]	[]
[penawan, penangkap ]	[]
[penawanan ]	[ ]
[penawar racun, obat mujarab, penangkal ]	[]
[penawaran ]	[]
[penawaran, tender ]	[]
[pencahar, kastroli ]	[ ]
[pencahayaan, kekuatan penerangan ]	[]
[pencahayaan, kekuatan penerangan ]	[]
[pencakar langit ]	[ ]
[pencalonan, nominasi, kandidat ]	[]
[pencapaian, pemenuhan ]	[]
[pencari nafkah keluarga, pendukung, penopang, pemberi nafkah keluarga ]	[]
[pencarian sesuatu di bawah tanah ]	[ :  ]
[pencarian, perburuan, penelitian, pengkajian, riset, pelajaran, risalah, catatan ]	[ : ]
[pencegahan ]	[]
[pencegahan, bersifat melindungi, pengawet, pelindung, pemelihara ]	[ ]
[pencegahan, penghalangan, perintangan, pelarangan, pencegatan, penawaran ]	[]
[pencelaan, penakutan, penahanan ]	[ : ]
[penceramah, pembicara ]	[]
[pencernaan makanan ]	[]
[pencipta ]	[  : ]
[pencipta (sesuatu yang sebelumnya tak pernah ada) ]	[ ]
[pencipta ]	[]
[pencipta, pembuat ]	[]
[pencipta, penemu, pemula, pelopor, pembaharu, pembuat ]	[]
[penciptaan (sesuatu yang belum pernah ada) ]	[  : ]
[pencopet ]	[]
[pencurangan, penipuan, penilapan, pemalsuan, muslihat, kecurangan, penggelapan ]	[]
[pencuri ]	[ : ]
[pencuri ]	[ : ]
[pencuri ]	[]
[pencuri dengar, penguping ]	[ ]
[pencuri lihat, pengintip, pengintai, pencuri pandang, pemata-mata ]	[ ]
[pencuri, maling ]	[]
[pencuri, maling, perampok ]	[]
[pencuri, perampok, maling, pembongkar rumah ]	[]
[pencuri, perampok, penyamun ]	[]
[pencurian ]	[ : ]
[pencurian, pembongkaran, perampokan, perebutan kekuasaan, penyerangan ]	[]
[pencurian, penyerobotan, perampokan, pembajakan, pembegalan, penodongan, korupsi ]	[]
[pendaftaran, pencatatan, perekaman ]	[]
[pendaftaran, rekaman, pembukuan, catatan, buku catatan, jurnal, daftar ]	[]
[pendapat umum, opini publik ]	[ ]
[pendapat umum, opini publik ]	[ ]
[pendapat yang berlain-lainan ]	[ : ]
[pendapatan yang bercampur haram ]	[ :  ]
[pendapatan, pemasukan, penghasilan ]	[]
[pendapatan, pemasukan, proses, nafkah, penghasilan, produksi ]	[]
[pendarahan ]	[ݡ ]
[pendarahan ]	[]
[pendatang, imigran, pekerja asing, warga negara asing, ekspatriat ]	[]
[pendek, singkat, ringkas, singkat padat ]	[]
[pendekatan, approach ]	[]
[pendek-pendek langkahnya ]	[  : ]
[pendengar, pemirsa, hadirin, penonton, yang mendengarkan, menyimak ]	[]
[pendengaran ]	[]
[penderita tbc ]	[  :  ]
[penderitaan, kesukaran, gangguan, tidak menyenangkan ]	[]
[pendeta, dukun ]	[]
[pendeta, pastur ]	[]
[pendidik, guru, edukator ]	[ ]
[pendidik, pengasuh putera-putera pangeran ]	[ :  ]
[pendidikan ]	[ : ]
[pendidikan ]	[ : ]
[pendidikan dasar ]	[ ]
[pendidikan jasmani ]	[ ]
[pendidikan kewarganegaraan ]	[ ]
[pendidikan kewarganegaraan ]	[ /]
[pendidikan, pengasuhan, pertumbuhan, pengembangan ]	[]
[pendidikan, perbaikan, pendisiplinan, penertiban, pengajaran ]	[]
[pendinginan, penyejukan udara, AC ]	[]
[pendiri ]	[ ]
[pendiri, pembuat, peletak dasar ]	[]
[pendirian, kepercayaan, persuasi, bujukan, kepuasan hati, kandungan ]	[]
[pendorong, motivator ]	[]
[penduduk ]	[ : ]
[penduduk asli (pribumi) ]	[ ]
[penduduk, penghuni, mukim, tinggal, permanen, kekal ]	[]
[pendudukan, perampasan, penangkapan, pengambil-alihan, penjajahan ]	[]
[pendukung, penopang, penyangga ]	[]
[pendukung, penyangga, penopang, pilar ]	[]
[pendukung, penyangga, sandaran, penopang, penahan, dermaga, pilar ]	[]
[pendukung, penyokong, penganjur, pengikut ]	[ ]
[pendukungan, penguatan, pembentengan, pengangkatan ]	[]
[pendulum, bandul ]	[ ]
[pendusta ]	[]
[pendusta, besar mulut, pembual ]	[]
[pendusta, penipu, pemalsu, orang yang mengaku pintar padahal bodoh, dokter gadungan ]	[]
[penebang kayu, penjual kayu bakar ]	[]
[penebusan dosa, denda atas pelanggaran ]	[]
[peneguran, penyapaan ]	[ ]
[penekan, kompresor, piston ]	[]
[peneliti, pemerhati, penelaah ]	[ ]
[peneliti, periset, sarjana ]	[]
[penelitian dengan cermat, pengujian, pemeriksaan, verifikasi ]	[]
[penemu ]	[]
[penemu bahan tambang, tukang ledeng ]	[]
[penemuan ]	[]
[penemuan, ciptaan ]	[]
[penemuan, ciptaan, inovasi, kreatifitas, keaslian, orisinalitas ]	[]
[penemuan, laporan ]	[]
[penemuan, penciptaan, inovasi ]	[]
[penemuan, temuan, pendeteksian ]	[]
[penemuan, temuan-temuan ]	[]
[penentangan, pembangkangan, huru-hara, pemberontakan ]	[]
[penentuan waktu musim panas ]	[ ]
[penentuan waktu musim panas ]	[ ]
[penentuan waktua ]	[  ]
[penenun, tukang tenun, penganyam, tukang anyam ]	[]
[penenun, tukang tenun, penganyam, tukang anyam ]	[]
[penerangan, pengajaran, pendidikan, penyuluhan ]	[]
[penerbangan sipil ]	[ ]
[penerbangan, ilmu penerbangan ]	[]
[penerbangan, navigasi udara ]	[ ]
[penerbangan, perjalanan lewat udara ]	[ ]
[penerbit, publisher ]	[]
[penerima pinjaman, yang berhutang, peminjam, debitor ]	[]
[penerima, si penerima, alamat penerima surat ]	[ ]
[penerimaan ]	[]
[penerimaan, persetujuan, pembenaran, pengakuan, dukungan, kesepakatan, kesediaan, pengiyaan ]	[]
[penerjemahan ke dalam bahasa Arab ]	[]
[penetap, penduduk, penghuni, yang berdiam, berdomisili, menetap ]	[]
[penetapan harga ]	[]
[penetapan, penentuan ]	[]
[penetes mata, pipet ]	[]
[pengabadian ]	[ : ]
[pengabadian, pengekalan ]	[]
[pengabdian selaku bawahan, ketergantungan, ketundukan ]	[]
[pengabulan, pengizinan, penyepakatan, penyetujuan, persetujuan ]	[]
[pengacara ]	[ ]
[pengacau, perusuh, pembuat keributan, penghasut, biang kerok, provokator, agitator ]	[]
[pengadilan, penuntutan ]	[]
[pengagum, penggemar, fans, taat kepada, terkesan oleh ]	[]
[pengajaran, instruksi, pengarahan ]	[]
[pengajaran, pendidikan ]	[]
[pengajaran, pendidikan, dogma ]	[]
[pengajuan usul yang pertama-tama ]	[ ]
[pengakhiran, penundaan ]	[ : ]
[pengaktifan, aktivasi ]	[]
[pengalaman, kebijaksanaan duniawi ]	[]
[pengalaman, praktek, praktik, keahlian, kemahiran, pengetahuan ]	[ - - ]
[pengambil keputusan, wasit, penguasa ]	[]
[pengambilan resiko, spekulasi, perbuatan yang mengandung bahaya, petualangan ]	[]
[pengampun, pemaaf, yang bersikap toleran, pemurah hati, lemah lembut ]	[]
[pengampunan, pemaafan ]	[]
[penganalisa, analis ]	[]
[pengantar masuk orang yang akan menghadap ]	[ : ]
[pengantar, prakata ]	[]
[pengantin baru, pengantin perempuan dan laki-laki, kedua mempelai ]	[]
[pengantin laki-laki, mempelai laki-laki ]	[]
[pengantin perempuan, mempelai perempuan ]	[ӡ ]
[pengapian, pembakaran, api ]	[]
[pengarang novel, novelis, pengarang cerita fiksi, penulis cerita, tukang cerita ]	[]
[pengarang, penulis, penyusun (buku) ]	[ ]
[pengaruh, dampak, kesan, bekas, jejak, tapak-tilas ]	[]
[pengaruh, kekuasaan, otoritas, kontrol, kendali, dominasi ]	[]
[pengaruh, lagak, kepalsuan, kepura-puraan ]	[]
[pengaruh, otoritas, kekuatan, daya angkat, kekuasaan ]	[]
[pengasingan, antipati ]	[]
[pengasingan, kebencian, kekecewaan, antipati ]	[]
[pengasuh ]	[ ]
[pengaturan, pembangunan, pendirian, penetapan ]	[]
[pengaturan, perencanaan, perancangan, pemikiran, penyusunan, perekaan, pengadaan, pengamanan, pengukuran, pentahapan ]	[]
[pengaturan, ukuran ]	[]
[pengawal kehormatan ]	[ ]
[pengawal kerajaan ]	[ ]
[pengawal, penjaga, piket jaga, pemeriksa, tukang pukul, satpam ]	[]
[pengawal, penunggu, penjaga, wali, pelaksana wasiat, pengemban wasiat, penerima wasiat, pejabat sementara ]	[]
[pengawalan, pertemanan, persahabatan ]	[]
[pengawas pintu, penjaga pintu, pengawal ]	[]
[pengawas, penyelia, inspektur, peninjau, pengamat, penilik, penyensor ]	[]
[pengawasan, kontrol, pengendalian, supervisi, pemeriksaan, pengamatan, pemantauan ]	[]
[pengawasan, pengendalian, koordinasi ]	[]
[pengawetan, pemumian, pembuatan mumi, pengawetan hewan mati ]	[]
[pengecohan dalam berbicara, pemutarbalikan, pengelakan ]	[]
[pengecoran logam ]	[]
[pengecualian, luar biasa, di luar kelaziman ]	[]
[pengejaran, perburuan, pencarian, penguberan ]	[]
[pengelupasan pohon, serabut kulit dari pohon, kulit pohon ]	[]
[pengembalian, pendatangan kembali, pulang, penerusan ]	[]
[pengembangan ]	[]
[pengembangan ]	[]
[pengembangan, evolusi, peningkatan ]	[]
[pengembangan, pembangunan, peningkatan, pertumbuhan ]	[]
[pengembara, pengelana ]	[ : ]
[pengembara, perantau, yang bepergian untuk ibadah ]	[ ]
[pengembara, petualang, gelandangan, gembel, bambung, yang bermalas-malasan ]	[]
[pengemis ]	[ ]
[pengemis, peminta-minta ]	[]
[pengemis, peminta-minta ]	[]
[pengemis, peminta-minta ]	[ ]
[pengemudi, pengendali, kusir ]	[]
[pengemudi, pengendara motor, sopir ]	[]
[pengenal, lencana, emblem, simbol, sinyal, tanda ]	[]
[pengenalan, berkenalan dengan, identifikasi ]	[]
[pengenalan, kata pengantar, prakata, mukaddimah, pembukaan ]	[]
[pengenalan, pengakuan ]	[]
[pengenalan, pengantar ]	[]
[pengendalian harga, pengawasan timbangan dan ukuran ]	[]
[pengendalian, pemerintahan, kontrol, pengaruh ]	[]
[pengendara sepeda ]	[]
[pengepakan atau biayannya ]	[ : ]
[pengerjaan tralis, terali, susunan tangga, pegangan tangga, birai, langkan ]	[ ]
[pengertian yang mendalam, kecerdasan, pengetahuan ]	[ : ]
[pengertian, maksud, arti, ucapan, efek, substansi, pesan moral dari sebuah cerita ]	[]
[pengertian, maksud ]	[]
[pengetahuan ]	[  : ]
[pengetahuan (hal mengetahui) ]	[ : ]
[pengetahuan, informasi, data, fakta ]	[]
[pengetahuan, pencerahan ]	[]
[pengetik, juru ketik ]	[  ]
[pengetikan, penulisan ]	[  ]
[penggabungan, penyambungan, pengikatan, koneksi, perserikatan, pemasangan ]	[]
[penggadaian, pertaruhan, taruhan ]	[]
[penggagasan, perencanaan, kesengajaan, kesebaran, kepedulian ]	[]
[penggali kubur ]	[ ]
[penggali sumur ]	[ : ]
[penggali, penggurdi, pengebor, pengukir, penggores, pemahat, tukang ukir ]	[]
[penggalian, pengerukan ]	[]
[pengganti, alternatif, penolong, pemeran pengganti, cadangan, tentara cadangan, pasukan cadangan ]	[]
[pengganti, pengganti kerugian, ganti rugi, imbalan jasa, upah ]	[]
[pengganti, penggantian, alternatif, cadangan ]	[]
[penggantian ]	[   ]
[penggantian, pertukaran, barter, menjual ]	[]
[penggaris, mistar ]	[ɡ ]
[penggemar makan dan minum, ahli pencicip makanan, ahli menilai makanan, orang yang suka kemewahan hidup ]	[ޡ ]
[penggembala kambing ]	[]
[penggembala kambing ]	[]
[penggerak, aktivator, perangsang, pembangkit, stimulator, yang menggiatkan, menggerakkan, menguatkan, menyegarkan ]	[]
[penggerebekan, invasi, perampokan, serangan ]	[]
[penggiling (dengan tenaga) air ]	[ ]
[penggiling, gerinda ]	[ ]
[penggilingan manual, penggilingan tradisional ]	[ ]
[penggilingan, gerinda ]	[]
[penggubahan musik, komposisi ]	[]
[penggunaan kredit ]	[ ]
[penghabisan ]	[ : ]
[penghabisan, penghentian, penutup, kesimpulan, bagian terakhir, final ]	[]
[penghafalan ]	[]
[penghafalan, pemaparan, pembacaan ]	[]
[penghalang, palang, kancing, kunci ]	[]
[penghalangan, pengekangan, pelarangan, penolakan, pencegahan ]	[]
[penghancuran, penghajaran, pemaksaan, pembersihan, perluasan ]	[]
[penghapus, karet penghapus ]	[]
[penghargaan, balas jasa, imbalan, pahala ]	[]
[penghargaan, ganjaran, imbalan, bonus, premi, tunjangan ]	[]
[penghargaan, hadiah, bonus ]	[]
[penghargaan, penghormatan ]	[]
[penghasut, bara api ]	[ɡ ]
[penghasut, pendorong, kaki tangan, provokator, pemberi motivasi ]	[]
[penghasut, yang mengobarkan fitnah ]	[ : ]
[penghembusan, pengeluaran nafas panjang ]	[]
[penghiasan, perhiasan, pendekorasian ]	[]
[penghilang bau badan, penghilang bau busuk ]	[ ]
[penghilang rambut, depilatori ]	[ ]
[penghilangan beban ]	[ ]
[penghinaan, pelecehan ]	[]
[penghisap debu, pengisap debu ]	[ ]
[penghitung, alat penghitung ]	[]
[penghormatan, keramahtamahan, pemuliaan ]	[]
[penghormatan, pemuliaan, pemujaan ]	[]
[penghormatan, pengakuan, pujian ]	[]
[penghormatan, penghargaan ]	[]
[penghubung, konduktor, penyambung, peggabung ]	[ ]
[penghuni kemah ]	[ ]
[penghuni kemah (orang pengembara) ]	[ ]
[penghuni padang sahara, orang baduwi ]	[ : ]
[penghuni rumah ]	[ ]
[penghuninya ]	[ ]
[pengikut tentara, kereta angkut militer ]	[]
[pengingkaran, pendustaan, penidakan, penafian, negasi, hal negatif ]	[]
[pengingkaran, penyangkalan, pendustaan ]	[]
[pengintai, pos pengamatan, pos pemantau, pos observasi ]	[]
[pengintai, pos pengamatan, pos pemantau, pos observasi, menara pengawas ]	[]
[pengirik lantai, tempat mengirik padi, penebahan ]	[ : ]
[pengirim, pengangkut, pembawa, kapal pengangkut ]	[]
[pengirim, pengutus, pengirim surat ]	[]
[pengiriman barang-barang ke luar negeri, ekspor ]	[]
[pengiriman telegram ]	[]
[pengiriman, kiriman, kargo, beban, muatan ]	[ɡ ]
[pengiriman, penyampaian, transmisi ]	[]
[pengiring pengantin ]	[ ]
[pengisi, penyumbat, penutup, sumbatan dengan gabus, penyadap, kran, segel ]	[ϡ ]
[pengkhianatan, ketidaksetiaan, penipuan, perbuatan mengadu domba ]	[]
[pengkhianatan, penipuan, ketidaksetiaan ]	[]
[pengkhotbah, pemberi nasehat, petuah, wejangan ]	[]
[penglihatan, pandangan, pengamatan, visi ]	[]
[penglihatan, pandangan, visi, tinjauan ]	[]
[penglihatan, visi ]	[ : ]
[pengobatan ]	[ : ]
[pengobatan penyakit hewan ]	[]
[pengocok telur ]	[]
[pengorbanan, pengurbanan, penawaran, persembahan ]	[]
[pengorbanan, persembahan hewan kurban ]	[]
[pengrajin keramik, pembuat tembikar ]	[]
[penguapan ]	[  ]
[penguapan ]	[]
[penguasa ]	[ :  ]
[penguasa Mesir dahulu ]	[ ]
[penguasa yang tak terbatas kekuasaannya ]	[ ]
[Penguasa yang tak terbatas kekuasaannya ]	[ ]
[penguasa, gubernur ]	[]
[penguasa, gubernur ]	[ ]
[penguasaan, perintah, keterampilan, kecakapan, kesempurnaan ]	[]
[penguatan, pengokohan ]	[ ]
[pengukir, pemahat, pematung ]	[]
[pengukuhan, penguatan, penegasan, konfirmasi ]	[]
[pengulangan, keadaan berulang-ulang, sering kali ]	[]
[pengulangan, pernyataan ulang ]	[]
[pengulangan, perulangan ]	[]
[pengumpulan, perakitan, kerumunan, pendengar, hadirin, kehadiran, perayaan ]	[]
[pengunduran diri, pemecatan ]	[]
[pengunduran diri, penyerahan diri, peletakan jabatan ]	[]
[pengungkit, katrol, kerekan ]	[]
[pengungkit, linggis, pembongkar ]	[]
[pengungkit, pengangkat, kerekan, katrol ]	[]
[pengungsi ]	[]
[pengunjung atau yang berlibur di musim panas ]	[]
[pengunjung, peziarah, tamu ]	[]
[pengurangan, pemotongan, diskon ]	[]
[pengurangan, pengecilan, penurunan ]	[]
[pengurangan, penurunan, hal merendahkan ]	[]
[pengurangan, penurunan, memotong, memperpendek ]	[]
[pengurangan, potongan ]	[]
[pengurbanan ]	[ : ]
[pengurbanan diri ]	[ ]
[pengusaha pabrik kertas, penjual alat tulis-menulis, penjual buku ]	[]
[pengutukan, kutukan, pengkafiran ]	[]
[penilaian, penaksiran harga ]	[]
[penilaian, perkiraan, penentuan harga, evaluasi ]	[]
[penindasan, pemaksaan ]	[]
[pening, pusing kepala ]	[ ]
[pening, pusing kepala ]	[  ]
[peninggalan karya sastra ]	[  ]
[peninggalan, jejak, bekas ]	[]
[peningkatan, kenaikan, pinjaman, bonus, premi, penambahan ]	[]
[peningkatan, pengangkatan, pembesaran, penaikan, penambahan, pemeliharaan ]	[]
[peningkatan, perbaikan ]	[ ]
[peningkatan, pertumbuhan, kenaikan, pertambahan ]	[]
[penipu ]	[]
[penipu, bajingan, yang curang, licik ]	[]
[penipu, pemalsu ]	[]
[penipu, yang licik ]	[]
[penipuan, kecurangan, pembohongan, tipu daya, khayalan ]	[]
[penipuan, pemalsuan, pembohongan, pendustaan, perdukunan ]	[]
[peniru, pemalsu ]	[]
[peniru, pemalsu, pembohong ]	[]
[peniru, penyalin, penulis, penulis naskah, penyalin naskah ]	[]
[peniruan, penyerupaan ]	[]
[peniti, peniti pengaman ]	[]
[penjaga gawang, kiper ]	[ ]
[penjaga pintu, penjaga gerbang, penjaga pagar ]	[]
[penjaga pintu, satpam, pengawas pintu, pemeriksa pintu, portir ]	[]
[penjaga, pemelihara, wali, pelindung, pengawal, pengurus, pengasuh ]	[]
[penjaga, pengamat, pengawal, pengawas ]	[]
[penjaga, pengawal ]	[ : ]
[penjaga, peronda, petugas patroli ]	[]
[penjagaan pantai ]	[ ]
[penjagaan, pengawalan ]	[ : ]
[penjagaan, perlindungan, tempat berlindung, tempat bernaung ]	[]
[penjagal, penyembelih, pembunuh, haus darah ]	[]
[penjagal, pembantai ]	[]
[penjagal, pembantai, tukang potong hewan, tukang sembelih hewan ]	[]
[penjagal, pembantai, tukang sembelih ]	[]
[penjahat ]	[ ]
[penjahat perang ]	[ ]
[penjahat, kriminal, pelaku, tertuduh, terdakwa ]	[ ]
[penjahat, pelanggar, pelaku kejahatan, yang berdosa, bersalah, tertuduh ]	[]
[penjahit ]	[]
[penjahit ]	[]
[penjahitan, jahitan, pembuatan pakaian ]	[]
[penjajah, kolonialis, imperialis ]	[]
[penjalan kaki ]	[ : ]
[penjamin, garansi, jaminan, penanggung, sponsor ]	[]
[penjang dan menjalar kemana-mana ]	[ ]
[penjara ]	[]
[penjara seumur hidup ]	[ ]
[penjara, kandang, kurungan, galangan kapal, lipatan, gudang ]	[ : ]
[penjatuhan, pendiskreditan, pencacatan ]	[]
[penjelasan, penerangan, pertunjukan, klarifikasi ]	[ ]
[penjelasan, penerangan, uraian, penegasan, eksposisi ]	[]
[penjelasan, tafsir ]	[]
[penjelmaan, perwujudan, inkarnasi, penubuhan ]	[]
[penjepit selongsong peluru ]	[ ]
[penjepit, tang, kakatua ]	[]
[penjinak, pelatih, trainer ]	[]
[penjinakan hewan ]	[ ]
[penjual ]	[]
[penjual buah-buahan, pedagang buah-buahan ]	[]
[penjual buku, pedagang buku ]	[]
[penjual jarum ]	[ : ]
[penjual jerami ]	[ : ]
[penjual makanan ]	[ : ]
[penjual obat, ahli obat-obatan ]	[ : ]
[penjual parfum, penjual wewangian, penyalur rempah-rempah ]	[]
[penjual sayur ]	[]
[penjual, pedagang, penyalur, pramuniaga ]	[]
[penjualan (jual beli yang sekali jadi) ]	[ : ]
[penjualan, jual ]	[]
[penjualan, sales ]	[ : ]
[penjudi, pemain ]	[]
[penjudi, petaruh ]	[]
[penolakan, keengganan ]	[]
[penolakan, penampikan, penentangan ]	[]
[penolong, asisten, ajudan, pendukung, yang sangat menolong, bermanfaat, menguntungkan, baik ]	[]
[penolong, pendukung, penyokong, penganjur, pembela, pelindung, sponsor, pengikut, penggemar ]	[]
[penolong, pendukung, sponsor, penyokong ]	[]
[penomoran, pemberian nomor ]	[]
[penonjolan, proyeksi, penggembungan, pembengkakan ]	[]
[penonton, penggembira, pemirsa, pirsawan, peninjau, pemantau, pengintai ]	[]
[penopang kerja tukang ]	[]
[penopang tukang batu ]	[ɡ ]
[pensil, ujung pensil ]	[ ]
[pensteril, pensuci hama, pencegah infeksi, pembasmi hama ]	[]
[penterjemah, penerjemah, juru bicara ]	[]
[penterjemah, penerjemah, juru bicara, pemandu wisata ]	[ : ]
[penting, esensial, rumit ]	[]
[penuduh, penuntut, pendakwa ]	[]
[penuh dan meluap ]	[  : ]
[penuh dengan, kaya dengan ]	[]
[penuh dengan, terisi dengan ]	[ ]
[penuh gairah, cinta, nafsu ]	[]
[penuh hingga tak dapat bergerak ]	[  ]
[penuh sesaknya majelis, tempat duduk ]	[ : ]
[penukar mata uang asing ]	[]
[penukar valuta asing, penukar mata uang asing ]	[]
[penukaran valuta asing, penukaran mata uang asing ]	[]
[penukaran valuta asing, penukaran mata uang asing ]	[]
[penulis prosa ]	[]
[penulis skenario ]	[ ]
[penulis, pengarang, juru tulis, penyalin, peniru ]	[]
[penulis, pengarang, penyusun, penghimpun, penggubah ]	[]
[penulis, pertama ]	[ ]
[penumpahan darah dengan sia-sia, pembunuhan ]	[ ]
[penumpang, pelancong, yang bepergian ]	[]
[penundaan sidang ]	[ ]
[penundaan, keterlambatan, ketinggalan, keterbelakangan ]	[]
[penundaan, penangguhan ]	[]
[penundaan, penangguhan ]	[]
[penundaan, penangguhan ]	[]
[penundaan, pengunduran ]	[]
[penundan, penangguhan ]	[ : ]
[penunggang keledai, penunggang himar ]	[ ]
[penunggang kuda, pasukan berkuda, kavaleri ]	[]
[penunggang kuda, pengendara, penumpang, tamu ]	[]
[penunggang kuda, pengendara, prajurit berkuda, ksatria ]	[]
[penunjuk jalan ]	[ : ]
[penunjuk jalan ]	[  ]
[penunjuk jalan ]	[ :  ]
[penunjuk jalan ]	[ : ]
[penunjuk jalan yang cakap ]	[   ]
[penunjuk jalan yang cakap ]	[ : ]
[penuntun atau penunjuk jalan orang buta ]	[ : ]
[penuntutan, permintaan, pengakuan, keperluan, harapan, kebutuhan ]	[]
[penuntutan, permintaan, permohonan, pengklaiman, pemanggilan ]	[]
[penuntutan, permohonan, pengakuan, pemanggilan, harapan, pesanan, pencarian, penyelidikan, pesanan, permintaan, aplikasi, petisi, mosi, lamaran ]	[]
[penurunan derajat, degradasi, penghinaan, pelecehan ]	[]
[penutup kepala, syal, kain penutup, selubung ]	[]
[penutupan, penyembunyian, penyelubungan ]	[]
[penutupan, penyepuhan, pelapisan, pencakupan ]	[]
[penyadap, penggoyang, kran ]	[]
[penyair ]	[]
[penyajian, representasi, perumpamaan, perwujudan, akting, permainan, seni peran ]	[]
[penyakit (pada binatang atau tumbuh-tumbuhan) ]	[ : ]
[penyakit ]	[]
[penyakit asma ]	[ : ]
[penyakit botak ]	[]
[penyakit cacar ]	[]
[penyakit cacar air ]	[ ]
[penyakit campak ]	[]
[penyakit diabetes ]	[ ]
[penyakit gila, kegilaan, keranjingan, ketololan, kebobrokan ]	[]
[penyakit histeria, penyakit syaraf kehilangan kontrol atas perasaannya ]	[]
[penyakit kelamin ]	[ ]
[penyakit kulit ]	[ : ]
[penyakit kuning ]	[   ]
[penyakit kuning ]	[]
[penyakit kusta ]	[ ]
[penyakit lepra, kusta ]	[]
[penyakit lumpuh, polio ]	[ ]
[penyakit pada unta ]	[ :  ]
[penyakit pes ]	[  ]
[penyakit TBC, tuberculosis ]	[ ]
[penyakit wasir, bawasir, ambeien ]	[ : ]
[penyakit yang menggerogoti tubuh ]	[ : ]
[penyakit, hama ]	[ : ]
[penyaliban ]	[]
[penyalur mentega, gosir ]	[]
[penyamak kulit ]	[]
[penyamarataan, penyebaran, pemerataan ]	[]
[penyambutan ]	[ȡ ]
[penyampaian (mis amanat) ]	[  ()]
[penyampaian kabar gembira, pengajaran, khutbah, wejangan ]	[]
[penyampaian, pemenuhan ]	[ : ]
[penyampaian, penunaian (tugas, kewajiban) ]	[ ]
[penyamun, bandit, perampok, pembegal ]	[ ]
[penyangga berkaki tingga ]	[]
[penyanyi perempuan, vokalis wanita, pembawa lagu, biduanita ]	[]
[penyanyi wanita, biduanita, vokalis perempuan ]	[]
[penyanyi, biduan ]	[]
[penyanyi, biduan, vokalis ]	[]
[penyanyi, vokalis, pembawa lagu, biduan ]	[]
[penyanyi, vokalis, pembawa lagu, biduan ]	[ ]
[penyapihan, masa penyapihan ]	[]
[penyapu jalan, pembersih jalan, pengumpul sampah ]	[]
[penyapu kaca, penyeka kaca ]	[]
[penyebar, penyiar, bentara ]	[]
[penyebaran, pengumuman, penyiaran, transmisi ]	[]
[penyebutan satu persatu, pendataan, statistik ]	[]
[penyederhanaan, simplifikasi, pemberian fasilitas, kemudahan ]	[]
[penyejuk udara, AC ]	[ ]
[penyelamat, penghemat, juru selamat, pembebas, bebas ]	[]
[penyelamat, penghemat, pengantar ]	[]
[penyelamatan, pembebasan, pelepasan ]	[]
[penyelamatan, pembebasan, pembayaran ]	[]
[penyelamatan, pengamanan, pemastian ]	[]
[penyelarasan, koordinasi, keharmonisan, harmoni, simetri, kesejajaran ]	[]
[penyelesaian sengketa dengan penengah, mediasi, intervensi, jasa baik, perantara ]	[]
[penyelesaian, kompromi ]	[]
[penyelesaian, pelaksanaan, implementasi, pemenuhan ]	[]
[penyelewengan, penyalahgunaan ]	[ ]
[penyelia, pengawas, mandor, direktur, supervisor ]	[]
[penyelidik, inspektur, detektif, agen rahasia ]	[ ]
[penyelidik, penyidik, detektif, agen rahasia, investigator, inspektur ]	[ ]
[penyelidikan, investigasi, pengujian, pemeriksaan, penelitian, inspeksi, peninjauan ]	[ ]
[penyelidikan, pemeriksaan, penelitian ]	[ ]
[penyelundup, pedangang gelap ]	[]
[penyelundupan, pasar gelap ]	[]
[penyembuhan ]	[ : ]
[penyemir sepatu ]	[ ]
[penyemir sepatu ]	[ ]
[penyensoran ]	[  ]
[penyerahan diri ]	[]
[penyerahan warisan ]	[ ]
[penyerahan, penerimaan, masuk, persetujuan, kerelaan, pengakuan ]	[]
[penyerangan (agresi) ]	[ ]
[penyerangan ]	[]
[penyerbu, perompak, penyerang ]	[ ]
[penyerbuan, penyerangan, penyergapan ]	[]
[penyerbuan, penyerangan, penyergapan ]	[]
[penyerbukan, fertilisasi, pembuahan ]	[]
[penyesalan, duka cita, kedukaan, kerinduan, keinginan, merana ]	[]
[penyesalan, duka cita, kegagalan, kesedihan ]	[]
[penyesalan, duka cita, perasaan bersalah ]	[]
[penyesuaian, penyesuaian diri, adaptasi ]	[]
[penyewa, pengontrak ]	[]
[penyiksaan, kesengsaraan ]	[]
[penyimpanan, pemeliharaan, perlindungan, penjagaan, pengurusan, pengawetan, penghafalan ]	[]
[penyimpanan, penggudangan ]	[]
[penyimpanan, penggudangan, penimbunan ]	[]
[penyimpangan dari ajaran agama, perbuatan bid'ah ]	[]
[penyimpangan, kesesatan ]	[]
[penyitaan, perampasan, permintaan, pengambilalihan ]	[]
[penyokong, penyumbang, donor, sponsor, pemberi, sukarelawan ]	[]
[penyu (kura-kura) laut ]	[   ]
[penyuap, penyogok ]	[]
[penyumbat, pintu air ]	[]
[penyusuan, pengisapan, penetekan, perawatan ]	[]
[penyusunan, penulisan buku ]	[ ]
[penyusupan, infiltrasi ]	[]
[peperangan ]	[ : ]
[peperangan, pertempuran, perkelahian ]	[]
[per spiral, baling-baling ]	[]
[per, spiral ]	[ߡ ]
[perabaan, sensasi, perasaan, kesadaran, persepsi, kesanggupan, sensitif, sentimen, kasih-sayang, emosi ]	[]
[perabot, perkakas rumah ]	[ : ]
[perabotan mewah, mebel ]	[]
[peracunan, keracunan ]	[]
[peradaban ]	[]
[peradaban, kultur ]	[]
[peradaban, perkotaan ]	[]
[peradaban, urbanisasi ]	[]
[peradangan, infeksi ]	[]
[peragaan busana ]	[ ]
[peragawati, model ]	[ ]
[perahu kecil ]	[]
[perahu, kapal, kendaraan, wahana ]	[]
[perahu, perahu kecil, sampan, kapal kecil, kano ]	[]
[perak ]	[]
[perak, seperti perak, logam yang mirip perak, keperakan ]	[]
[peralatan perang, persenjataan ]	[]
[peralatan, perlengkapan, perkakas, piranti, material, perabot, perangkat ]	[]
[peralatan, persediaan, perabot, perangkat, perlengkapan ]	[]
[peralatan, piranti, perlengkapan, perkakas, material ]	[ . ]
[peramal, tukang ramal, juru ramal ]	[ ]
[peramal, tukang ramal, nujum, tukang tilik ]	[]
[peramalan nasib ]	[]
[perampingan, pengefektifan ]	[]
[perampokan, pencurian, kemalingan, penyamunan, pembongkaran ]	[]
[perampokan, perompakan di laut ]	[]
[peranakan kulit putih dan kulit hitam ]	[]
[perancang, ahli gambar, pelukis, seniman ]	[]
[perancang, perencana, pengarang, pengatur ]	[]
[perang dunia ]	[ ]
[perang dunia kesatu ]	[  ]
[perang saudara ]	[ ]
[perang saudara ]	[ ]
[perang saudara ]	[ ]
[perang sipil, perang saudara ]	[ ]
[perang yang membuat wanita menjadi janda atau duda ]	[  ]
[perang, peperangan, pertempuran ]	[ : ]
[perangai, watak, suasana hati, humor, keadaan mental ]	[]
[perangkap ]	[ : ]
[perangkat keras, perdagangan alat-alat dari besi, toko serba-serbi ]	[]
[perangko ]	[ ]
[perangko, cetakan, tanda ]	[]
[perangsang, alasan, rangsangan, pengarah, stimulus ]	[]
[perangsangan, penghasutan, penggerakan, pembangkitan ]	[]
[perantara, calo, pekerja borongan, makelar, agen, pialang ]	[]
[perapian, tungku ]	[]
[perapian, tungku ]	[]
[perapian, tungku, kompor ]	[]
[perasaan jijik atau muak ]	[]
[perasaan kagum, takut, ngeri ]	[]
[perasaan malu, sifat malu ]	[]
[perasaan marah, amarah, kemarahan, kejengkelan, dendam kesumat, dengki ]	[ɡ ]
[perasaan rendah diri, minder, inferior ]	[ ]
[perasaan sakit, yang menderita sakit, yang merasa sakit, sakit-sakitan, menyakitkan, amat sakit ]	[]
[perasaan sakit, yang merasa sakit, menderita, sakit-sakitan, tersiksa batin ]	[]
[perasaan sangat gembira, kegembiraan, terpesona ]	[]
[perasaan takut yang tidak beralasan, fobia ]	[]
[perasaan, cinta, kegembiraan ]	[]
[perasaan, emosi, suara hati ]	[]
[perasaan, indera ]	[]
[perasaan, indera perasa ]	[]
[perasaan, sensasi, persepsi ]	[]
[perasan anggur yang dimasak (jenis minuman keras) ]	[ ]
[peraturan undang-undang ]	[ : ]
[peraturan, undang-undang, hukum ]	[  : ]
[perawakan, figur, postur, tubuh ]	[]
[perawakan, figur, postur, tubuh ]	[]
[perawakan, postur, tinggi badan ]	[]
[perawan tua ]	[]
[perawan, gadis ]	[]
[perawan, gadis ]	[]
[perawat ]	[]
[perawatan ]	[]
[perawatan medis ]	[]
[perawatan orang sakit ]	[]
[perawatan rumah sakit ]	[]
[perawatan, pemeliharaan, peningkatan, penjagaan, perwalian, pengasuhan ]	[]
[perawatan, pengasuhan ]	[]
[perawatan, pengobatan ]	[]
[perayaan, upacara, pesta, peringatan ]	[]
[perayu, penggoda, pembujuk ]	[ ]
[perbaikan, perawatan, pengobatan, penyembuhan, obat ]	[]
[perbaikan, reformasi ]	[]
[perbandingan ]	[]
[perbankan, bankir, pemilik bank, pengelola bank ]	[]
[perbantahan, pertentangan, permusuhan ]	[]
[perbedaan ]	[]
[perbedaan pendapat, perselisihan, konflik, pertentangan, perseteruan, kontroversi ]	[]
[perbedaan, keanekaragaman, variasi ]	[]
[perbedaan, ketidaksamaan, pertentangan, kontra ]	[]
[perbedaan, keunggulan, gengsi, suatu yang menarik perhatian, penghormatan ]	[]
[perbedaan, kontras ]	[]
[perbedaan, kontras ]	[]
[perbedaan, perselisihan ]	[]
[perbedaan, pertentangan, kontras, inkonsistensi, tidak konsisten ]	[]
[perbekalan, persediaan ]	[ : ]
[perbekalan, persediaan, gudang ]	[]
[perbekalan, persediaan, suplai, simpanan, cadangan ]	[]
[perbendaharaan obligasi atau rekening ]	[ ]
[perbendaharaan, kas negara ]	[]
[perbuatan baik dengan sukarela ]	[]
[perbuatan baik, derma, sedekah, kebaikan, keuntungan, jasa ]	[]
[perbuatan baik, keramahan, kesopanan ]	[]
[perbuatan luar biasa, karya besar, prestasi ]	[]
[perbuatan meminta-minta, mengemis ]	[]
[perbuatan mulia, bersifat mulia ]	[ɡ ]
[perbuatan tolong-menolong, kerjasama ]	[]
[perbuatan yang tidak halal ]	[  ]
[perbuatan, tindakan, aksi ]	[]
[perbuatan, tindakan, aksi ]	[ ]
[perbuatan, tindakan, kelakuan, pekerjaan, aksi, tugas, fungsi, jabatan, profesi, karir, bisnis, perdagangan, ketenagakerjaan ]	[]
[perbudakan, pengabdian, penghambaan, perhambaan, kerja paksa, pemujaan, ketundukan ]	[]
[perbudakan, perburuhan ]	[]
[perburuan, binatang buruan ]	[]
[percabangan, bercabang ]	[ - ]
[percakapan malam, pertunjukan ]	[]
[percakapan, dialog, pembicaraan ]	[]
[percakapan, pembicaraan, perbincangan ]	[]
[percampuran, bercampur-baur, asosiasi, membingungkan, pembauran ]	[]
[percaya ]	[ - ]
[percaya akan, beriman pada ]	[ - ]
[percaya atau tidak ]	[  ]
[percaya diri ]	[ ]
[percaya, menerima kebenaran, membenarkan ]	[ - ]
[percaya, yakin, berpikir, mempertimbangkan ]	[ - ]
[percekcokan, perkelahian ]	[]
[perceraian ]	[]
[percetakan, penerbitan, cetakan, tercetak, rilis, periode ]	[]
[percetakan, tipografi ]	[]
[percikan ]	[]
[percikan ]	[]
[percikan, semprotan, penyemprot, alat penyemprot air ]	[]
[percobaan, berusaha, pengujian, mengadakan eksperimen, proses percobaan ]	[]
[percobaan, pengujian ]	[]
[percobaan, pengujian, ujian, eksperimen ]	[]
[perdagangan, perniagaan, bisnis ]	[]
[perdamaian ]	[ : ]
[perdamaian ]	[]
[perdamaian ]	[]
[perdamaian, perjanjian damai, permufakatan, rekonsiliasi ]	[]
[perdana menteri ]	[ ɡ ]
[perdana menteri ]	[    ]
[perdebatan, perselisihan, adu argumentasi, perbantahan ]	[]
[perdebatan, perselisihan, adu argumentasi, perbantahan ]	[]
[peredaran darah ]	[ ]
[peredaran, sirkulasi, kepopuleran, popularitas, ketenaran, kelarisan ]	[]
[peredaran, sirkulasi, penyebaran, penjualan promosi, pengedaran, publikasi ]	[]
[peredaran, sirkulasi, perputaran, rotasi ]	[]
[perekat, kapur perekat ]	[]
[perekat, pelekat, penempel, lem ]	[]
[perempat final ]	[ ]
[perempatan, pertigaan, persimpangan jalan ]	[ ]
[perempuan cantik ]	[]
[perempuan cebol, pendek ]	[ ]
[perempuan pengiring pengantin ]	[ ()]
[perempuan tua, lelaki tua, orang lanjut usia, lansia ]	[]
[perempuan yang baik hati (jiwanya) ]	[  ]
[perempuan yang dilamar ]	[]
[perempuan yang dilamar, yang dipinang, ditautkan ]	[]
[perempuan yang genit, perempuan perayu ]	[]
[perempuan yang jelek akhlaknya ]	[  ]
[perempuan yang kecil kemaluannya ]	[ : ]
[perempuan yang menyusui anak orang lain, ibu susu ]	[]
[perempuan, betina ]	[  ]
[perempuan, isteri ]	[]
[perempuan, isteri, istri ]	[]
[perempuan, wanita ]	[]
[perempuan, wanita ]	[ ]
[perenang, yang berendam ]	[]
[perencah, selera, perasa ]	[]
[perencana, perancang, penggambar, penggaris, desainer ]	[]
[perencanaan suatu siasat terhadap musuh ]	[ :  ]
[perencanaan, pembuatan jadwal atau skedul, rencana, desain, pola, skema, garis, kurikulum, silabus ]	[]
[perencanaan, proyeksi ]	[]
[pergelangan tangan, tulang pergelangan tangan ]	[]
[pergelangan tangan, tulang pergelangan tangan ]	[]
[pergerakan, perpindahan, transportasi, transfer, pergeseran ]	[]
[pergi ]	[  : ]
[pergi ke, berkunjung ke, sering datang ke ]	[]
[pergi ke, menuju ]	[]
[pergi ke, menuju ke, menghadap ke, memutar ke arah, diorientasikan ke arah, terikat untuk ]	[ - ]
[pergi menuju, bermaksud kepada, menyengaja ]	[    ]
[pergi menuju, bermaksud, menyengaja ]	[   ]
[pergi! pergi segera! enyah kau! ]	[]
[pergi, berkunjung, menuju ke, berangkat, meninggalkan, mengambil untuk ]	[ - ]
[pergi, berlalu, meninggalkan, berangkat, berakhir, selesai, lewat ]	[ - ]
[pergi, meninggalkan, berangkat, bepergian ]	[ - ]
[pergi, menuju ke arah ]	[]
[pergi, menuju kepada ]	[  : ]
[pergi, perjalanan, keliling, tour, darmawisata ]	[]
[pergumulan, perjuangan, perkelahian dengan ]	[ - ]
[perhatian, berhati-hati, kepedulian, sikap waspada ]	[ѡ ]
[perhatian, berkenan dengan, penghormatan, dengan rasa hormat, dalam hubungan dengan ]	[ ϡ ]
[perhatian, kepedulian, konsentrasi ]	[]
[perhatian, kepedulian, pemikiran ]	[]
[perhatian, kepedulian, tindakan pencegahan ]	[]
[perhatian, kesiapan, kesiap-siagaan, kesiagaan, kepedulian ]	[]
[perhatian, penantian ]	[]
[perhatian, penghormatan ]	[]
[perhatian, tindakan pencegahan ]	[]
[perhentian, berhenti sementara, jeda ]	[]
[perhiasan, ornamen, dekorasi, dekor ]	[]
[perhiasan, permata ]	[]
[perhiasan, permata, batu berharga ]	[]
[Perhimpunan Qura' dan Hufadz NU ]	[   ]
[perhitungan yang melebihi dana yang ada, cek kosong ]	[ ]
[perhitungan, kalkulasi, hitungan ]	[ȡ ]
[peribadatan, kesalehan ]	[]
[perihal keamanan, keselamatan, perdamaian ]	[]
[perihal mementingkan diri sendiri ]	[]
[perihal uap, seperti kabut ]	[]
[perihal, urusan, perhatian, bisnis, kondisi, situasi, arti penting, makna, kedudukan, gengsi ]	[]
[perilaku baik ]	[ ]
[perilaku, tabiat, perangai, kelakuan ]	[]
[perilaku, tingkah laku, tata krama ]	[]
[peringatan, alarm, warning ]	[]
[peringatan, perayaan ]	[ ]
[peringatan, perayaan seratus tahunan ]	[ ]
[peringatan, perayaan tahunan, ulang tahun ]	[ ]
[peringatan, perhatian ]	[]
[peringatan, perhatian ]	[]
[peringatan, teguran lembut, penyalahan, pengejekan ]	[]
[perintah ]	[  ]
[perintah yang ditaati (diterima penuh untuk dilaksakan) ]	[  : ]
[perintah, komando, otoritas, kontrol, kendali ]	[]
[perintah, suruhan, titah ]	[ : ]
[perintis, pelopor, penemu, yang terkemuka, terpenting ]	[]
[periode, jangka waktu, era, tahap, langkah ]	[]
[periode, waktu, saat, masa, durasi ]	[]
[perisai, tameng ]	[ : ]
[periscope (teropong kapal selam) ]	[ ]
[peristirahatan, pengasingan, perlindungan ]	[]
[peristiwa terbenamnya matahari, matahari terbenam ]	[]
[peristiwa, kejadian, even, kecelakaan, kemalangan ]	[ˡ ]
[periuk, ketel, guci ]	[]
[perjalanan sepanjang hari ]	[  ]
[perjalanan, pelayaran, penjelajahan, darmawisata ]	[]
[perjalanan, penjelajahan, pengembaraan ]	[ ]
[perjamuan ]	[]
[perjamuan, penghiburan ]	[]
[perjamuan, pesta ]	[  ]
[perjamuan, pesta, acara makan-makan ]	[]
[perjangkitan ]	[]
[perjanjian ]	[ : ]
[perjanjian ]	[ : ]
[perjanjian, ikrar, komitmen ]	[]
[perjanjian, pakta, konvensi, persekutuan, persetujuan, perikatan ]	[]
[perjanjian, transaksi, tawaran, paket, perjanjian borongan ]	[]
[perjuangan, jihad, perang agama, perang di jalan Allah ]	[]
[perjuangan, peperangan, pertempuran ]	[]
[perjuangan, perkelahian, perselisihan, konflik, pertentangan, kontroversi ]	[]
[perjuangan, perlawanan ]	[]
[perjuangan, perlawanan, perselisihan, perebutan, perkelahian ]	[]
[perjuangan, perselisihan, perkelahian ]	[]
[perjudian ]	[ : ]
[perjudian, spekulasi ]	[]
[perjudian, spekulasi ]	[]
[perjudian, spekulasi ]	[]
[perkabungan ]	[]
[perkakas, perlengkapan rumah ]	[ : ]
[perkara baru ]	[ : ]
[perkara batil ]	[ : ]
[perkara besar ]	[ : ]
[perkara besar ]	[ : ]
[perkara besar ]	[  ]
[perkara itu tidak terlintas dalam pikiranku ]	[  ]
[perkara sepela, kebohongan, kesombongan, kepalsuan, omong kosong, bualan, yang batil, sesat ]	[ : ]
[perkara yang jelas ]	[ :  ]
[perkara yang kokoh kuat, sempurna ]	[  : ]
[perkara yang mengerikan ]	[  ]
[perkara yang perlu mendapt perhatian ]	[  ]
[perkara yang sangat sulit ]	[ ( )]
[perkara yang telah pasti kebenarannya ]	[ ]
[perkara, keadaaan ]	[ : ]
[perkara, masalah ]	[  : ]
[perkataan itu diucapkan sebagai celaan ]	[  :  ]
[perkataan yang asing (tak dikenal) ]	[  : ]
[perkataan yang biasa atau banyak dipakai ]	[ ]
[perkataan yang kotor, keji ]	[ : ]
[perkataan yang mengandung arti celaan ]	[  ]
[perkataan, pepatah, peribahasa ]	[ ]
[perkataan, pernyataan, deklarasi, opini, pandangan, pendapat ]	[]
[perkawinan catatan sipil ]	[ ]
[perkawinan silang, pencampuran antar jenis, blasteran ]	[]
[perkawinan, pernikahan, upacara perkawinan, upacara pernikahan ]	[]
[perkecualian, pengeluaran, pengenyampingan ]	[]
[perkelahian, pertempuran, peperangan ]	[]
[perkelahian, pertempuran, peperangan, pertengkaran, perkelahian ]	[]
[perkelahian, pertempuran, perjuangan, permusuhan, peperangan ]	[]
[perkembangan pedagangan yang pesat (booming), kemakmuran, masa gemilang ]	[]
[perkembangan terakhir, terbaru, terkini, segar ]	[]
[perkembangan, kelahiran, awal, permulaan, asal, kejadian, pertumbuhan ]	[]
[perkenalan ]	[]
[perkiraan, pendekatan ]	[]
[perkotaan, kewarganegaraan, berbudaya, berperadaban ]	[]
[perkumpulan mahasiswa ]	[ ]
[perkumpulan sosial ]	[ ]
[perkumpulan, persekutuan ]	[ ]
[perlahan-lahan ]	[   : ]
[perlahan-lahan, dengan penuh kesabaran ]	[]
[perlahan-lahan, pelan-pelan ]	[  : ]
[perlakuan, penanganan, perilaku, pergaulan, hunbungan, transaksi ]	[]
[perlawanan, oposisi, perkelahian ]	[]
[perlengkapan ]	[ : ]
[perlengkapan senjata, perlengkapan perang, persenjataan perang, gudang amunisi ]	[ ]
[perlindungan ]	[ : ]
[perlindungan, pemeliharaan, penjagaan, pengamanan, pencegahan ]	[]
[perlindungan, pertahanan, penjagaan, naungan ]	[]
[perlindungan, tempat berlindung ]	[    ]
[perlombaan ]	[ : ]
[perlombaan, adu kecepatan, pertandingan ]	[]
[perlu, awal, pertama, pembuka ]	[]
[perlu, karena terpaksa, darurat ]	[]
[perlu, prasyarat, wajib, bersifat perintah ]	[]
[perluasan, pemanjangan, peningkatan, ekspansi, pendesakan, pemberontakan ]	[]
[permadani, karpet ]	[]
[permainan anak gadis, anak-anak ]	[ :  ]
[permainan anak-anak dengan cara mata ditutup kain ]	[]
[permainan catur ]	[]
[permainan dadu ]	[ ]
[permainan dadu ]	[ ]
[permainan drama, penampilan ]	[]
[permainan olimpiade ]	[ ]
[permainan sulap, dukun, klenik ]	[]
[permainan, alat permainan, mainan, boneka ]	[]
[permainan, barang mainan ]	[]
[permainan, drama, sandiwara ]	[]
[permainan, kesembronoan, kesia-siaan ]	[]
[permainan, pertandingan, olahraga, kesenangan, hiburan ]	[ȡ : ]
[permata tulen, karya agung, hal luar biasa ]	[ : ]
[permata yang berlubang, manik-manik ]	[]
[permata, perhiasan kecil-kecil ]	[ : ]
[permen karet ]	[ߡ ]
[permen karet ]	[]
[permen yang diisi coklat ]	[]
[permintaan dan penawaran, supply and demand ]	[ ]
[permintaan izin ]	[ : ]
[permintaan tegas, desakan, imbauan, urgensi ]	[]
[permintaan, pertanyaan, meminta penjelasan ]	[]
[permisi ]	[]
[permohonan bantuan ]	[]
[permohonan, doa ]	[]
[permukaan bumi, bentang alam, bentang bumi ]	[ : ]
[permukaan bumi, tanah ]	[ ]
[permukaan, muka, wahana, permukaan laut ]	[]
[permulaan ]	[ :  ]
[permulaan ]	[    ]
[permulaan bait syair ]	[ ]
[permulaan dewasa ]	[  : ]
[permulaan musim panas, kemarau ]	[  : ]
[permulaan perjalanan ]	[ : ]
[permulaan perkara ]	[  : ]
[permulaan perkara ]	[  : ]
[permulaan sesuatu ]	[  : ]
[permulaan sesuatu ]	[ :  ]
[permulaan sesuatu ]	[  ]
[permulaan sholat ]	[  : ]
[permulaan waktu dlhuha ]	[ ]
[permulaan, asal (dari segala sesuatu) ]	[ :   ]
[permulaan, awalan, mula-mula ]	[]
[permulaan, awalan, pembukaan, terbit, pengenalan, pengantar ]	[]
[permulaan, garis terdepan, ujung, pemenang pertama, hak yang lebih tinggi, prioritas ]	[]
[permulaan, mulai dari . ]	[ ]
[permusuhan ]	[ : ]
[permusuhan ]	[ : ]
[permusuhan ]	[ : ]
[permusuhan ]	[ : ]
[permusuhan, perlawanan ]	[]
[permusuhan, perseteruan, dendam, dendam kesumat ]	[]
[permusuhan, pertengkaran ]	[ : ]
[pernafasan, respirasi ]	[]
[pernikahan, perkawinan ]	[]
[pernikahan, perkawinan ]	[]
[pernikahan, perkawinan ]	[]
[pernis, sampang, semir ]	[]
[pernyataan ]	[]
[pernyataan cinta kasih ]	[]
[pernyataan duka cita, ungkapan belasungkawa, takziyah, menghibur keluarga yang kematian ]	[]
[pernyataan tanpa bukti, klaim, anggapan ]	[]
[pernyataan yang dilebih-lebihkan, pernyataan berlebihan, pleonastis ]	[]
[pernyataan, keterangan, penjelasan, pengumuman, pesan ]	[]
[perokok ]	[]
[perolehan, keuntungan, hasil kemenangan ]	[]
[perolehan, keuntungan, penghasilan, kemanfaatan ]	[ : ]
[perompak, bajak laut ]	[ . ]
[perpecahan ]	[]
[perpisahan, perpecahan ]	[]
[perpustakaan, toko buku ]	[]
[perputaran kredit ]	[ ]
[perputaran, langkah, tahap, periode, peran, bagian, lantai, tingkat, serangan tiba-tiba, wabah penyakit ]	[]
[perputaran, orbit, peredaran, garis edar, poros, as, sumbu ]	[]
[persahabatan ]	[ : ]
[persahabatan ]	[ : ]
[persahabatan, asosiasi, perkawanan ]	[]
[persahabatan, pertemanan, keramahan, keharmonisan ]	[]
[persaingan, kompetisi, rivalitas ]	[]
[persamaan ]	[ ]
[persamaan, identitas ]	[]